Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FISCHER JERZY WILHELM

  ur. 21 IX 1811 w Zatomiuk. Międzychodu, zm. 14 IX 1889 w Poznaniu, historyk i kaznodziejaewang.augsb. Kościoła.

  Po studiach teol. został 1835 diakonem w Kargowej k.Sulechowa i 1841 pastorem w Grodzisku Wlkp., gdziedo 1885 prowadził działalność duszpast.; 1847-48 wydawałtygodnik „Der evangelische...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRLEJ (2)

  Parafia w dek. lubartowskim w diec. lubelskiejeryg. 1921.

  Początki osady F., będącej własnością rodziny—> Firlejów nie są znane; miasto zostało zał. 1557 przezMikołaja Firleja z Dąbrowicy (prawa miejskie utraciło w 2.poł. XIX w.), który wkrótce po lokowaniu F. zbudował tudrewniany kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIORETTI, Fioretti di san Francesco

  Wybór legend oFranciszku z Asyżu zaczerpniętych z wcześniejszego tekstułac. Actus beati Francisa et sociorum eius (prawdopodobnieautorstwa brata Ugolino da Santa Maria in Montegiorgio) pochodzącychz XIII w., kontynuowanych anonimowo w X I V w.

  Oprócz 53 wybranych rozdziałów z Actus (tłumaczonychprzez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FISCHER KAROL JÓZEF bp.

  ur. 13 III 1847 w Jaśle,zm. 21 IX 1931 w Przemyślu, kaznodzieja.

  Po studiach filoz.-teol. 1865-69 w seminarium duch.w Przemyślu przyjął święcenia kapł.; 1870 został wik. wSanoku, 1871 w Drohobyczu, a 1872 w Jaśle; 1874-88 j a k oprob, w Tarnowcu odnowił kościół par. i przyczynił się doożywienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - RELIGIE PIERWOTNE

  F. została zasiedlona w VIII tysiącleciuprz.Chr. po ustąpieniu lodowca; wierzenia i praktykirei. ujawniły się w kulturze ceramiki grzebykowo-dołkowej,przypisywanej ludności ugrofiń. (III tysiąclecie prz.C h r . ) ; związane były one z kultami myśliwskimi, które odgrywałydecydującą rolę (zwł. we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIODORÓW LEONID IWANOWICZ

  Imię zak. Leoncjusz,ur. 4 XI 1879 w Petersburgu, zm. 7 I I I 1935 w Wiatce (obecnieKirów), egzarcha katolików obrządku bizant.-slow. wRosji.

  Po rocznych studiach (1901) w Petersburskiej AkademiiDuch. - z Janem Scisłowskim, prob, katolickiej parafiiśw. Katarzyny, F. udał się przez Lwów (poznał tam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - DZIEJE KOŚCIOŁA

  Obejmują okres formowania sięchrześcijaństwa i jego terytorialnej organizacji oraz okreswspółistnienia Kościoła luterańskiego, kat. i prawosł. (okresnowożytny).

  1. C h r y s t i a n i z a c j a - Ok. 1062 Adalbert, metropolitaBremy-Hamburga, wyświęcił dla Finów bpa Jana Ftiltin,nie wiadomo jednak, czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /15 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIODORÓW NIKOŁAJ FIODOROWICZ

  ur. 1828, zm.15 X I I 1903 w Moskwie, przedstawiciel mist, nurtu filozofiichrześcijańskiej. Nie ukończywszy studiów prawniczych,uczył w prow, miastach (guberni tambowskiej) historiii geografii; 1868 został bibliotekarzem w Czarkowskiej(Moskwa), a p o t em Moskiewskiej Bibliotece Pubi, (dziś im.W. I . Lenina)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - LITERATURA

  O jej charakterze decydowała historiakraju, który przez stulecia pozostawał w zależności polit,od Szwecji, a nast. od Rosji.

  Najstarszą literaturę fiń. reprezentująlud. pieśni (runy) liryczne i epickie (zachowująctradycyjne metrum zmieniały formę i tematykę), a takżelegendy, które mimo iż zdradzają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /14 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIOL ŚWIĘTOPEŁK, Fail Szwajpolt

  zm. między 7 a 1 6 V1 5 2 6 w Krakowie, drukarz. Pochodził z Neustadt (Frankonia);do Krakowa przybył j a k o wędrowny czeladnik; 1 4 7 9otrzymał tu obywatelstwo i został mistrzem cechu złotników;

  ok. 1 4 8 3 otworzył drukarnię, z której wyszły najstarszeksięgi liturg. w języku cerkiewnosłowiańskim -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt

Do góry