Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII

  ur. między 30-13 prz.Chr.w Aleksandrii, zm. między 42-54 po Chr., tamże, piszącypo grecku filozof i teolog żyd., przedstawiciel synkretyzmurei.-filoz. i alegor. interpretacji Biblii.

  Pochodzi! z rodzinykapł. (Hieronim, De vir. ill. 11) przybyłej do Egiptu z Palestyny;otrzymał wykształcenie w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKAL, Furius Dionisius Philocalus

  Żył w IV w.,kaligraf i kronikarz za pap. Damazego I; koordynowałprace nad —> Chronografem z roku 354; dedykacja dziełaprzyjacielowi Walentemu (konsulowi Picenum) pozwala uważaćgo za chrześcijanina.

   

  A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, R 1942, 21-35; H. Stern, Le Calendrier de 354, étude sur son texte et ses...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII - PISMA

  Zainteresowania F. koncentrowały się główniewokół alegor. egzegezy Pleciokslęgu; wcześniej powstałypisma filoz., pod koniec życia - rozprawy apologetyczneodzwierciedlające historię Żydów aleks.; pierwsze kryt.wydanie dzieł F., zachowanych w języku gr., opracowaliL. Cohn, P. Wendland. S. Reiter pt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /7 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILODOKSJA

  (gr. fileo miłuję, doksa sława), ukochaniesławy, w literaturze monastycyzmu wczesnochrześc.(zwłaszcza wsch.), dążność do współzawodnictwa w praktykachascet.; zrodziła się z przekonania o nieprzeciętnychascet. osiągnięciach —» anachoretów i —» eremitów (II),utrwalonych w przekazach hagiograficznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOCHOWSKI ROCH ks.

  ur. 16 VIII 1838 w Choromanachk. Ostrołęki, zm. 21 VIII 1896 w Piskach k. Ostrołę k i , biograf, popularyzator teologii.

  W 1858 wstąpił do seminarium duch. w Pułtusku, skąd1860 skierowano go do Akademii Duch. w Warszawie; 1861przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniu 1864 stopnia kandydatateologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPONI

  Nazwa n a d a n a —» bezpopowcom, szczególnie—> fiedosiejewcom z okolic Pskowa i Nowogrodu Wielkiego,którzy osiedlili się na terenach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej,Motdawii i Bukowiny.

  Większe grupy f. pojawiły się po 1 7 7 0 i 1 8 1 5 w regioniesuwalsko-sejneńskim, po 1 8 3 0 w augustowskim oraz na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - ASPEKT MORALNO - WYCHOWAWCZY

  Wpływ f. naodbiorcę zależy od czynników psychol., społ., a takżetechn.; ponieważ jest on jednym z najważniejszych środkówkomunikacji społ. (z racji szerokiego kręgu odbiorców),a zwielokrotnienie jego sugestywności poprzez obraz, słowo,ruch, muzykę i kolor niekiedy powoduje mniej czy bardziejświadome...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPPI GIOVANNI BATTISTA OFMCap

  Imię zak.Klemens, ur. 7 IX 1865 w T e r z o r i o k. Genui, zm. 13 XII 1946w Rzymie, misjolog.

  Do zakonu wstąpił 1881 i po studiach filoz.-teol. przyjął1888 święcenia k a p ł . ; wysłany 1891 na misje do Urugwajui Argentyny, wrócił 1893 do Rzymu, gdzie 1894-1926 byłgen. sekretarzem misji, 1914-32...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ AUGUSTYN OP

  ur. 1700, zm. 6 VIII1751 w Podkamieniu (na Wołyniu), teolog.

  Śluby zak. złożył 1723 w Podkamieniu; po studiachfiloz.-teol. przyjął święcenia kapł.; 1729 uzyskał stopieńlektora sztuk wyzwolonych i teologii w studium gen. weLwowie; 1730-35 wykładał filozofię i teologię oraz byłwychowawcą nowicjuszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILM - STANOWISKO KOŚCIOŁA

  Do f. j a k o nowego środkaprzekazu, Kościół odnosił się z dużą ostrożnością; 1912Kongr. Konsystorialna przekonana o braku walorów artyst.i mor. w f. zabroniła ich wyświetlania w budynkach sakr.(AAS 4(1912) 724); pap. Benedykt XV polecił natomiastKolegium Kard. rozważyć możliwość realizowania f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /13 652

  praca w formacie txt

Do góry