Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FESTA COSTANZO

  ur. ok. 1480 prawdopodobnie w Villafranca( P i e m o n t ) , zm. 10 IV 1545 w Rzymie, kompozytor.

  Od 1517 działał w Rzymie w pap. Cappella Sistina jakocantor i capelanus; w latach dominacji twórców franc, i flamandzkichbył j e d n ym z pierwszych wybitnych kompozytorówwł. XVI w. Twórczość F. obejmuje muzykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUDALIZM

  (łac. feudum prawo na rzeczy cudzej),ustrój społeczeństwa i państwa powstały w średniowiecznejEuropie i trwający do rewolucji francuskiej (1789), a w klasycznejpostaci w Europie Zach. (zwl. we Francji) w X-XIIIw. Istota i cechy wyróżniające f., a także ściślejsza jego definicjasą przedmiotem sporu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUM CELEBRE MARTYRIS, Uczcijmy hołdem należnym

  Anonimowy hymn z X I I I w. w godzinie czytań na uroczystośćśw. — Szczepana (od 1971).

  Stawi pierwszego męczennikaKościoła za odwagę wobec fałszywych świadkóworaz wierność Jezusowi, którego chwałę oglądał (por. Dz7,56); hymn kończy się prośbą o wstawiennictwo u BogaOjca.

   

  AH LII 296; H1BR...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIS PRAECIPUIS DEBITA CANTICA

  Anonimowyhymn ku czci św. Cyryla i Metodego, znaleziony w rękopiśmiennychbrewiarzach ołomunieckich z XV w.; w Polscedruk. 1502 w Viaticum Vladlslaviense.

  Wg hymnu jednoserce, mimo różnicy języka, tworzą ci, którzy sławią Bogapieśniami za braci, połączonych już przez niego z aniołami;mieszkańcy Moraw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUS, Porcjusz Festus

  zm. między 61-62 w CezareiPalest. (F.J. Jackson i K. Lake przesuwają te daty o kilka latwstecz), rzym. p r o k u r a t o r J u d e i .

  Mianowany ok. 60 przez ces. — Nerona po odwołaniuAntoniusza Feliksa, zwalczał działalność terrorystyczną —>sykaryjczyków (FlavBJ 2,14,1; FlavAnt 20,9,10) i stłumiłkrwawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIVA CANIMUS

  Hymn (od 1971) w jutrzni i nieszporachna dzień św. —» Hieronima. Wychwala Świętego zagorliwość w nauczaniu, życie pustelnicze w Betlejem i studianad Pismem św. oraz prosi o wprowadzenie wiernych za jegowstawiennictwem do udziału w liturgii niebiańskiej; tekst wLH IV 1174; do Liturgii godzin proponowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESINGER SEBASTIAN

  zm. po 14 II 1 7 6 9 we Lwowie,rzeźbiarz i budowniczy okresu rokoka.

  Działając od ok. 1 7 5 0 we Lwowie, od 1 7 6 6 pracował t amprzy dokończeniu budowy, a nast. przy dekoracji wnętrzpałacu S. Lubomirskiego. Z sygnowanych i datowanych pracF. najstarszą jest marmurowe retabulum w snycerskiejoprawie z 1 7 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESSLER, Feszler IGNATIUS AURELIOS

  ur. 18 V 1 7 5 6w Zürndorfie (pd.-wsch. A u s t r i a ) , zm. 15 XII 1 8 3 9 w Petersburgu, filolog, historyk.

  Po ukończeniu kolegium jez. w Raab wstąpił 1 7 7 3 do kapucynóww Mór (imię zak. Innocenty); 1 7 7 9 przyjął święceniak a p ł . ; kontynuując studia teol. w Wiedniu i ucząc sięjęzyków wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESCH JOSEPH kard.

  ur. 3 I 1763 w Ajaccio (Korsyka),zm. 13 V 1839 w Rzymie, dyplomata, działacz kościelny.

  Studia filoz.-teol. odbyt 1781-85 w seminarium duch. wAix-en-Provence i tamże uzyskał doktorat z teologii; po przyjęciu1785 święceń kapł. wrócił na Korsykę, gdzie otrzymałkanonię w Ajaccio; po zniesieniu 1790...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRERÒ BENIGNA CONSOLATA OVM

  Imię chrzestneMaria, ur. 6 VIII 1885 w Turynie, zm. 1 IX 1916 w Como,mistyczka, sługa Boża.

  Formację duchową otrzymała w Istituto Divino Cuore wTurynie, po czym kontynuowała w domu rodzinnym intensywneżycie wewn.; w 15 roku życia złożyła prywatnie ślubczystości; 1907 wstąpiła do zak. w Como, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt

Do góry