Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILARET ROMANOW

  Imię chrzestne Fiodor, ur. ok.1554-55, zm. 22 X 1633, ojciec cara Michała I I I , patriarchamoskiewski.

  Osadzony 1600 lub 1601 w monasterze Antonijewo-Sijskimna rozkaz cara Borysa Godunowa z powodu powinowactwaz wygasłą dynastią Rurykowiczów, F. wkrótceprzyjął święcenia kapł. (jego żonę umieszczono w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIACJA

  (łac. filiatio synostwo, pokrewieństwo),w znaczeniu ścisłym - forma zależności opactwa filialnegood macierzystego jako jego bezpośredniego fundatora,prawnie sformułowana w zak. —» cystersów ( I ) w tzw.Charta caritatis, czyli Karcie miłości (stanowiącej reakcję nacentralizm —» Cluny, obcy duchowi —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILASTER, Filasteriusz Św.

  Bp Brescii, zm. 18 VIIprzed 397 w Brescii, pisarz k o ś ć , polemista antyariański.

  Z mowy wygłoszonej przez bpa Brescii Gaudentego (w14 rocznicę śmierci F.) wiadomo, że po przyjęciu święceńkapł. F. został wędrownym kaznodzieją (Horn. 21; PL20,997-1002; CSEL 68,184-189); przebywając kilkakrotniew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIACJA MARIAŃSKA

  Praktyka pobożna młodychjezuitów, głównie kleryków, którzy specjalnym przyrzeczeniemzobowiązywali się do szerzenia kultu maryjnegoi osobistego postępu w zak. doskonałości.

  Przyrzeczeniaskładano i odnawiano w Święta MB Bolesnej; formułę przyrzeczenia,reguły oraz dobrowolne zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILATELISTYCZNY ZWIĄZEK św. GABRIELA ARCHANIOŁA, Weltbund Sankt Gabriel, Union Philatélique Chrétienne Mondiale

  Międzynar. organizacja zrzeszającazbieraczy znaków pocztowych o tematyce rei., zainicjowanaw Europie przez franciszkanów niem. w czasie II wojnyświatowej.

  Organizacja wywodzi się ze zbierackiej pasji ClemensaAnheusera OFM (1897-1968) i Gabriela Schmidta OFM(1887-1965), którzy propagowali zbieranie znaków o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJONIZM, fikcjonalizm

  (łac. fictio zmyślenie,tworzenie), pogląd upatrujący w fikcji podstawową kategorięfiloz., głoszony przez niem. filozofa Hansa Vaihingera(Die Philosophie des Als Ob, B 1911, 1927).

  F. jest interpretacją apriorycznych i pragmatycznychwątków doktryny I. Kanta w duchu pozytywizmu. Wg Vaihingerafikcją jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGUEIREDO JACKSON de

  ur. 9 X 1891 w Aracajú(stan Sergipe), zm. 4 XI 1928 w Rio de Janeiro, brazyl.pisarz i myśliciel, teoretyk kat. moderny w Brazylii.

  Uczeń Fariasa Brito (zm. 1917) stał się po nawróceniu 1918,podobnie jak jego mistrz, czołowym animatorem kierunkuspirytualistycznego i odrodzenia kat. w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKSACJA

  (łac. fixus umocowany, stały), utrwalonyi sztywny, niezależnie od skuteczności, sposób reagowaniaemocjonalnego na określone osoby, przedmioty i sytuacje.

  W sferze emocjonalno-motywacyjnej f. występuje w postaciuporczywych, irracjonalnych lęków, utrwalonej niechęci,nieodwzajemnionej miłości ftp.; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGURA SYLOGISTYCZNA

  W logice klasycznej formakategorycznego —» sylogizmu wyróżniona ze względu na położenieterminu średniego M w przesłankach; przedstawianajest zwykle w nast. schematachMP    PM    MP    PMSM    SM    MS    MSŠP"   Š F    ŠP~  Š~P"

  gdzie S,P,M są zmiennymi nazwowymi, zw. terminami,przy czym pewne tryby (zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILADELFIA

  (gr. braterstwo, miłość braterska),konfraternia, unia duchowa zawarta pomiędzy osobamimor. lub fiz. w celu wymiany modlitw i in. dóbr duchowych;jest zinstytucjonalizowaną formą —» afiliacji, —>agregacji i —» oblatury.

  W historiografii występuje też j a k ozwiązek modlitewny, bractwo modlitewne, bractwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /7 408

  praca w formacie txt

Do góry