Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILAKTERIE

  (aram. tefillin, gr. fylakterion), dwieskórzane szkatułki z rzemykami (o dokładnie określonejdługości), służącymi do ich podtrzymywania zawierająceodpisy 4 fragmentów Pięcioksięgu: Wj 13,1-10.11-16; Pwt6,4-9; 11,13-21, wykonanych na k a r t k a c h pergaminu (z dołączonymczęsto w czasach Jezusa —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIALNY KOŚCIÓŁ

  (łac. filia córka), nazwa kościołazależnego od macierzystego (matrix), zwykle par., z określonymterytorium i często własnym majątkiem.

  K.f. tworzonodla usprawnienia duszpasterstwa w rozległych terytorialnieparafiach; relacje prawne między k.f. a macierzystym określałordynariusz (KPK z 1917, kan. 1427 §...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILEAS Św.

  Bp Thmuis (Dolny Egipt), zm. 4 II 306w Aleksandrii, męczennik.

  Po aresztowaniu w czasie prześladowańza ces. Dioklecjana wysłał listy do bpa LykopolisMelecjusza, protestując przeciw udzielaniu przez niegoświęceń na terenach in. diecezji (PG 10,1565-1568), orazdo swoich wiernych o heroizmie męczenników...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILALECI

  (gr. fileo miłuję, aletheia prawda), OrdreDivin des Philalèthes ou Amis de la Vérité, nazwa członkówlóż masońskich (—> masoneria).

  Z inicjatywy f., powstałych 1773 w Paryżu, zwołano 1785i 1787 międzynar. konwenty wolnomularskie, które uznały—» alchemię, —» teozofię, —» k a b a ł ę i —» magię za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIOQUE

  (łac. i Syna), formuła t e o l . wyrażająca n a u k ęo pochodzeniu -» Ducha Świętego (I B 1) od Ojca i Syna,wprowadzona przez Kościół zach. do — Nicejsko-konstantynopolskiegosymbolu wiary (BF IX 10); odrzucona przez Kościółprawosł. jako niekan. dodatek do symbolu, uznawanajest za jedną z przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILEMON, List do Filemona (Flm)

  Jeden z tzw.Listów więziennych Pawia Apostoła, w —» kanonie Pismaśw. NT umieszczony między Tt i Hbr; prawdopodobniepowstał 61-63 r a z em z Kol podczas rzym. więzienia Pawła.

  Flm ma charakter prywatnego pisma Pawła do F. w sprawieOnezyma; F., zamożny mieszkaniec miasta Kolosy,został przyjęty do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILANTROPIZM

  (gr. filia miłość, antropos człowiek),ruch pedagog., który powstał w końcu XVIII w. w Niemczechw wyniku działalności wychowawczej J . B . —> Basedowa,a w jego dziełach - Methodenbuch (Altona 1770) i Elementarwerk(L 1774), uzyskał podstawy teoretyczne.

  F. głosił potrzebę wychowania i kształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILETOS GNOSTYK

  Żył i działał w I w. w kręguPawła Apostoła, błędnowierca. Św. Paweł zaliczył go dotych ludzi, „którzy odpadli od prawdy mówiąc, że zmartwychwstaniejuż nastąpiło" (2 Tm 2,16-18);

  F. interpretowałzmartwychwstanie ciał w sensie mistycznym twierdząc, żed o k o n a ł o się już ono przez wiarę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILARECI

  (gr. flleo miłuję, arete cnota), tajne stowarzyszeniestudenckie zał. przez — filomatów 1820 w Wilnie,stanowiące kontynuację Związku Promienistych po jegodelegalizacji, mające na celu doskonalenie charakteru,zwł. przez zachowanie czystości seksualnej, wystrzeganie siępicia alkoholu (—» abstynencki ruch II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /11 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILEWICZ, Filejewicz, Filimowicz MICHAŁ

  ur. przed 1750, zm. 1804 w Chełmie, rzeźbiarz, epigon rokokowejsztuki lwowskiej.

  W 1770-73 wykonał wiele prac rzeźbiarskich dla katedryśw. Jura we Lwowie, m.in. kamienne personifikacje Kościołarzym.. i gr., Wiary i Nadziei (na 2 bramach przed kate d r ą ) oraz 8 cnót (przy schodach do katedry)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt

Do góry