Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FERDYNAND I

  ur. 10 III 1 5 0 3 w Alcalá de Henares(Hiszpania), zm. 25 VII 1 5 6 4 w Wiedniu, syn Filipa I Pięknegoi Joanny, od 1 5 3 1 król rzym., od 1 5 5 6 ces. rzymsko-niemiecki.Wychowany w tradycji hiszp. przebywał od 1 5 1 8 w Niderlandach,gdzie zetknął się z poglądami Erazma z R o t t e r damu,które wywarty wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGICZNA PSYCHOLOGIA

  Dział ->fenomenologii zainicjowany przez E. —> Husserla j a k o podstawowa,czysto opisowa nauka psychol. o fenomenachświadomości i jej podmiotu, uprawiana ejdetycznie (w nastawieniuna istotę) lub transcendentalnie (dotycząca czystejświadomości i czystego „ j a " ) ; stanowi też nurt —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /4 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENWICK, Fenwich EDWARD OP bp.

  Imię zak. Dominik,ur. 19 VIII 1 7 6 8 w Saint Mary (Maryland), zm. 2 6 I X1 8 3 2 w Wooster ( O h i o ) , działacz kościelny.

  Kształcił się w ang. kolegium zak. w Bornem (Belgia);1 7 8 9 wstąpił do zakonu, a 1 7 9 3 po ukończeniu studiówfiloz.-teol. przyjął święcenia kapł. i wykładał w kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENJANG

  Diecezja w Chinach (prow. Szensi), utworzona11 IV 1946, z istniejącego od 7 V 1926 wikariatu apost.;sufragania Tajjüan; 1950 zajmowała 84 000 km2 i liczyła2 min mieszk., w tym 15 618 katolików, 21 parafii, 30 księżydiec. i 1 zakonnego.

   

  AAS 18(1926) 485-486, 38(1946) 301-306; Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENALIZM

  (gr. fainomenon zjawisko), poglądepistemologiczny ograniczający zakres poznania ludzkiegodo zjawisk (fenomenów) przeciwstawianych istocie rzeczy.

  Przyjęcie f. zakłada określone stanowisko metafiz. uznają c e obok zjawisk istnienie ich „podłoża" (bytu, substancji,istoty rzeczy, rzeczy samej w sobie) -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /3 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENIZM

  (gr. fainomenon zjawisko), ontol. pogląduznający istnienie wyłącznie zjawisk (fenomenów), aodrzucający istnienie tego, co transcendentne poznawczo(jak rzecz sama w sobie); różny od —> fenomenalizmu (choćczęsto doń zaliczany).

  F. stanowił część doktryny filoz. Ch. —> Renouviera(1815-1903), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGIA

  (gr. fainomenon t o , co się jawi,zjawisko, logos słowo), filoz. prąd zainicjowany przez E. —»Husserla i rozwijany w jego szkole lub wspólne dla tej szkołypoglądy oraz metody filoz., a wg Husserla podstawowa naukafiloz.; określa także czysto opisowe działy wiedzy lub częściniektórych nauk (np. fizyki);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /9 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGIA RELIGII

  Wiedza filoz.-human.o istocie —> religii lub kierunek —> filozofii religii poddającyrozumiejącej analizie i opisowi fenomen religii jawiący sięw świadomości; terminu f.r. użył po raz pierwszy 1887 P.D.—* Chantepie de la Saussaye w odniesieniu do systematyzacjii typologizacji zjawisk religijnych.

  F.r. jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENICKI, Phaenicius, Phoenicius FRANCISZEK STANISŁAW SJ

  ur. 7 III 1592 we Lwowie, zm. 3 VII 1652 w Sandomierzu,kaznodzieja i teolog.

  Po studiach filoz. w Krakowie wstąpił 1615 do zakonu;studiował nast. na G r e g o r i a n um w Rzymie, gdzie 1621 przyjąłświęcenia k a p ł . ; powróciwszy do kraju pracował w duszpasterstwie,a 1627-28 wykładał teologię mor. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENDT LEONHARD

  ur. 2 VI 1881 w Baiershofen (pd.Bawaria), zm. 9 I 1957 w Augsburgu, teolog i liturgista.

  Podczas studiów filoz.-teol. był uczniem J. Schnitzerai A. E h r h a r d a ; po przyjęciu 1903 święceń kapł. i uzyskaniud o k t o r a t u z teologii wykładał dogmatykę w seminarium duch.w Dylindze; 1917 przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt

Do góry