Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FLIEDNER FRITZ

  ur. 10 VI 1845 w Kaiserswerth k.Dusseldorfu, zm. 26 IV 1901 w Madrycie, syn Theodora.

  Studiował teologię w Halle i Tybindze; jako diakon byłk a p e l a n em wojskowym w czasie wojny prus.-austr. (1866);ordynowany (1867) na pastora, podróżował w celach ewangelizacyjnychpo Włoszech (1867) i Hiszpanii (1869);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIAN I

  ur. n a pocz. IV w. w Antiochii, zm. 26 I X404 tamże, patriarcha Antiochii, obrońca ortodoksji.

  Wspólnie z Diodorem późniejszym bpem Tarsu byl duchowymprzywódcą tzw. antioch. grupy zwolenników ortodoksjinic. (por. —» antiocheńska schizma); przed 365 otrzyma!święcenia k a p ! , z rąk bpa Melecjusza, któremu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDZKA SZKOŁA MUZYCZNA

  Zespół cechgłównego nurtu polifonicznej muzyki zach.eur., przede wszyst k im k o ś c , występujących w okresie renesansu od 2. poł.XV do końca XVI w. (od Johannesa Okeghema do Orlandadi Lasso); w obrębie tego czasu i twórczości wyróżnia sięfazy korespondujące z dawniejszymi szkołami, np. szkołą—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAK WINCENTY

  ur. ok. 1871, zm. 1943 w ZielonceNowej k. Zwolenia, rzeźbiarz ludowy.

  Uprawiał rzeźbę w drewnie oraz snycerstwo dekoracyjneo tematyce rei. i hist.; jego pierwszą pracą snycerską jestkrzyż z 1905 na grób ojca (cmentarz w Zwoleniu), bogatodekorowany ornamentem ślimacznicowo-roślinnym; przed1907 wykonał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIT PORTA CHRISTI PERVIA, Brama wszelkiej łaski pełna

  Hymn na jutrznię uroczystości Świętej Bożej RodzicielkiMaryi (w LH od 1971); nieznany jest autor i czaspowstania.

  Wysławia dziewicze poczęcie i narodzenie JezusaChrystusa, oddając mu cześć j a k o Synowi Bożemu, Stwórcy,Mocarzowi i Oblubieńcowi, a jego moc przyrównuje do siłybibl. kamienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLABELLUM

  (łac. wachlarz), rypis (gr. rìpìdìon),osadzony na długim drzewcu wachlarz (wykonywany w starożytnościz pergaminu, papieru lub jedwabiu, później zestrusich lub pawich piór albo metalu), mający znaczeniesymboliczne j a k o oznaka władzy, autorytetu rei. i cywilnego.

  W monumentach asyr., babil., egip. i gr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOKRACI

  (gr. fysis natura, kratos władza), szkołafranc, ekonomistów utworzona przez lekarza FrançoisQuesnaya (1694-1774; główne dzieło Tableau économique,bmw 1758) jako reakcja na —» merkantylizm, i skupiająca m.in. V. Mirabeau (1715-89), P.P. Le Mercier de la Rivière(1720-93), G.F. Le Trosne (1728-80), N. -> Baudeau...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FISCHER von ERLACH JOHANN BERNHARD

  ur. 18 (lub20) VII 1656 w Grazu, zm. 5 IV 1723 w Wiedniu, architektpóźnego baroku.

  W latach 1670-86 przebywał we Włoszech, gdzie zaznajomi!się m.in. ze sztuką G.L. Berniniego i F. Borrominiego;na Morawach przebudowywał 1690-95 zamek Frain, w którym1702 wybudował kaplicę; w Wiedniu zaprojektował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLACIUS MATTHIAS, Flacjusz z Ilirii, Illyricus

  Właśc.Matej Frankovic, ur. 3 III 1520 w Labinie (hist. Albona wIstrii), zm. 11 III 1575 we Frankfurcie n. Menem, luterańskiteolog polem., historyk.

  Pochodził z chorw. rodziny mieszczańskiej; po studiachw Wenecji i Szwajcarii, przybył 1541 do Niemiec, gdziestał się zwolennikiem poglądów M. Lutra i J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGIA

  (gr. fysis właściwość, natura, logos słowo),dział -» biologii zajmujący się badaniem czynnościnarządów, tkanek i komórek zwierząt oraz człowieka; f.roślin jest nauką odrębną mającą in. przedmiot badań.

  F. j a k o nauka powstała w XVIII w., zwł. dzięki encyklopedycznymopracowaniom szwajc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 501

  praca w formacie txt

Do góry