Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII - DOKTRYNA

  F. stworzył doktrynę synkretyczną(rei.-filoz.) opartą na judaizmie (alegor. interpretacja ST,zwł. Pięcioksiegu) i kulturze gr. (kategorie filoz. platonizmu,neopitagoreizmu, średniego stoicyzmu), dążąc do ich uzgodnieniai syntezy, z zachowaniem priorytetu judaizmu.B ó g jest transcendentny kosmicznie (poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKSEN, Xenajas bp.

  Św. Kościoła jakobickiego,ur. w poł. V w. w Tahal (prow. Bet Garmaj w Persji), zm.10 XII 523 w Filipopolis (dziś Plowdiw w Bułgarii), teolog.

  Studiował w Edessie; oskarżony przez patriarchę AntiochiiKalendiona przed ces. Z e n o n em o propagowanie —»monofizytyzmu przedstawił ok. 482 własne wyznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILONARDI, Philonardl MARIUS abp.

  ur. w Bauco k.Veroli, zm. 19 VIII 1644 w Rzymie, asesor Kongr. Inkwizycji,nuncjusz p a p . w Polsce.

  J a k o abp Awinionu (od 1624) przybył 1636 do Polskiz zadaniem nakłonienia króla do zorganizowania wyprawyantytur. oraz przeciwdziałania i ograniczenia aprobowanychuprzednio przez pap. Urbana VIII tymczasowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOLOGIA

  (gr. fileln kochać, logos słowo), w sensiewęższym (znanym z tradycji terminologicznej ang. i hiszp.)oznacza j ę z y k o z n a w s t w o ; w sensie szerszym - naukęo piśmiennictwie (zwł. o literaturze pięknej) jakiegoś kręgukulturowego, grupy etn., narodu czy nawet pojedynczegopisarza, obejmującą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILONOWICZ JÓZEF OFMConv

  Imię zak. Romuald,ur. 20 X 1906 w Wierzchlesiu k. Sokółki, zm. 23 III 1981w Stambule, duszpasterz polonijny.

  W 1928 wyjechał do Włoch i wstąpił do zakonu w Asyżu;1929 złożył tu śluby zak., a po studiach filoz. (Asyż) i teol.(Osimo) przyjął 1934 święcenia kapł.; 1936 wyjechał doStambułu, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOMACI

  (gr. filomathes przyjaciel nauki), stowarzyszeniepowstałe 1 X 1817 w Wilnie z inicjatywy gronastudentów Uniw. Wileńskiego (A. Mickiewicza, T. Zana,J. Jeżowskiego i O. Pietraszkiewicza); początkowo stanowiłorodzaj kółka samokształceniowego (m.in. lit., matematyczno-fizycznego), a nast. związek o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /4 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOSEMITYZM

  (gr. fileo miłuję, Sęmici - nazwagrupy etn., w skład której wchodzą m.in. Żydzi), postawanacechowana życzliwością i szacunkiem wobec ludzi narodowościlub pochodzenia żydowskiego.

  Wyróżnia się; f. c h r z e ś c i j a ń s k o - m i s j o n a r s k i ,podkreślający konieczność poznania —» judaizmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOMENA Św.

  zm. prawdopodobnie 303 w Rzymieśmiercią męczeńską.

  Zainteresowanie jej postacią nastąpiło po odkryciu 1802w katakumbach Pryscylli grobu kamiennego z epitafium„Pax tecum Filumena"; oprócz prochów młodej kobietyznajdowały się w grobie akcesoria symbolizujące męczeństwo,dziewictwo i arystokratyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOGENEZA

  (gr. fyle pień, ród, pokolenie, rasa;genesis powstanie), proces odszczepiania się nowych liniirozwojowych form żywych od pnia form już istniejących;obejmuje wszystkie ciągi pokoleń organizmów, które na drodzeprzemian ewolucyjnych (—» ewolucja II B) dały obecnieistniejącą różnorodność organizmów; termin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOSTORGIUSZ

  ur. ok. 368 w Borissos ( K a p a d o c j a ) ,zm. między 425 a 433 prawdopodobnie w Konstantynopolu,historyk ariański.

  Pochodził z rodziny ariańskiej; ok. 388 udał się do Konstantynopola,gdzie spędził większą część życia; wielepodróżował, m.in. odbyl pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

  W Ekklesiasdke...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 947

  praca w formacie txt

Do góry