Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FIJAŁEK JAN ks.

  ur. 8 V 1864 w Pogwizdowie k.Bochni, zm. 19 X 1936 w Krakowie, historyk Kościołai prawa kościelnego.

  Po studiach filoz.-teol. 1883-84 w seminarium duch. wTarnowie i 1884-87 na wydziale teol. UJ przyjął 1887, j a k oalumn diec. krakowskiej, święcenia k a p ł . ; w Rzymie uzyskałdyplom paleografa-archiwisty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIA, Philadelphia

  Miasto - czwarte co dowielkości - w Stanach Zjedn. (Pensylwania), stolica archidiecezjirzym.kat. oraz g r . k a t . , ważny ośrodek polonijny.

  I. DZIEJE - Początek F. dała osada zw. Wicaco zał. 1636przez Szwedów, w której osiedlali się także Holendrzyi Anglicy; 1682 przybył tu W. —> Penn z grupą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /12 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁKOWSKI ANTONI abp.

  ur. 13 VI 1797, zm. 11 II1883 w Petersburgu. Studiował 1820-25 w Seminarium Głównym w Wilnie; 1824 przyjął święcenia k a p ł . ; 1825-33 byłprof, seminarium wil., a od 1834 prof, teologii dogm.,mor. i pastoralnej w wil. —» Akademii Duchownej (I) oraz1839-42 jej rektorem; 1844 został członkiem —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIJSKA GMINA, Philadelphia - Gemeinde

  Wspólnota rel., o charakterze perfekcjonistyczno-chiliastycznym(nawiązująca do Ap 3,7-12) zainicjowana 1942w Leonbergu k. Stuttgartu przez luterańskiego misjonarzaChristiana Róckle (zm. 1966).

  Za główne zadanie f.g. uważał Róckle przygotowanieKościoła „bez skazy i zmarszczki" (Ef 5,27) na powtórnebliskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁKOWSKI ANTONI MELCHIOR abp.

  ur. 3 I 1778w Pszczewie k. Międzyrzecza, zm. 5 X 1861 w Warszawie,teolog, organizator życia rei., działacz patriotyczny.

  Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Gnieźniei tam 1802 przyjął święcenia k a p ł . ; 1811 został kanonikiemwłocł. (założył szpital we Włocławku) i prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGLEWICZ KAZIMIERZ ks.

  ur. 6 I 1903 w Krakowie,zm. 23 IX 1983 tamże, duszpasterz.

  Po studiach filoz.--teol. w seminarium duch. w Krakowie przyjął 1925 święceniakapł. i był do 1930 wik. w Ruszczy; j a k o wik. i k a t e c h e t a wWadowicach (1930-33) wywarł wpływ na formowanie siękapł. powołania K. Wojtyły (pap. —» J a n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIJSKIE TOWARZYSTWO, The Philadelphian Society for the Advenement of Piety and Divine Philosophy

  Nazwa (nawiązująca do A p 3,7-12) teozoficzno-mistyczno-chiliastycznej wspólnoty powstałej 1670 w Angliidzięki działalności mistyczki Jeane Leade (zm. 1704) orazduchownego anglikańskiego J o h n a Pordage (zm. 1681).

  Członkowie wspólnoty, opierając się na mist, ideach J. —»Böhmego i wizjach prorockich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJA PRAWNA

  (łac. fictio iuris), przyjęcie przezprawodawcę, dla słusznej racji, faktu nieistniejącego zaistniejący i związanie z tym określonych skutków prawnych;odnosi się tylko do faktów, k t ó r e są możliwe do zaistnienia.

  F . p . wkracza jedynie w przypadki prawem ściśle określonei domaga się interpretacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGUEIREDO FIDELINO de

  ur. 20 VII 1889 w Lizbonie,zm. 20 III 1967 tamże, historyk literatury i krytyk.

  Studia literaturoznawcze ukończył w Coimbrze pod kierunkiemTeofila Bragi. Był dziennikarzem, prof, wieluuniw., działaczem polit, o poglądach chrzęść, bliskich —>integryzmowi i pokrewnych —» Akcji Katolickiej; propagowałje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGIELSKI STANISŁAW ALEKSANDER ks.

  ur. 26 XI1875 w Soczewce k. Płocka, zm. 20 VIII 1958 w Płocku,duszpasterz.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Płockuprzyjął 1898 święcenia kapł. i był wik. w Rypinie i Przasnyszu,a od 1906 prob, w Radzyminie; 1909 został prokuratorem seminarium duch., a 1912 red. tygodnika kat. „Mazur";1918-21...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt

Do góry