Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mechanizmy sterylizacji

  Sterylizacja przez filtrację wykorzystuje segregację cząsteczek na przegrodzie. Dla uzyskania pełnej jałowości przegroda musi zatrzymywać wszystkie cząsteczki o rozmiarach powyżej 0,2 [im.

  Sterylizacja termiczna polega na nieodwracalnej termicznej dezaktywacji istotnych dla funkcjonowania drobnoustrojów...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praktyczne realizacje sterylizacji

  Sterylizacja termiczna może być prowadzona w sposób okresowy lub ciągły. Sterylizację okresową przeprowadza się w autoklawach lub suszarkach, w wyniku bezpośredniego wprowadzenia pary do sterylizowanego urządzenia lub poprzez ogrzewanie pośrednie.

  Autoklawy stosowane są w pracach laboratoryjnych i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /6 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja technik hodowlanych

  Hodowle mikroorganizmów można podzielić, z uwagi na stan fizyczny pożywki, na dwie zasadnicze grupy: hodowle w podłożach ciekłych (HPC, submerged culture) oraz hodowle w podłożach stałych (HPS, solid state fer-mentation, SSF).

  Hodowle w podłożach ciekłych obejmują zarówno te przypadki gdy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /3 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowle przy hamowania wzrostu mikroorganizmów produktami metabolizmu

  W niektórych procesach biochemicznych produkty metabolizmu działają hamująco na wzrost mikroorganizmów. Tradycyjne hodowle ciągle nie są najodpowiedniejsze dla tego typu procesów, gdyż w całej objętości reaktora komórki stykają się z najwyższym stężeniem metabolitów. Częściowym jedynie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środka antypieniące

  Tworzenie się piany podczas hodowli mikroorganizmów często powoduje trudności techniczne. Głównie pienienie jest wywoływane obecnością protein w roztworach. Piana może powodować flotację mikroorganizmów lub wyrzucanie płynu hodowlanego z fermentora.

  Pianę można niszczyć mechanicznie bądź dodając...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla w podłożu stałym

  Przedstawione rozważania dotyczyły hodowli wgłębnych. Opis hodowli w podłożu stałym musi uwzględniać ograniczenia wynikające z mechanizmu wzrostu drobnoustrojów w podłożu stałym. W hodowli w podłożach ciekłych drobnoustroje występują w postaci zawiesiny pojedynczych komórek lub aglomeratów...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja składu pożywki I warunków hodowli

  Dobór składu pożywki oraz warunków prowadzenia hodowli ma na celu maksymalizację wytwarzania pożądanego produktu. Przeprowadzany jest eksperymentalnie, gdyż brak jest efektywnych modeli teoretycznych metabolizmu, pozwalających na wykorzystanie metod matematycznych.

  Poszczególne czynniki wpływające na...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroorganizmy otrzymywane metodami inżynierii genetycznej

  Poza klasycznymi metodami mutacji mikroorganizmów coraz większe znaczenie zdobywa „konstruowanie” mikroorganizmów metodami manipulacji genetycznej (inżynierii genetycznej). Dzięki przenoszeniu genów kodujących wytwarzanie odpowiednich metabolitów, krzyżowaniu mikroorganizmów, można otrzymać mikroorganizmy o...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechowywanie szczepów przemysłowych

  Zapewnienie czystości mikrobiologicznej i genetycznej szczepów produkcyjnych jest podstawowym warunldem prowadzenia powtarzalnych procesów biotechnologicznych. Potrzebne są zatem takie sposoby przechowywania, które zapewnią zachowanie w możliwie najwyższym stopniu wszystkich cech biologiczno-technologicznych...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechowywanie w obniżonej temperaturze

  Przechowywanie mikroorganizmów w obniżonej temperaturze stanowi powszechnie stosowaną technikę. Okres przechowywania i zakres zastosowania zależy od temperatury przechowywania, podłoża i formy fizjologicznej drobnoustroju.

  Szczepy mikroorganizmów na skosach agarowych przechowuje się w temperaturze -20°C lub...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 822

  praca w formacie txt

Do góry