Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FABRIANO - MATELICA

  Diecezja w środk. Włoszech(prow. A n k o n a ) , powstała 8 VII 1 7 8 5 z połączenia 2 diecezjina równych prawach; podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

  Diecezja F. (utworzona 1 7 2 8 z części t e r y t o r i um archidiec.—* Camerino) została 1 7 8 5 złączona z reaktywowaną diecezjąM. (bpstwo to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACCHINETTI CAMILLO OFM bp.

  Imię zak. Wiktoryn,ur. 12 V 1883 w Gorlago (Lombardia), zm. 25 XII 1950 wMediolanie, historyk, pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1900 i po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. przyjął 1907 święcenia kapł.; odbył studia specjalistycznez historii średniow. w Lowanium, a teologii nauniw. Sacro Cuore w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRICA SANCTI PETRI, Fabryka świętego Piotra

  Urząd zajmujący się całokształtem administracji bazylikiwat.; należy do dykasterii Kurii rzym.; powstał w wynikuutworzenia administracji funduszami i budową bazyliki św.Piotra w XVI w.

  Ustanowioną przez pap. Klemensa VII( 1 5 2 3 - 3 4 ) komisję złożoną z 60 członków zastąpił pap. KlemensVIII ( 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACIENTI QUOD IN SE BONUM EST DEUS NON DENEGAT GRATIAM

  ( ł a c. Bóg nie odmawia łaski temu,k t o wykonuje działanie samo w sobie d o b r e ) , aforyzm wskazującyna relację między —» naturą i łaską w człowieku; wyrażapogląd, że ten, kto wykonuje czyn dobry, osiąga w sobiedyspozycję sprzyjającą udzieleniu mu przez Boga łaski.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRICIUS JOHANN ALBERT

  ur. 11 XI 1 6 6 8 w Lipsku,zm. 16 I 1 7 3 6 w Hamburgu, teolog luterański, historyk literatury.

  Pracę nauk. rozpoczął 1 6 9 4 j a k o bibliotekarz w Hamburgu;od 1 6 9 9 był t am prof, gimnazjum ( 1 7 0 8 - 1 1 r e k t o r e m ) ; profesuryna uniw. nie przyjął; j a k o historyk literatury staroż.wydał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACTO VERBO CUM SANCTISSIMO, ex audientia Sanctissimi

  (łac. po rozmowie z papieżem), formuła wskazującana uzyskanie zatwierdzenia pap., stosowana w —»reskryptach Stolicy Apostolskiej, jeśli ich udzielenie z pewnościąlub prawdopodobnie przekracza zakres zwyczajnychuprawnień danej —> kongregacji rzymskiej; zaliczana jest do—* klauzul apostolskich.

  Takie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRICY GABRIEL OP

  ur. ok. 1 7 2 5 w Saint-Maximin(Prowansja), zm. 1 8 0 0 w Rzymie, bibliotekarz, archeolog,biblista.

  Po wstąpieniu w Aix-en-Provence do zakonu, studiachfiloz.-teol. w seminariach zak. i przyjęciu święceń kapl. (ok.1 7 5 0 ) , przybył 1 7 6 0 do Rzymu, gdzie w klasztorze S. Mariasopra Minerva wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACULTATES QUINQUENNALES

  (łac. uprawnieniapięcioletnie), stale uprawnienia udzielania task należącedo kompetencji —> papieża, przyznawane przez niego na 5lat ord. diecezji za pośrednictwem Kongr. Bpów, a w krajachmis. za pośrednictwem Kongr. Rozkrzewiania Wiary.

  Za twórcę f.q. można uważać p a p . Urbana V I I I , który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /3 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRITIUS CAREL

  ur. 27 II 1 6 2 2 w Midden-Beemster(pn. H o l a n d i a ) , zm. 12 X 1 6 5 4 w Delft, malarz.

  Uczy! się malarstwa u ojca, równocześnie uprawiając rzemiosłokowalskie; 1 6 4 1 - 4 3 kształcił się w pracowni Rembr a n d t a w Amsterdamie, będąc jednym z najbardziej samodzielnychuczniów.

  Tworzył kompozycje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EZNIK z KOLB, Eznik Kochbaci bp.

  ur. ok. 400 w Kolb (prow. Taik, dziś pn.-wsch. Turcja), teolog i pisarz armeński (Armenia II 1).

  Był uczniem i współpracownikiem Mesropa, twórcy alfabetu arm., oraz Izaaka Wielkiego, katolikosa Armenii; w celu zapoznania się z syr. literaturą chrzęść, i dokonania przekładów przebywał 428 w Edessie, a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /2 061

  praca w formacie txt

Do góry