Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FLOROVSKY GEORGES - ŻYCIE i DZIEŁA

  Po ukończeniu 1 9 1 1 gimnazjum wOdessie studiował historię, filologię, filozofię i nauki ścisłe;1 9 1 9 - 2 0 wykładał filozofię w Odessie, po czym wyjechał doSofii; 1 9 2 1 przeniósł się do Pragi, gdzie 1 9 2 2 - 2 6 wykładałfilozofię prawa; 1 9 2 6 objął katedrę patrologii w InstytucieTeol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLOROVSKY GEORGES - MYŚL TEOLOGICZNA

  Jest wyrazem dążeń F. do stworzeniasyntezy neopatrystycznej jako najbardziej wartościowegowkładu prawosławia do —> dialogu ( I I I ) .

  1. Rozwój teologii, zwł. ros., oceniał F. krytycznie, nazywającXVII-XIX w. czasem „niewoli babil." i pseudometamorfozymyśli prawosł.; piętnował przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /9 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORUS z LYONU

  Diakon, zm. ok. 860, teolog, p o e t a .Utrzymywał kontakty ze szkolą pałacową ces. Ludwika IPobożnego w Akwizgranie i był kierownikiem szkoły katedralnejw Lyonie, przyczyniając się do jej rozwoju.

  W wyjaśnianiu obrzędów liturg., w przeciwieństwie do—» Amalarego z Metzu, odrzucał —> symbolizm;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORILEGIUM

  (łac. flos kwiat, lego zbieram), antologia,zbiór epigramów lub cytatów pisarzy staroż., takżewczesnochrześc, tworzony dla celów dydaktycznych, apologetycznychi polemicznych.

  W piśmiennictwie niechrześc. najstarsze są antologieszkolne, spotykane już w IV w. prz.Chr. w Grecji (Plato,Leg. 811 A), sporządzane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /5 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIMONTE GALEAZZO bp.

  ur. 27 IV 1 4 7 8 w Sessa(Kampania), zm. 1 5 6 7 tamże, filozof, humanista, teolog.

  Studiował prawdopodobnie w Padwie; podczas pobytuw Mediolanie i Paryżu nawiązał kontakty z humanistami,m.in. z kręgu J. —» F a b e r a Stapulensis; pap. Pawel III mianowałgo 1 5 4 3 bpem Akwinu, 1 5 4 4 administratorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIS CORNÉLIS

  Właśc. Cornells d e Vriendt, u r . 1 5 1 4w Antwerpii, zm. 20 X 1 5 7 5 tamże, flamandzki architekt,rzeźbiarz i d e k o r a t o r .

  Kształcił się u swego ojca rzeźbiarza; 1 5 4 0 - 4 4 przebywałwe Włoszech. Sławę przyniosły mu budowle wzniesione w Antwerpii, zwl. ratusz z 1 5 6 0 - 6 6 , będący p r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIAN Św.

  Męczennik, zm. prawdopodobnie 4 V304 w Lauriacum (dziś Lorch w pn. Austrii) w czasie prześladowaniachrześcijan za ces. Dioklecjana (300-305), patronstrażaków i hutników, Krakowa i wielu in. miast; święto 4 V.

  1. Ż y c i e i k u l t - Wg MartHieron (wersja z V w.)F. był dowódcą armii ces. w naddunajskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /9 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIANÓPOLIS

  Archidiecezja w p d . Brazylii (stolicastanu Santa Catarina); początek F. dało zał. 1651 miastoNossa Senhora do Desterro, przemianowane 1893 na F.;1908 stało się stolicą nowo utworzonej diec. Santa Catarina,którą 17 I 1927 podniesiono do rangi metropolii, zmieniającnazwę na F.;

  ma obecnie sufr. Caçador...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIDA

  Diecezja w Urugwaju eryg. 14 IV 1897 (jakobpstwo —» Melo), sufr. Montevideo; zajmuje 22 670 km2i liczy 131 700 mieszk. w tym 108 400 katolików, 16 parafii,8 księży diec. i 13 zak., 27 zakonników i 68 sióstr.

   

  AAS 24(1932) 137-138; E. Josi. ECat V 1455; AAS 48(1956) 194-197; R.Aubert. DHGE XVII 632; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORENTYNA Św.

  ur. ok. 550 w Kartaginie, zm.prawdopodobnie 28 VIII 633 w Sewilli, p a t r o n k a diec. Palencia.Siostra bpów —» Fulgencjusza z Astigi, —» Izydora i —»Leonarda z Sewilli; ojciec F. (Severian), pochodzenia hiszp.,by! rzym. przedstawicielem w Kartaginie, skąd ok. 554,po jej opanowaniu przez Bizancjum, zmuszony byl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 454

  praca w formacie txt

Do góry