Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FLAMANDZKA SZTUKA SAKRALNA

  Sztuka katolickichprow. Niderlandów pd. (tereny dzisiejszej Belgii)XV-XVIII w.; jej kontynuacją jest sztuka belg. (—* BelgiaIV).

  I. OKRES PÓŻNOGOTYCKI - W XV w., okresie przejściowejprzynależności do Księstwa Burgundzkiego, Niderlandy stalysię artyst. i kulturalnym centrum Europy zaalpejskiej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /18 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURY, Saint - Benoît - sur - Loire (dep. Loiret)

  Opactwobenedyktyńskie we Francji założone 651 przez Leodeboda,opata klasztoru Saint-Aignan z Orleanu, na ziemiach nadanychprzez króla Chlodwiga II .

  Opat Mummulus (632-663) sprowadzi! do F. z Monte Cassinorelikwie św. Benedykta, a opat Teodulf (798-818) założyłszkołę klasztorną; istniało tu również —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMEN

  ( ł a c ) , k a p ł a n rzym. służący j e d n e m u bóstwu,członek najstarszego spośród 4 rzym. kolegiów urzędowych,składającego się z 15 kapłanów - wybieranych z rodów patrycjuszowskich3 f. maiores (Diałis, Mortiałis, Quirinalis)i typowanych także spośród plebejuszów 12 f. minores;mianowano też f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURY CLAUDE

  ur. 6 XII 1640 w Paryżu, zm.14 VII 1723 tamże, prawnik, historyk Kościoła, humanista,pedagog.

  W latach 1658-67 był adwokatem parlamentu paryskiego;uczestnicząc w lit. zebraniach u przew. parlamentu G. deLamoignon (tzw. akademia), zaprzyjaźnił się m.in. z J . B .—> Bossuetem i L. Bourdaloue; równocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /6 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLANDRIA

  Niderl. Vlaanderen, franc. Flandre, krainahist, obejmująca pn.-zach. część —» Belgii oraz sąsiednieskrawki Francji (Westhoek) i Holandii (Zeeuws-Vlaanderen)- od IX w. hrabstwo, od XIX 2 prowincje (F. Zach. z —»Brugia, F. Wsch. z —» Gandawą), ostatnio nazwę F. rozszerzasię na całość ziem zamieszkałych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURY HERCULE ANDRÉ de kard.

  ur. 22 VI 1653w Lodève (Langwedocja), zm. 29 I 1743 w Issy-les-Moulineauxpod Paryżem, franc, mąż stanu.

  Wychowywany przez jezuitów, 1666 przyjął niższe święceniai dzięki kard. P. de Bonzy 1668 został kanonikiem wMontpellier; po studiach filoz. w H a r c o u r t i teol. na Sorboniebył kapelanem królowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAUBERT GUSTAVE

  ur. 12 XII 1821 w Rouen, zm.8 V 1880 w Croisset k. Rouen, pisarz.

  Po ukończeniu liceum w Rouen rozpoczął 1840 studiaprawnicze w Paryżu, które niebawem przerwał; nawiązałnatomiast kontakty z tutejszym środowiskiem lit., przyjaźniącsię z T. Gautierem, G. Sand, I.S. Turgieniewem,braćmi F. i J. de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLICK MAURIZIO SJ

  ur. 12 XI 1909 w Mediolanie,zm. 23 IV 1979 w Rzymie, teolog, pedagog, rekolekcjonista.

  Do zak. wstąpił 1928; święcenia kapł. przyjął 1939. Studiowałteologię na Gregorianum w Rzymie, gdzie 1947 uzyskałdoktorat i wykładał do 1979 teologię systematyczną,kładąc nacisk na indywidualizację procesu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIAN Św.

  zm. 449 w Hypaepie (Dobkóy k. Efezu),patriarcha konstantynopolski (446-449).

  Był następcą patriarchy Proklosa; 448 zwołał synod doKonstantynopola w celu przeciwstawienia się monofizyckiejnauce —> Eutychesa, którego ekskomunikowat; zawiadomiło tym bpów i klasztory oraz pap. Leona I Wielkiego, któryw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDOWIE

  Ludność zamieszkująca pn. część —»Belgii (ok. 6 0% jej mieszk.) oraz pn. skrawek Francji (depa r t a m e n t y Nord i Pas-de-Calais), mówiąca językiem niderl.z rodziny języków germ.; na cały obszar rozciąga sięnazwę — Flandrii.

  Tereny te zajmowali —> Celtowie, zromanizowani pod panowaniemRzymu; germ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 319

  praca w formacie txt

Do góry