Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FASADA - ŚREDNIOWIECZE

  1. Architektura p r z e d r o m a r i s k ai r o m a ń s k a - W okresie k a r o l i ń s k i m (Niemcy, pn.Francja) powstało nowe rozwiązanie f. zamykającej od wsch.atrium, polegające na utworzeniu westwerku, czyli poprzecznegomasywu zach. składającego się z grupy 3 wież - szerokieji masywnej wieży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /8 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARUCHOWICZ, Faruchean, Faruchjan KRZYSZTOF

  Kaligraf i miniaturzysta z XVII w., czynny we Lwowie.

  Doznanych prac F. należą 2 przezeń przepisane i iluminowanerękopisy: Missale ad Romanům reformátům (dar dla abpaJ . T . Augustynowicza, BWat) oraz Liturgia Kościoła ormiańskiegow Polsce z miniaturami Trójcy Świętej i Apoteozy św.Onufrego (do II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASTYDIUSZ, Fastidiosus

  Żył n a p r z e ł o m i e V i V I w. wAfryce, duchowny ariański.

  Początkowo mnich, p o t em kapłankat., który za króla Wandalów Trazamunda (496-523),prawdopodobnie z obawy przed prześladowaniami (wg M.Meslina) lub w konsekwencji niemor. życia (wg Fulgencjuszaz Ruspe Contra sermonem F. ariani 22,1; PL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - OKRES NOWOŻYTNY

  1. Architektura r e n e s a n s o wa- Ok. pot. XV w. we Włoszech występowały 2 typy f.bezwieżowych: 1-kondygnacyjne z porządkiem architektonicznymopartym na motywie łuku triumfalnego (L.B. Albe r t i , kościół Š. A n d r e a w Mantui) i 2-kondygnacyjne z rozetąi górną kondygnacją ujętą w spływy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /9 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARVACQUES FRANÇOIS DESA

  ur. 1622 w Lille,zm. 30 VII 1689 w Lowanium, teolog.

  Do zak. wstąpił ok. 1641 w Lille; po przyjęciu święceńkapł. wykładał filozofię na uniw. w Douai; 1655 rozpocząłstudia historyczno-patrystyczne w Lowanium pod k i e r u n k i emaugustiańskiego teologa Ćh. Lupusa, a 1657 uzyskał doktora t ; nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - WSPÓŁCZESNOŚĆ

  Poszukiwanie nowych form naprzełomie X I X i XX w. pomniejszało znaczenie f., odnosiłosię do całej budowli, np. rzeźbiarsko-przestrzenne kompozycjesecesyjne (A. Gaudi, kościół Sagrada Familia z 1884--1926 w Barcelonie) czy neorom. bryły kościołów późnegohistoryzmu i wczesnego modernizmu. Po I wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARYZEIZM

  Postawa przesadnie formalistycznejwierności nakazom mor.-rei. z uszczerbkiem dla ich ducha,implikująca przy tym poczucie wyjątkowej własnej wartościmor.; nazwa wywodzi się od —* faryzeuszy, którzy odrzucalinajwiększe przykazanie miłości (Mt 22,34-40) w imię formalistycznejwierności prawu (Mt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FA SIEN, Fa Hsien, Fa Hien

  Żył ok. 374-460, chińskimnich buddyjski, kronikarz.

  Z chin. Ćz'ang-anu wyruszył 399 i wędrował 6 lat przezAzję Środk. (Tun-huang, Karaszar, Kucza, Chotan) doPeszawaru (Pakistan); nast. przez 6 lat zwiedzał w pn.Indiach ośrodki buddyjskie i święte miejsca (Gandhara,Takszasila, Mathura, Kanjakubdża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARYZEUSZE

  (gr. farisaioi odłączeni, „separatyści"), stronnictwo rei.-polit, w —> judaizmie istniejące na przełomieI tysiąclecia prz.Chr. i po Chr. obok —> saduceuszów i —»esseńczyków.

  Geneza stronnictwa f. sięga rei.-nar. ruchu „gorliwych"(—* chasydyzm 1) z czasów —> Machabeuszów (1 Mch 2,42;7,13), a pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASSEAU, Fachaux, Fachanat ARSÈNE THÉODORE OPraem

  ur. ok. 1725-30 w pd. Belgii, zm. 12 II 1777 wKrakowie, bibliotekarz.

  Do zakonu wstąpił w opactwieThenailles (Francja); 1760-68 zajmował się na Morawachpracą lit. i wydawaniem źródeł hist.; od 1768 porządkowałbibliotekę klasztoru Norbertanów w Czarnowąsach k.Opola, a od 1775 Bibliotekę UJ i stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt

Do góry