Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

  Trwające od 13 V do 13 X w 13 dniu każdegomiesiąca (w sierpniu 19) poprzedzone zostały 1915-16trzykrotnym ukazaniem się anioła trojgu dzieciom - rodzeństwuMarto (7-letnia Hiacynta, zm. 1920 i 9-letni Franciszek,zm. 1919) oraz Łucji dos Santos (karmelitanka w Coimbrze);MB poleciła im modlitwę i pokutę za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAULKNER WILLIAM

  ur. 25 IX 1897 w New Albany,zm. 6 VII 1962 w Oksfordzie (stan Missisipi), pisarz.

  Dzieciństwo i młodość spędził w Oksfordzie, dokąd powróciłz frontu franc. I wojny świat, na studia; 1924 w NowymOrleanie zetknął się ze środowiskiem artyst.; 1925 podróżowałpo Francji i Włoszech, a 1927 powrócił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - KULT

  Przy kaplicy objawień wzniesionej 1918-22zbudowano 1928-53 okazałą świątynię (od 1954 bazylika)MB Różańcowej wg p r o j e k t u G e r a r d a van Kriechena i AntonioLino (kolumnada) na planie lac. krzyża z 14 kaplicami,k t ó r e wraz z prezbiterium mają symbolizować 15 tajemnicróżańca; sanktuarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /6 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - INSTYTUCJE

  Do obsługi chorych pielgrzymów przys a n k t u a r i um w Fatimie powstało 1924 stow. Pia Uniäo dosServidas de Nossa Senhora de Fátima (eryg. 1926, 1931otrzymało przywileje p a p . ) ; składa się z 4 sekcji - kapłanów,lekarzy, obsługujących transport chorych, pielęgniarzyi pielęgniarek; członkowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASZYZM

  (łac. fascis wiązka, związek), ruch polit.--społ. o własnej ideologii, mający oparcie w drobnomieszczaństwie,który doprowadził do powstania partii faszystowskichi ich —» dyktatury stanowiącej rodzaj —» totalitaryzmu,ukształtowany po I wojnie świat, we Włoszech, modyfikowanyw in. państwach Europy, a po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /14 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATALIA LEGIS

  (łac. fatalis przeznaczony, zgubny,lex prawo), nazwa ustawowego terminu zw. zawitym alboprekluzyjnym, z upływem którego wygasają wszelkie uprawnienianiewykorzystane w czasie przepisanym przez prawo(kan. 1465 § 1, w KPK z 1917 kan. 1634 § 1).

  Wystąpił onjuż w prawie Dekretalów (c. 4 X, II, in Clem.), a jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATALIZM

  (łac. fatum wola bogów, los, przeznaczeni e ) , wiara w przeznaczenie (—» predestynacja) jednostekludzkich oraz dziejów grup spol., zakładająca postawę biernejrezygnacji wobec nieuchronności zdarzeń lub ślepego losuoraz częściową lub całkowitą negację —» wolności i —* odpowiedzialnościczłowieka;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /12 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASSINI VICENZO MARIA OP

  ur. 19 V I I I 1738 w Racconigi( P i e m o n t ) , zm. 15 VII 1787 w Pizie, teolog, polemista.

  Do zakonu wstąpi! 1754 i po studiach filoz.-teol. w Comoi Bolonii przyjął 1760 święcenia kapł.; wykładał filozofię(wg D. Conciny OP), także kazuistykę w Brescii (1764-69),teologię mor. w Ferrarze (1769-72)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - STAROŻYTNOŚĆ

  W antyku p o g a ń s k i m począwszyod architektury Egiptu wejściowa elewacja świątyni była wpełni ukształtowana; zamykała osiową aleję i wyróżniała siępylonami z inskrypcjami, posągami kapłanów, obeliskamiitp. (Karnak, 1200-945 p r z . C h r . ) .

  W architekturze Grecjikolumny otaczały bądź...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASTYDIUSZ bp.

  Bretończyk, żył na przełomie IV i Vw., pelagianin. Wg Gennadiusza (De vir. Ul. 57) F. napisałDe vita Christiana oraz De viduitate servanda; wg J. Morina,za którym opowiadają się K. Künstle, J. Baer i I. Kirmer,jest autorem Corpus Pelagianum (wydał C.P. Caspari pt.Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt

Do góry