Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FERDYNAND III

  ur. 13 VII 1608 w Grazu, zm. 2 IV1657 w Wiedniu, syn Ferdynanda II i Marii Anny, księżniczkibawarskiej, od 1637 ces. rzymsko-niemiecki.

  W 1626 został wybrany na króla Węgier, 1627 na królaCzech, a 1636 na króla rzym.; po śmierci A. von Wallensteina(1634) objął dowództwo nad wojskami ces. w wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERETRON

  (gr. nosze, łac. feretrum katafalk, mary,c a ł u n ) , używane podczas procesji nosze do relikwii, figurylub obrazu; z czasem - obustronny obraz rei. lub figura napodstawie z drążkami.

  W starożytności f. służył do obnoszenia posągów bóstwpodczas triumfalnych pochodów; w Kościele rzym.kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERDYNAND III Św.

  ur. 1198 w Sewilli, zm. 30 V 1252tamże, król Kastylii i Leónu.

  Był synem Alfonsa IX, króla Leónu, i Berengueli Kastylijskiej,która zrezygnowała 1217 z tronu Kastylii na rzeczF . ; po śmierci ojca 1230 F. połączył unią personalną obydwakrólestwa, ułatwiając ich wyzwolenie spod panowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /3 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERALIA

  Święto zmarłych obchodzone 21 II w staroż.Rzymie (—i Zaduszki); jego nazwę wyprowadzał Warron(Ling. 6 , 1 3 ) od rzeczownika inferi (świat podziemny, zmarli).

  Było ostatnim dniem świąt zw. Parentalia (łac. parentesrodzice, krewni), obchodzonych ku czci zmarłych 1 3 - 2 1 I I ,które miały charakter...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERGUSON ADAM

  ur. 20 VI 1723 w Logierait (Perthshire),zm. 22 II 1816 w Saint Andrews, szkoc. filozof, historyki socjolog.

  Studiowal filologię klasyczną i teologię anglik.; przezpewien czas był kaznodzieją i kapelanem wojskowym, bibliotekarzem, a w końcu (z przerwami) prof, uniwersytetuw Edynburgu (1759-64 filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERDYNAND V KATOLICKI

  ur. 10 III 1452 w Sos(Aragonia), zm. 23 I 1516 w Madrigalejo ( E s t r e m a d u r a ) ,syn Jana II króla Aragonii, król Hiszpanii.

  Po śmierci ojca (1479) został królem Aragonii i współrządcąKastylii (z żoną Izabelą I Katolicką); 1492 zdobyłGrenadę, wypierając Maurów z Płw. Iberyjskiego, a 1504Neapol;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERBER MAURYCY bp.

  ur. 1 4 7 1 w Gdańsku, zm. 1 VII1 5 3 7 we Fromborku; pochodził z patrycjuszowskiej rodzinygdańskiej.

  Po studiach w Rzymie i doktoracie obojga praw w Sieniebył szambelanem pap. Leona X, a od 1 5 1 3 notariuszemKurii rzym.; po powrocie do kraju otrzymał kanonię warm,(od 1 5 0 8 ) , kustodię ( 1 5 1 6 ) i in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERDYNAND z LUGO, Fernando de Palacios, Fernando Spagnolo bp.

  zm. 1435, legat papieski.

  Pochodził z Hiszpanii; był dziekanem w Segowii, doktoremprawa kan. i r e f e r e n d a r z em p a p . ; 1418 został b p em Lugo(Galicia); 1419 wraz z bpem Jakubem ze Spoleto zostałlegatem pap. Marcina V dla zorganizowania akcji antyhusyckieji pośredniczenia w sporze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERCHIO, Ferkić MATTEO OFMConv

  ur. 21 I 1583 n awyspie Veglia (Krk), zm. 8 IX 1669 w Padwie, filozof,szkotysta.

  Do zakonu wstąpił 1 5 9 9 ; po studiach filoz.-teol. w Bergamo,Padwie i Rzymie był regensem s t u d i um zak. w Rimini( 1 6 1 1 ) i Wenecji ( 1 6 1 7 ) oraz wykładowcą teologii szkotystycznejna uniw. w Padwie ( 1 6 3 0 - 6 6 ) ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERENTINO

  Diecezja we Włoszech (prow. Frosinone),zależna bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej.

  Pierwszehist, wiadomości o bpstwie pochodzą z V w.; wybitnymibpami byli - U b a l d (1148, późniejszy legat pap. Hadrian a IVdo książąt Chorwacji), Jakub (1255, późniejszy legat pap.Jana XXI do ces. Michala VIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt

Do góry