Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILIP, Filip Wspaniałomyślny

  ur. 13 XI 1504 w Marburgu,zm. 31 III 1567 w Kassel, landgraf heski, przywódcaobozu protest, w Niemczech.

  Rządy rozpoczął 1518; 1523-25 tłumił, wspólnie z in.możnowładcami, powstałe na podłożu wystąpienia M. L u t r a ,ruchy rycerskie (F. —» Sickingen) i chłopskie; 1524 przeszedłna luteranizm i 1526...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIOQUE - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Nauka o pochodzeniu DuchaŚwiętego od Ojca i Syna nie jest wyraźnie sformułowanaw Piśmie św. - „... który od Ojca pochodzi" (J 15,26), „onmnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi"(J 16,14); Paweł Apostoł nazywa Ducha Świętego DuchemSyna (Ga 4,6) lub —» Duchem Chrystusa (Rz 8,9;2 Kor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP, właśc. Fieodor Stiepanowicz Kołyczew

  Świętyros. Kościoła prawosł., ur. 1507, zm. 2 I 1570 w Twerze,metropolita Moskwy i całej Rusi.

  Pochodził z rodziny bojarskiej; w dojrzałym wieku wstąpiłdo monasteru Sołowieckiego, gdzie j a k o igumen opracowywałbiografie świętych monasteru oraz przepisywał księgiliturg.; 1551 brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIOQUE - W SPORACH TEOLOGICZNYCH

  Kontrowersję międzyKonstantynopolem a Rzymem wywołało potępienie przez—> Focjusza „innowacji" dogm. u misjonarzy łac. w Bułgarii;uważał on, że F. narusza naukę o „monarchii" Ojcai relatywizuje rzeczywistość egzystencji hipostatycznej Trójcy Świętej, a równocześnie wprowadza nieznaną tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP II

  ur. 21 V 1527 w Valladolid, zm. 13 IX 1598w Eskurialu k. Madrytu, syn ces. Karola V i Izabeli Portugalskiej,król Hiszpanii i Portugalii.

  W latach 1543-46 sprawował w imieniu ojca regencjęw Hiszpanii; 1554 otrzymał królestwo Neapolu i Sycylii,1555 - Niderlandy, 1556 po abdykacji ojca, królestwo Hiszpaniiwraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIOQUE - W DIALOGU EKUMENICZNYM

  Teologowie prawosł.p r o b l em F. dyskutowali ze starokatolikami i Kościołemanglik, na konferencji w Bonn (1874-75) i potwierdzili, żedołączenie F. do symbolu było bezprawne; w rozmowachw Belgradzie (1966) z teologami prawosł. starokatolicyuznali, że F. jest tylko prywatną opinią; 1969 bpi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP IV PIĘKNY

  ur. 1268, zm. 29 XI 1314 w Fontainebleau,król Francji.

  Był synem Filipa III Śmiałego; 1284 w wyniku małżeństwaz Joanną z Nawarry został królem Nawarry, 1285 królemFrancji.

  Na wychowanie F. i jego rządy wywarli wpływ legisti( G . de PÍaisians, E. de Marigny, P. Flote i G. de Nogaret,którzy opierając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP, bp. Gortyny na Krecie

  Żył w II w., pisarz kościelny.Euzebiusz z Cezarei zalicza F. do najważniejszychpisarzy II w. ( H E IV 21); informuje, że bp Dionizy z Koryntuw liście do F. wychwalał Kościół w Gortynie za męstwo okazanew czasie prześladowania ( H E IV 23,5) oraz wspomina onapisanej przez F. rozprawie (zaginęła) przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP APOSTOŁ Św.

  J e d e n  z —» Dwunastu w spisach—> a p o s t o ł ów umieszczony na 5 miejscu; pochodził, p o d o b n i ej a k Piotr i Andrzej z Betsaidy nad j e z i o r em G e n e z a r e t .Jezus powołał go jako jednego z pierwszych apostołówJ 1,43-46); wspomniany jest przy rozmnożeniu chlebaJ 6,5-7), nadto j a k o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP, antypapież

  Mnich w rzym. klasztorze św. Wita,ogłoszony pap. 31 VII 768 przez sprzyjającego Longobardomkapłana Waldyperta po ucieczce antypap. —> KonstantynaI I ; przy poparciu Rzymian prymiceriusz Kościoła rzym.,Krzysztof zmusił go tegoż dnia do powrotu do klasztorumszcząc się na j e g o p r o t e k t o r a c h ; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt

Do góry