Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FERRARIS Lucio OFMObs

  ur. 18 I V 1687 w Solerok. Alessandru (pn.-zach. Włochy), zm. 24 II 1763 tamże,kanonista.

  Do zakonu wstąpił 1704; po ukończeniu studiów filoz.--teol. i kanonistycznych przyjął święcenia k a p ł . , nast. byłwykładowcą teologii i prawa kan. w studium zak. w Alessandru;zasłynął j a k o konsultor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRETTI AUGUSTO SJ

  ur. 31 VIII 1845 w Rzymie,zm. 1 III 1911 tamże, etyk, neotomista.

  Do zakonu wstąpił 1862; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. we Włoszech i Anglii przyjął ok. 1870 święceniak a p ł . ; był wykładowcą w seminariach zak. w Poitiers i Laval,a nast. profesorem i 1896-1901 r e k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRATA DOMENICO kard.

  ur. 4 III 1847 w Gradoli k.Viterbo, zm. 10 X 1914 w Rzymie, działacz k o ś c , dyplomata.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium diec. w Montefiasconeprzyjął 1869 święcenia k a p ł . ; w Rzymie uzyskał doktoratyz filozofii, teologii i obojga p r aw (1876); wykładał prawo naApollinaris i w Pap. Kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRETTI PAOLO USB

  ur. 3 XII 1866 w Subiaco,zm. 23 V 1938 w Bolonii, muzykolog.

  Po wstąpieniu do zakonui złożeniu profesji 1884 w Subiaco studiował teologięw kolegium S. Anselmo w Rzymie, po czym przyjął święceniakapł.; 1900-13 był opatem w Torrechiara k. Parmy, 1913został prof. Pontificio Istituto di Musica Sacra w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERREOL Św. bp.

  ur. w 1. p o ł . VI w., zm. 4 I 581 wUzès (Galia N a r b o ń s k a ) ; wg Vita ( B H L 2901-2902) pochodziłz król. rodu, a j e g o matka prawdopodobnie była babką KarolaWielkiego.

  Był siostrzeńcem, uczniem, a od ok. 553 następcą bpaFirmina; wyróżniał się świętością, inteligencją i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERTÉ - sur - GROSNE (La)

  Łac. Firmitas super Gronam(dep. Saône-et-Loire), opactwo macierzyste jednej z 4filiacji —» cystersów ufundowane 1113.

  Powstało (jako 2 po Cîteaux opactwo) na terytoriach nadanychprzez Savary'ego, hrabiego Chalón, i jego syna Wilhelma,z inicjatywy Gautiera, bpa Chalón w porozumieniu zeStefanem Hardingiem (opatem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRER, Ferrier BONIFACIO OCart

  ur. ok. 1355 wWalencji, zm. 29 IV 1417 w kartuzji Vali de Cristo k. Segorbe(pd.-wsch. Hiszpania), brat Wincentego, tłumacz i pisarz.

  Studiował prawo na uniw. w Perugii i Leridzie, uzyskującd o k t o r a t obojga praw; pod wpływem brata, po śmierci żony,wstąpił 1396 do zak. w P o r t a Coeli k. Walencji, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERULA

  (łac. p r ę t ) , prosta laska metalowa zwieńczonakrzyżem, używana przez papieża podczas liturgii; stanowisymbol jego władzy religijnej.

  Świadectwa używania f. przez bpa Rzymu sięgają VII w.,a nazwą posłużył się 964 po raz pierwszy Luitprand, bpKremony (PL 136,910); jurydyczne uzasadnienie f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRERES JUAN BAUTISTA SJ

  ur. 28 XI 1861 w Olleria(Hiszpania), zm. 28 XII 1936 w Walencji, teolog moralistai kanonista.

  Do zakonu wstąpił po studiach teol. w zak. kolegiumśw. Tomasza w Villanueva i przyjęciu 1888 święceńk a p t . ; 1900-31 (z wyjątkiem 1918-24, kiedy pracował w Rzvmienad przystosowaniem ustaw jez. do wymagań KPK...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERVORE DEVOTIONIS

  Sekwencja o św. ~> JanieJałmużniku ułożona w Krakowie przy końcu XV w. przezanonimowego autora, zachowana w kilku rękopisach z XVi XVI w. w diecezji krak. i gnieźn.; składa się z 11 podwójnychstrof, z których strofa 3b wykazuje zależność od sekwencji—» Psallat chorus o św. Stanisławie Bpie, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt

Do góry