Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FERRERI ZACCARIA bp.

  ur. 1479 w Vicenzie, zm. ok.1524 w Rzymie, nuncjusz pap. w Polsce, humanista.

  W 1494 wstąpi! do benedyktynów w Padwie; studiowałprawo kan. w Padwie i Rzymie; byl o p a t em w Subiaco, a1508, poróżniony z władzami zak., przeszedł do kartuzóww Mantui; 1510 został prof, prawa w Mediolanie. Był jednymz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI ANDREA CARLO kard.

  ur. 13 VIII 1850 wL a i a t t a di P r a t o p i a n o k. Parmy, zm. 2 II 1921 w Mediolanie,teolog i działacz k o ś c , sługa Boży.

  Święcenia kapł. przyjął 1873; od 1876 byl wykładowcąteologii dogm. i mor. oraz r e k t o r em seminarium duch. wP a r m i e ; 1890 został bpem Guastalla, 1891 bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI BARTOLOMEO

  ur. 1499 w Mediolanie, zm.25 XI 1544 tamże, współzałożyciel —» barnabitów.

  Po studiach prawa kan. i świeckiego na uniw. w Pawii powróciłdo Mediolanu, gdzie 1521-31 j a k o notariusz oddawałsię dziełom miłosierdzia (m.in. podczas zarazy 1524); w bractwieWiecznej Mądrości, którego był członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI FRANCESCO BERNARDINO

  Oblat św. Ambrożegoi Karola, ur. 1576 w Mediolanie, zm. 10 VI 1667 tamże,prefekt biblioteki —» Ambrosiana.

  Do zakonu wstąpił 1598; święcenia kapł. przyjął 1602;z polecenia kard. F. —* B o r r o m e o udał się 1611 do Hiszpanii,skąd przesłał dla Ambrosiana wiele cennych książek i kodeksów;sporo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI FRANCESCO SILVESTRIS, Silvestri Francesco de OP

  ur. 1474 w F e r r a r z e , zm. 19 IX 1528 w Rennes, filozofi teolog.

  Do zakonu wstąpił 1488 w Ferrarze; wykładał filozofięi teologię w Bolonii; pełnił różne funkcje zak., m.in. 1518-20gen. wikariusza kongr. lombardzkiej —» dominikanów obserwantów,a 1525-28 gen. zakonu. Obok J. -> Capreolusa i—> Kajetana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI GIUSEPPE

  ur. 7 III 1811 w Mediolanie, zm.1 VII 1876 w Rzymie, filozof i polityk.

  Byt uczniem filozofa i prawnika G . D . Romagnosiego;1838 wyemigrował do Francji, gdzie uzyskał 1840 d o k t o r a t naSorbonie na podstawie rozprawy De l'erreur (P 1840); wykładałw kolegium Rochefort w Strasburgu i w Bourges,tracąc j e d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARI POMPEO

  ur. ok. 1660, zm. 15 V 1736 w Rydzynie,wł. architekt, reprezentant dojrzałego baroku rzym.,działający od 1696 w Wielkopolsce.

  F. studiował w Akademii św. Łukasza w Rzymie, gdziedwukrotnie (1678 i 1681) zdobył I nagrodę na konkursach architektonicznych; do Polski sprowadził go 1696 wojewodapozn. Rafał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARA

  Rzym. Forum Alieni, miasto w pn. Włoszechn. Padem (stolica prow. F.), ośrodek kultury renesansu,abpstwo w metropolii Bolonia (od 1 9 7 6 ) .

  Ufortyfikowana w VI w. przez egzarchę Rawenny, należałaod 7 7 4 do Państwa K o ś c ; w XI w. uzyskała autonomiękomunalną, 1 2 4 0 - 1 5 9 7 była lennem rodu d'—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /4 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERMONT EDUARD OFMCap

  Imię zak. Gondulf (od1931 Cyryl), ur. 28 XII 1888 w T e r n e u z e n (pd.-zach. Holandia), zm. 4 IV 1 9 6 3 w Voorburgu k. Hagi, działacz k o ś c ,biblista.

  Do zakonu wstąpił 1 9 0 6 ; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. przyjął 1 9 1 3 święcenia k a p ł . ; 1 9 1 3 - 1 5 specjalizowałsię w P a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERNANDEZ, Fernandes ANTONIO SJ

  ur. 1570 wLizbonie, zm. 12 XI 1642 w Goa , misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1 5 8 6 ; 1 6 0 2 wyjechał do Goa, a 1 6 0 4do Etiopii, gdzie pracował 30 lat; był legatem ces. Susenjosado pap. Pawia V ( 1 6 1 3 ) oraz króla hiszp. Filipa I I I ,wikariuszem gen. patriarchy etiopskiego A. Méndeza orazprzełożonym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt

Do góry