Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FELTIN MAURICE kard.

  ur. 15 V 1883 w Delie k.Belfort, zm. 27 IX 1975 w Paryżu, organizator życia kościelnegowe Francji.

  Po ukończeniu szkoły średniej w Dijon odbywał studiaprawnicze, które przerwał rozpoczynając 1902 studia teol.w seminarium Saint-Sulpice w Paryżu; 1909 przyjął święceniak a p ł . ; w duszpasterstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELTOE CHARLES LETT

  zm. 26 VIII 1926 w Ripple( K e n t ) , anglik, patrolog i liturgista.

  Po studiach w Cambridgeprzyjął 1883 święcenia k a p ł . ; 1905 uzyskał d o k t o r a t z teologii;autor licznych artykułów i recenzji z patrologii i liturgiki w„Journal of Theological Studies"; najważniejszą jego pracąjest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELTRE - BELLUNO

  Diecezja we Włoszech powstała1 V 1818 z połączenia przez pap. Piusa VII na równychprawach obu diecezji; sufr. Wenecji.

  Do F e l t r e przybył w celach chrystianizacji św. Prosdocym,jeden z pierwszych bpów Padwy; do wybitnych bpównależą: Wawrzyniec i Fonteio (z VI w.) oraz kard. LorenzoCampeggio (1512-20) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z KAZIMIERZA OP bp.

  zm. 22 IV 1554, inkwizytorkrak., sufragan wileński.

  Na kapitule gen. w Rzymieuzyskał 1518 doktorat z teologii; od 1519 był w Krakowieregensem studium zak. i inkwizytorem; dzięki staraniom F.król Zygmunt I Stary wydal 1523 edykt przeciwko szerzeniuksiąg luterańskich;

  od 1525 F. wykładał na wydziale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS z URGEL bp.

  zm. 818 w Lyonie, główny, obokabpa Elipanda z Toledo, przedstawiciel adopcjanizmu hiszp.,szerzącego się na terenach obecnej Francji (—» adopcjanizm 3 ) .

  Po sprecyzowaniu błędów adopcjanizmu przez —> Alkuinana synodzie w Ratyzbonie F. odwołał 7 9 2 swoje poglądy(Mansi XIII 8 5 5 ) ; ponownie odwołał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIŃSKI ALOJZY

  ur. 1771 w Łucku, zm. 23 II 1820w Krzemieńcu, poeta, dramatopisarz, historyk i teoretykliteratury.

  Kształcił się w szkole pijarskiej w Dąbrowicy, nast. wpowiatowej we Włodzimierzu; 1 7 8 8 byl d e p e n d e n t em w palestrzelubel., a od 1 7 8 9 związał się z działalnością T. Czackiegow Warszawie; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIŃSKI JULIAN ks.

  ur. 21 VIII 1 8 2 6 w Wojutyniena Wołyniu, zm. 16 V 1885 w Gorycji (pn.-wsch. Włochy),brat Zygmunta i b r a t a n e k Alojzego.

  Studia teol. rozpoczął w Żytomierzu, a kontynuował naGregorianum, gdzie uzyskał d o k t o r a t ; 1 8 6 2 przyjął święceniakapł. w Warszawie i tu został ojcem duch., a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIŃSKI ZYGMUNT SZCZĘSNY abp.

  Sługa Boży, ur.1 XI 1 8 2 2 w Wojutynie k. Łucka, zm. 17 IX 1 8 9 5 w Krakowie,założyciel zgrom. —> franciszkanek (II B 6 9 ° ) Rodziny Maryi,działacz charytatywny.

  Po zesłaniu 1 8 3 8 matki F. na Sybir za udział w spiskuS. Konarskiego, zaopiekował się nim Zenon Brzozowski;1 8 3 9 - 4 4 F. studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /5 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉLIX CÉLESTIN JOSEPH SJ

  ur. 28 VI 1810 w Neuville--sur-Escaut k. Lille, zm. 6 VII 1891 w Lille, kaznodzieja.

  Studiował filozofię i teologię 1830-33 oraz 1837-44; dozakonu wstąpił 1837 w Tronchiennes; 1842 przyjął święceniak a p ł . ; 1844-46 był prof, retoryki, a 1846-47 filozofii w Brugelette;1851 zosta! wysłany do Paryża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIKS V

  ur. 4 XII 1383 w Chambéry (Alpy Sabaudzkie),zm. 7 I 1451 w Genewie, od 1416 hrabia i książę sabaudzki(Amadeusz V I I I ) , antypapież —» bazylejskiej schizmy.

  W rodowych posiadłościach i hrabstwie Genewy przeprowadziłreformę gosp. i nadał 1430 nowe ustawodawstwo (StatutaSabaudiae); po śmierci żony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /25.09.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt

Do góry