Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILIPSKI RUDOLF ks.

  ur, 17 IV 1869 w Kielcach, zm.27 VII 1932 w Ciechocinku. Studiował teologię 1888-91 wseminarium duch. we Włocławku i 1891-95 w AkademiiDuch. w Petersburgu; 1895 przyjął święcenia kapł.; 1895-97studiował na uniw. we Fryburgu Szwajc., Rzymie, Innsbrucku;

  1897-98 był r e k t o r em kościoła w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ JAKUB SJ

  ur. 1678 na Rusi Czerwonej,zm. 29 IX 1720 we Lwowie, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił1700 w Krakowie; święcenia kapł. przyjął 1708; od 1711 byłwe Lwowie kaznodzieją przy kościele Jezuitów, a 1720 wbazylice archikatedralnej ; zmart posługując chorym w czasie epidemii.

  Pośmiertnie wydano jego Kazania na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILISTYNI

  (hebr. pleszet wędrowiec, liczba mn.pelisztim, gr. Fylistieim, w LXX Palaistinoi, skąd nazwa —>Palestyna), lud indogerm. wywodzący się prawdopodobniez Ilirii, należący do tzw. ludów morskich, które w 2 faziewędrówki w XIII-XII w. prz.Chr. opuściły Kretę (Am 9,7mówi o Kaftor utożsamianym z Kretą) lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ STANISŁAW JAN

  ur. ok. 1690, zm.2 VII 1760 w Krakowie, teolog.

  Po uzyskaniu 1713 stopnia magistra sztuk wyzwolonychna UJ był nauczycielem Akademii Lubrańskiego w Poznaniu,a nast. prof, astronomii i matematyki na UJ w Krakowie;1721 wszedł do Kolegium Mniejszego, a 1722 do Większego;1730 uzyskał doktorat z teologii i zosta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM

  Jedna z wizualnych form masowego przekazuukształtowana dzięki odpowiedniej technice projekcyjnej,za pomocą której rzutuje się na ekran serię obrazów fotograficznychlub fonofotograficznych, utrwalonych uprzedniona taśmie celuloidowej pokrytej światłoczułą emulsją, dającychwidzowi złudzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ WACŁAW JÓZEF ks.

  ur. 12 XII 1913 wD e t r o i t , zm. 20 X 1967 w Orchard Lake, r e d a k t o r , działaczpolonijny.

  Po studiach filoz. 1931-35 w Kolegium NMP i teol. 1935-39w seminarium duch. w Orchard Lake, przyjął święceniakapł. w Detroit; 1939-40 studiował slawistykę na uniw.Columbia w Nowym Jorku; wróciwszy do Orchard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - PROBLEMATYKA

  F. jest komunikatem i znakiem;ze względu na to można wyróżnić f. dokumentalny, oświatowy,instruktażowy, ikonograficzny, rozrywkowy i fabularny(odrębną kategorię stanowią f. animowane). Gatunkiempodstawowym są f. fabularne rozróżniane analogiczniedo gatunkowych utworów narracyjnych w tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWSKI HIERONIM

  zm. przed 1574, działaczróżnowierczy.

  Był synem burgrabiego krak.; brał udziałw synodach kalwińskich i zabiegał (od 1555) o unię z —»braćmi czeskimi; 1558 wraz z S. Sarnickim reprezentowałwspółwyznawców na zjeździe braci czes. w Lipniku n. Bečva(Morawy), na którym Czesi nie przyjęli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - TEMATYKA RELIGIJNA

  Początkowo najczęściejdotyczyła dziejów bibl.; dzieło L. Lumière'a La Vie et Passiondu Christ (1897) zainicjowało styl ilustratorski, polegającyna prezentacji niejako „żywych obrazów" ewangelicznych,utrzymanych w guście epoki; charakter podniosłejinscenizacji miały również f. Quo vadis (wg H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPPI

  Gr. Filippoi. łac. Philippi, staroż. miasto w Macedonii,obecnie w Grecji; pierwotnie zwało się Krenides,a nazwę F. otrzymało 356 prz.Chr. po zdobyciu przez FilipaI I , króla Macedonii.

  W czasie II podróży mis. Pawła Apostoła 50-52 powstaław F., pierwsza w Europie, gmina chrzęść. (Dz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt

Do góry