Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILIPIŚCI

  Zwolennicy poglądów Ph. —> Melanchtonanazwani tak zwł. na uniw. w Wittenberdze i Lipsku.

  F . , m.in. J. Camerarius, J. Menius, G. Major i C. CrucigerSt., uważający się za obrońców protest, humanizmu, swobodybadań teol. i ewang. powszechności Kościoła, byli zwolennikamipojednania z Kościołem kat. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINI, Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri (COr), Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

  Konfederacjaautonomicznych domów, zw. kongregacjami, w którychkaplani i bracia prowadzą życie wspólne bez składaniaślubów zakonnych, zajmując się duszpasterstwem i wychowaniemmłodzieży.

  1. W K o ś c i e l e p o w s z e c h n y m - Pierwsza kongr.założona została w Rzymie przez —» Filipa Neri, któryw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP PREZBITER

  ur. na przełomie IV-V w., zm.455 lub 456, pisarz kościelny, uczeń Hieronima.

  Napisał komentarz do Job (PL 26,619-802) niesłusznieprzypisywany Hieronimowi oraz Expositio interlinearislibri Job (PL 23,1407-1470), noszące ślady wpływów Orygenesa.Gennadiusz wzmiankuje (De vir. Ul. 63), że F. napisałtakże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIUK BERNARD ks.

  ur. 10 IX 1 8 9 9 we wsi Gęś k.Parczewa, zm. 10 IX 1 9 6 3 w Siedlcach, kanonista i pedagog.

  Do seminarium duch. wstąpił 1 9 1 9 w Janowie Podi.; poprzyjęciu 1 9 2 5 święceń kapt. był wik. w Białej Podi, i SokołowiePodi, oraz prefektem szkół i kapelanem szpitalnym;1 9 2 9 - 3 3 studiował prawo kan. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPINKI

  Zgromadzenia żeńskie o ślubach zak.(w odróżnieniu od —> filipinów nie wiążących się ślubami),sfederowane 1968 decyzją Stolicy Apost., mające za p a t r o n aŚw. Filipa Neri (stąd wspólna nazwa Suore di San FilippoNeri) i formujące styl życia zak. wg j e go duchowości:

  ° f. oblatki, Suore Oblate...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP DIAKON

  Jeden z 7 - > diakonów ( I 1) nazywanyrównież ewangelistą (Dz 21,8), zm. prawdopodobnie wCezarei Palestyńskiej. Głosił ewangelię w Samarii, gdziem.in. nawrócił Szymona Maga (Dz 8,5-13), a w drodze zJerozolimy do Gazy urzędnika królowej etiopskiej (Dz8,26-39);

  nauczał też w —> Azocie i okolicy, a nast. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP z HEINSBERGU abp.

  ur. ok. 1130 w Nadrenii,zm. 13 V I I I 1191 w Neapolu; kształcił się w Kolonii i Reims;1156 został dziekanem kapituły archikatedralnej w Kolonii,wkrótce też prepozytem kapituły katedralnej w Liège;

  wczasie nieobecności abpa Rainalda z Dassel zarządza! archidiec.kolońską; 1167 został powołany przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP ARAB, Marcus Julius Philippus

  ur. ok. 204 wokolicy Bostry (Syria), zm. X 249 w Weronie, cesarz rzymski.

  Syn szejka arab.; jako rzym. oficer brał udział w wojnieprzeciw Persom (242-243); będąc p r e f e k t em pretorianów dokonałzamachu na życie ces. Gordiana III i został jego następcą(244); wg tradycji odnotowanej przez Euzebiusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP bp.

  zm. przed 28 II 1301 we Włoszech, legatpap. w Polsce.

  Po studiach prawniczych w Bolonii był prepozytemkapituly katedralnej w Mantui, od 1272 b p em Fermoi współpracownikiem Kurii pap. Grzegorza X; 1274 uczestniczyłw Soborze Lyon. II; pap. Mikołaj III mianował goswym kapelanem i wik., archidiakonem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIP BENICJUSZ Św.

  ur. 15 VIII 1233 we Florencji,zm. 22 VIII 1285 w T o d i , przełożony generalny z a k o n u —> serwitów.

  Studia filoz. oraz medyczne odbył w Paryżu i Padwie,1252 wstąpił do serwitów w Monte Senario k. Fiesole i 1259przyjął święcenia kapł.; w Sienie został mistrzem nowicjuszy,dla których opracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 528

  praca w formacie txt

Do góry