Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FEUDALIZM - KOŚCIÓŁ

  Ustrój feudalny oddziaływał równieżna życie kościelne. W sferze przemian gosp. już we wczesnymf. instytucje kośc. (—» diecezja, —> opactwo) upowszechniływ swych dobrach zwyczaj oddawania ziemi w użytkowanie (—»beneficjum, —» p r e k a r i a ) , przyczyniając się do wykształceniasystemu lennego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /5 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉTIS FRANÇOIS JOSEPH

  ur. 25 III 1784 w Möns (Belgia),zm. 26 III 1871 w Brukseli, muzykolog, kompozytor.

  Studiował od 1799 w konserwatorium paryskim (m.in. u L.Cherubiniego), gdzie 1821 został prof, teorii muzyki i kompozycji; od 1826 był także krytykiem muz. w „Journal desD é b a t s " ; 1827 założył i redagował czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTIVA, VOS, ARCHANGELI

  Hymn (od 1971) w godzinieczytań na święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.Sławi archaniołów za ich misje spełnione w historiizbawienia; nast. zwraca się do Michała, niezwyciężonegoksięcia zastępów niebieskich, o wytrwanie w łasce Bożej;do Gabriela, zwiastuna Bożych tajemnic, aby prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FETYSZ

  (portug. feitiço czary), materialny przedmiotbędący obiektem czci oraz praktyk kultycznych i magicznychze względu na posiadaną przez niego silę magiczną(—» dynamizm); może być naturalny (muszla, pióro, pazur,zęby, róg, wtosy zwierzęcia, kamień, kij) lub wytworzony(worek z lekami, rzeźba w drewnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUGIÈRE MAURICE OSB

  Imię chrzestne JeanEmile, ur. 12 V 1870 w Bourguignolle k. Lisieux (Normandia),zm. 30 IV 1950 w Maredsous (Belgia), liturgista.

  Po ukończeniu Kolegium św. Stanisława w Paryżu, anast. Szkoły Morskiej został oficerem marynarki; 1895 wstąpiłdo zakonu w Maredsous; po studiach teol. i specjalizacjifiloz. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FETYSZYZM

  Forma wierzeń i praktyk religijno-magicznychu ludów pierwotnych związana z przedmiotamimaterialnymi, którym przypisuje się nadnaturalną moci uważa za mieszkanie bóstw i duchów zmarłych przodków— fetysz); wg zwolenników kulturowego -» ewolucjonizmuIII) stanowi pierwsze, czyli najstarsze (Ch. de Brosses, A.—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTŮM, festivitas

  (łac. święto), kategoria religijnegoobchodu wspomnieniowego w — rzymskiej liturgii wg ustalonegorytu —» kalendarza liturgicznego.

  W kalendarzu liturg. każdy dzień roku jest dniem kommemoracyjnym(—» feria), przypominającym tajemnice JezusaChrystusa (—* niedziela), Matki Bożej lub poszczególnychświętych (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /5 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESSLER JOSEPH bp.

  ur. 2 XII 1 8 1 3 w Lochau podBregencją, zm. 25 IV 1 8 7 2 w Sankt Pölten, teolog.

  Po studiach filoz. w Salzburgu i Innsbrucku oraz teol. wFeldkirch, Innsbrucku, Brixen i Wiedniu przyjął 1 8 3 7 święceniak a p ł . ; 1 8 4 1 uzyska! doktorat na uniw. w Wiedniu i do1 8 4 8 wykładał historię Kościoła oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEUCHTWANGER LION

  ur. 7 VII 1884 w Monachium,zm. 21 XII 1958 w Los Angeles, niem. powieściopisarz pochodzeniażydowskiego.

  Studiował filozofię i filologię germ, w Berlinie i Monachium;w czasie I wojny świat, służył w armii niem.; potemczęsto przebywał za granicą, głównie we Włoszech; 1933hitlerowcy spalili jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /3 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FESTUM AGAT ECCLESIA

  Hymn w nieszporach nauroczystość św. Wojciecha w domin, psałterzach wrocł.z XV w. i krak. z 1508-09; stanowi III cz. hymnu —» Laelarepacis foedere, połączoną z nim wspólną paschalną doksologią.

  Zawiera wezwanie do świątecznej radości ze zwycięstwaŚwiętego, który j a k o roztropny i pokorny stuga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt

Do góry