Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FARNOWSKI, Farnovius, Farnesius STANISŁAW

  ur.ok. 1525 prawdopodobnie w Farnowej (dawna wieś k. NowegoSącza), zm. ok. 1616, teolog i ideolog —» braci polskich,przedstawiciel —» dyteizmu.

  Po studiach 1548-51 w Akademii Krak. przyjął święceniakapł. i został wik. kolegiaty w Nowym Sączu; opowiedziawszysię za —* kalwinizmem, został skierowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARGO

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Pn. Dakota)eryg. 12 XI 1889 j a k o Jamestown (od 6 IV 1897 ze stolicąw F.), sufr. Saint Paul-Minneapolis; wybitnymi bpami F.byli John Shanley (1889-1909), organizator d i e c , który rozpocząłwydawanie „Bulletin of the Diocese of F . " , i A.J.Muench (1935-46);

  diecezja zajmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARO

  Diecezja w pd. Portugalii, sufr. Evory, eryg.30 III 1577; powstała z bpstwa Ossónoba (z pocz. IV w.),zniszczonego w 2. poł. VIII w. przez Maurów; po kilku próbach,odnowiona ostatecznie 1253 ze stolicą w Silves, przeniesioną1577 do F . ; wybitnymi bpami byli - Jerónimo Osório(1564-80) i Francisco Gomes de Avelar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARHAT GERMAN OAnt

  Imię chrzestne Gabriel, ur.20 XI 1670 w Aleppo (pn.-zach. Syria), zm. 10 VII 1732tamże, maronicki abp Aleppo, pisarz, poeta, duszpasterz.

  Kształcił się u c h r z ę ś ć i muzułm. mistrzów filozofii, teologiii literatury; znał języki a r a b . , ł a c , wł. i syr.; 1695 wstąpiłdo zakonu w Mart Mura k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARAUD HENRY JOSEPH OMI bp.

  ur. 17 III 1823 wGigondas (dep. Vaucluse w pd. Francji), zm. 26 IX 1890 wSaint Boniface ( K a n a d a ) , misjonarz.

  Wstąpiwszy 1844 do zakonu studiował teologię i 1846wyjechał do Saint Boniface, gdzie 1847 przyjął święceniak a p ł . , a nast. rozpoczął działalność mis. wśród Indian;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARON WŁADYSŁAW MARCIN ks.

  ur. 16 V 1891 wMaszkowicach k. Nowego Sącza, zm. 1 IV 1965 w Łobzie(woj. szczecińskie).

  Po studiach filoz.-teol. w Tarnowie przyjął 1917 święceniakapł.; będąc wik. w parafii Wiśnicz popadł 1923 w zatargz kurią diec. w Tarnowie i 1924 wystąpił z Kościoła; związałsię z Kościołem pol.kat. (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARINACCI PROSPERO

  ur. 30 X 1554 w Rzymie, zm.30 X 1618 tamże, prawnik, kanonista.

  Po studiach prawniczych w Padwie pracował w Rzymie,gdzie zasłynął jako obrońca w trudnych procesach m.in.Beatrice Cenci, a jako promotor sprawiedliwości odznaczałsię surowością w ujawnianiu przestępstw; napisał wielerozpraw z zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARABI al -, Alfarabi

  ur. ok. 870 w F a r a b ( T u r k i e s t a n ) ,zm. 950 w Damaszku, filozof arabski. Kształcił się w Bagdadzieu chrzęść, lekarza Junusa ibn Malty, a później w Charaniepod kierownictwem chrzęść, filozofa J u h a n a ibn Chajlana;powróciwszy do Bagdadu kontynuował studia nad dziełamiArystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARADAY MICHAEL

  ur. 22 IX 1791 w Newington Butts k. Londynu, zm. 25 VIII 1867 w H a m p t o n Court k.Londynu, fizyk i chemik.

  Był samoukiem; od 1813 l a b o r a n t em i od 1815 asystentem H. Davy'ego; 1827 został prof, chemii w Royal Institution;skroplił większość gazów, odkrył prawo indukcji elektromagnetycznej(1831)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARAFANGANA

  Diecezja w pd.-wsch. części RepublikiMalgaskiej eryg. 8 IV 1957 z części terytorium diec. Fort--Dauphin, sufr. Fianarantsoa; zajmuje 20 390 km2 i liczy698 000 mieszk., w tym 45 300 katolików, 19 parafii, 5 księżydiec. i 22 zak., 27 zakonników, 66 sióstr.

   

  AAS 49(1957) 947-949, 51(1959) 449-451; Guida delle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry