Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MEDIA HODOWLANE

  Pożywki stosowane do hodowli mikroorganizmów zawierać muszą wiele składników niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych. Głównymi składnikami pożywek są:

  -    substancje stanowiące źródło węgla,

  -    substancja stanowiąca źródło energii,

  -    substancja stanowiąca źródło...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /6 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła azotu

  Najpowszechniej używanym źródłem azotu są sole amonowe. Zużycie azotu w postaci kationu amonowego prowadzi do zakwaszania roztworu. Zużycie azotanów prowadzi z kolei do alkalizowania roztworu. W przypadku stosowania azotanu amonu, w pierwszej fazie następuje zakwaszenie roztworu w wyniku preferencyjnego...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polepszanie innych niż wydajność cech szczepów

  Zwiększanie wydajności wytwarzania określonego metabolitu nie jest jedynym celem prac nad udoskonalaniem szczepu. Często duże znaczenie ma polepszenie innych własności technologicznych mających istotne znaczenie techniczne i ekonomiczne. Najważniejsze cechy zostały wymienione na początku tego...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody otrzymywania szczepów o pożądanej charakterystyce

  Techniki izolacyjne polegają na takim prowadzeniu namnażania szczepów mikroorganizmów, które faworyzowałyby drobnoustroje o pożądanych własnościach. Nie We wszystkich przypadkach można osiągnąć warunki jednoznacznie faworyzujące wzrost określonych mikroorganizmów. W talach przypadkach podstawową...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacająca hodowla w roztworze

  Celem tej techniki jest zwiększenie liczby komórek danego mikroorganizmu w stosunku do innych komórek istniejących w pierwotnym inokulum.

  Hodowle rozpoczyna się od kultury mieszanej i tworzy warunki korzystne dla wzrostu pożądanego mikroorganizmu. Można dodawać odpowiedni sub-strat promocyjny lub też...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie pożywek stałych

  Ta technika jest stosowana do izolowania niektórych producentów enzymów. Stosuje się odpowiednią pożywkę selekcyjną zawierającą substrat dla enzymu, co wzmacnia wzrost pożądanego producenta. Technika ta ułatwia często selekcje właściwych kolonii drobnoustrojów dzięki obserwacji stanu podłoża wokół...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnologia

  Biotechnologia jest dyscypliną integrującą różne dziedziny nauk biologicznych takie jak: biochemia, mikrobiologia, genetyka oraz nauk technicznych — w pierwszej kolejności inżynierii procesowej. Przemysłowa realizacja procesów biotechnologicznych wymaga od technologa zarówno dobrej znajomości...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /8 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulepszanie szczepów przemysłowych

  Szczepy mikroorganizmów pochodzenia naturalnego zwykle wytwarzają produkty o znaczeniu przemysłowym w niewielkich ilościach. Opracowano wiele procedur mających na celu zwiększenie produkcyjności wybranego mikroorganizmu.

  Zwiększenie wydajności można uzyskać przez: optymalizację składu pożywki...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etap rzemieślniczy

  Przez stulecia działalność biotechnologiczna miała charakter intuicyjny. Dlatego można ją uznać za rzemiosło lub też sztukę empiryczną, przekazywaną przez pokolenia.

  Główne produkty wytwarzane w tym czasie to produkty spożywcze:

  —    wytwarzanie chleba z zakwasu (od 3 tys. p.n.e.),

  —    wytwarzanie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /5 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki wywoływania mutacji

  Techniki modyfikacji genetycznej są powszechnie stosowane, gdyż dają największe możliwości zwiększenia produkcyjności. Polegają one na wywoływaniu mutacji i sprawdzaniu ich skutków, tzn. selekcji mutantów o polepszonych własnościach.

  Mutacje spontaniczne zachodzą z częstością nie mniejszą niż...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /7 866

  praca w formacie txt

Do góry