Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FALSYFIKACJA

  (łac. falsus fałszywy, faceré wykonywać),postępowanie zmierzające do obalenia jakiegoś —> zdania,czyli wykazania jego fatszywości, przeciwstawne (alezachodzi między nimi log. asymetria) —> weryfikacji, czylipostępowaniu prowadzącemu do wykazania prawdziwości danegotwierdzenia; w naukach empirycznych f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKENER MICHAŁ, Michał z Wrocławia

  ur. 1 4 6 0 weWrocławiu, zm. 9 XI 1 5 3 4 w Krakowie, filozof i teolog.

  Po studiach od 1 4 7 9 w Akademii Krak. uzyskał 1 4 8 1 tytuł bakalarza, a 1488 magistra artium, podejmując nast. (jakoextraneus) wykłady na tym wydz.; 1493-94 zajmował kolegiaturęastronomii Marcina Króla z Przemyśla, a 1494...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKLANDY, Malwiny, Falkland Islands

  Archipelagzłożony z 2 dużych i ok. 200 małych wysp na Oceanie Atlantyckimw pobliżu pd. wybrzeży Argentyny, od 1833 zamorskaposiadłość Wielkiej Brytanii.

  F. odkryli 1520 Portugalczycy, a 1592 Anglicy; 1764 Francjaskolonizowała wsch. część F. (założyła port Louis), zach.- Anglia (założyła port...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKNER, Falkoner THOMAS SJ

  ur. 6 X 1707 w Manchesterze,zm. 30 I 1784 w Plowden Hall (hrabstwo Salop wpd.-zach. Anglii), misjonarz, etnolog, lekarz.

  Pochodził z rodziny kalwińskiej; po studiach med. w Londynieprzybył do Buenos Aires, gdzie pod wpływem jezuitówprzeszedł na katolicyzm; 1732 wstąpił do zakonu i postudiach filoz.-teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALK ADALBERT

  ur. 10 VIII 1 8 2 7 w Mieczkowie k.Środy Śląskiej, zm. 7 VII 1 9 0 0 w Hamm (Westfalia), prus.minister kultu.

  J a k o syn pastora protest, wychowywany był w atmosferzegłęboko rei., dalekiej jednak od ortodoksji luterańskiej,co wywarło wpływ na jego stosunek do spraw k o ś c ; po studiachprawniczych we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKENBERG JAN OP

  ur. ok. 1 3 6 5 w Falkenbergu(wg niektórych historyków dzisiejsze Sokolniki n. Drwą),zm. ok. 1 4 3 5 prawdopodobnie we Wrocławiu, teolog polemista,inkwizytor.

  Studiował nauki wyzwolone na uniw. w Pradze, teologięna uniw. w Wiedniu ( 1 3 8 5 - 8 6 ) , a 1 3 8 6 wstąpił do zakonuw Niemczech; po studiach teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /5 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALERYSTYKA

  (gr. falaron ozdoba), nauka pomocniczahistorii zajmująca się odznaczeniami i orderami, początkowodział —> heraldyki i —» numizmatyki.

  Powstanie f. związane jest z historiografią -» rycerskichzakonów. Podstawowe prace z zakresu f. powstawały od XVI w. głównie w ramach ich historiografii (m.in. F.J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALCONIERI

  Arystokratyczna rodzina w ł . , wywodzącasię z patrycjatu flor.; w XIII-XV w. byli F. priorami RepublikiFlor.; wzbogaceni na sukiennictwie i handlu zaliczali siędo największych bankierów Europy, którym papieże (zwł.Marcin IV) zlecali prowadzenie finansów własnych i Kuriirzym.; wierni Stolicy Apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /4 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALĘCKI STANISŁAW bp.

  ur. 1516 w Falęcicach k.Grójca, zm. prawdopodobnie 9 II 1581 w Gnieźnie.

  Postudiach na Akademii Krak., gdzie 1542 uzyska! b a k a l a u r e a t ,a 1545 d o k t o r a t , był scholastykiem w kolegiacie św. Michaław Płocku; z nominacji króla Zygmunta II Augusta otrzyma!(przed 1551) opactwo cysterskie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALCONIUS, Sokół, Sokołowicz TOMASZ

  Żył w XVIw., teolog —» braci polskich, przedstawiciel —» tryteizmu.Pochodził prawdopodobnie z Małopolski i j a k o duchownykat. pracował w Lublinie; po przejściu na kalwinizm, byłkaznodzieją na dworze wojewody wil. M.K. Radziwiłłazw. Czarnym; 1 5 6 3 uczestniczył w synodzie kalwińskim wPińczowie, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 216

  praca w formacie txt

Do góry