Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILOTEUSZ

  ur. w okolicy Pskowa w poł. XV w.,zm. po 1524 w Pskowie, prawosł. teolog, historiozof.

  Wykształcenie zdobył w monasterze św. Eleazara wPskowie; jako stariec (igumen) cieszył się autorytetemu współczesnych i należał do kręgu związanego z działalnościąabpa Nowogrodu Wielkiego —» Gennadiusza;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JĘZYKA - DZIEJE

  Istnieją 2 opozycyjne spojrzenia na dziejebadań nad językiem: pozytywistyczne, wg którego są oneprocesem coraz pełniejszego poznawania natury języka,i idealistyczne, dla którego są one zapominaniem właściwejjego istoty. Historia badań filoz. nad językiem do X I X w.wiąże się z dociekaniami log. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /9 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOTEUSZ KOKKINOS

  ur. ok. 1300 w Tesalonice,zm. 1379 w Konstantynopolu, patriarcha konstant., teologi pisarz bizant., obrońca —» hezychazmu i —» palamizmu.

  Kształcił się pod kierunkiem filologa i retora TomaszaMagistrosa; do monasteru wstąpił na górze Synaj; od 1339przebywał w Wielkiej Ławrze na Athos, gdzie został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA

  (gr. filein kochać, sofia mądrość, filosofiaumiłowanie mądrości), historycznie zmienna (co do problematykii metody) dziedzina ogólnych dociekań nad najgłębsząracją, strukturą lub sensem rzeczywistości (—> bytu) orazostatecznymi warunkami wartościowego —» poznania lubnaczelną zasadą postępowania —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA - DZIEJE

  W f. bardziej niż w in. dziedzinach wiedzykonieczne jest poznanie swojej historii dla zrozumieniaobecnego stanu i natury f., bowiem zagadnienia filoz. sąstawiane w dyskusji (wyraźnej lub domyślnej) z całą dotychczasową tradycją; wyróżnia się 2 główne okresy dziejówf.: starożytność i średniowiecze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /34 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA - NATURA

  Rozmaitość koncepcji f. pokazuje, jakt r u d n o podać jedną jej adekwatną definicję treściową; różniebowiem określano przedmiot, cel i metodę f., której samopojęcie jest przedmiotem poznania filoz. i wymyka sięneutralnej definicji. Istotną charakterystykę f. można uzyskać,badając jej podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /28 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA GOSPODARCZA

  Część -> filozofii społecznejdotycząca życia gosp. człowieka, rozumiana bądźj a k o nauka wyjaśniająca zjawiska ekon. poprzez ogólne prawa(hist., psychol., społ.) lub określone koncepcje filoz.(utylitaryzm, marksizm), bądź jako nauka zmierzająca dopoznania ostatecznych racji ontycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOSTRAT FLAWIUSZ, Filostrat Ateńczyk

  Pochodziłz wyspy Lemnos (Grecja), ur. ok. 170, zm. 249, retor.Studiował w Atenach i Efezie; w Rzymie należał do ces. dworuSeptymiusza Sewera i Julii Domny; swe uzdolnienia lit.wykorzystywał do przywrócenia kultów pogańskich.

  Jest autorem Apolloniu bios tu Tyaneos (przekład łac.Wiriusza Nikomacha Flawiana w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JĘZYKA

  Dyscyplina filoz. zajmująca sięjęzykiem w ogóle (mową), jego genezą, naturą, strukturą,funkcją i miejscem w kulturze; może być rozumiana równieżj a k o synteza wyników badań nauk szczegółowych nad językiem,jako językoznawstwo teor. (lingwistyczna, ogólnateoria języka lub lingwistyka teor.) albo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKALIA

  (gr. umiłowanie piękna), nazwa zbiorutekstów (— florilegium) jednego lub wielu pisarzy c h r z ę ś ć ;do najbardziej znanych należy f. Orygenesa oraz f. pisarzyascetycznych.

  1. Origenus F. (wydał J. A . Robinson, The Philocalia ofOrigen, C 1893; przekład pol. K. Augustyniak, Wwa 1979)sporządzona została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 316

  praca w formacie txt

Do góry