Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Surowce do produkcji biomasy mikroorganizmów

  Głównym surowcem dla produkcji biomasy jest substrat stanowiący źródło węgla. Surowiec ten jest zwykle zarówno źródłem węgla, jak i energii. Koszty tego surowca wywierają decydujący wpływ na koszty produkcji.

  Surowce możemy podzielić na dwie główne grupy: proste surowce chemiczne (metan, etanol, kwas...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezintegracja ścian komórkowych

  Istnieje wiele metabolitów, często produkowanych na małą skalę, które nie są wydzielane do płynu hodowlanego bądź wydzielane jedynie w nieznacznych ilościach. W technologiach takich produktów występuje etap dezintegracji komórek, którego celem jest wydzielenia do roztworu zawartości...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy 2 emerachomioaymi komórkami

  Przedstawione techniki hodowli wgłębnej dotyczyły procesów prowadzonych ze swobodną zawiesiną komórek. Wadami talcich procesów są:

  —    straty materiału biologicznego,

  —    konieczność oddzielania biomasy mikroorganizmów od płynu pohodowlanego,

  —    ograniczone możliwości zastosowania procesów...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /7 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ unieruchomiania na materiał biologiczny

  Unieruchomianie komórek lub enzymów wpływa zarówno na aktywność materiału biologicznego, jak również na niektóre jego własności. Komórki są bardziej odporne na różnego typu uboczne efekty imrnobilizacji niż pojedyncze enzymy-

  Utrata aktywności podczas unieruchomiania może mieć różne przyczyny.

  -...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy z unieruchomionym materiałem biologicznym

  Bioreaktory z unieruchomionym materiałem biologicznym stosowane są w trzech głównych grupach procesów technologicznych:

  - Biokonwersja. Reaktory do prowadzenia biokonwersji wykorzystują unieruchomione enzymy, unieruchomione nieaktywne komórki lub komórki aktywne, lecz nie rosnące. Zwykle w reaktorach tych nie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki transformacji

  Stosowane mogą być różne techniki przeprowadzania biotransformacji. Używane są: komórki rosnące, komórki w fazie stacjonarnej oraz spory. W wyniku przeprowadzonej przemiany uzyskuje się roztwory produktu, które przerabiane są podobnie jak inne produkty przemian biochemicznych (patrz rozdział 9).

  Dalej w...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentory do hodowli beztlenowych

  W procesach beztlenowych podstawowa funkcja bioreaktora polega na stworzeniu beztlenowego środowiska właściwego dla danej hodowli. Mieszanie płynu hodowlanego zwykle nie odgrywa istotnej roli; służy głównie do przeciwdziałania osadzaniu się zawiesin. W niektórych procesach beztlenowych, np. w fermentacji...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioreaktory do hodowli tlenowych

  Aparaty do hodowli tlenowych muszą mieć elementy umożliwiające doprowadzenie gazu i jego rozproszenie w fazie ciekłej. Niezbędne są także odpowiednie króćce umożliwiające doprowadzenie pożywki, zaszczepienie pożywki, pobieranie próbek, opróżnianie aparatu. Materiał, z którego wykonany jest fermentor...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioreaktory z emeruchomionym Materiałem biologicznym

  Unieruchomiony materiał biologiczny może być wykorzystany w różnego typu fermeniorach. Najczęściej stosowane są reaktory z nieruchomym złożem lub ze złożem cyrkulującym. Stosowane są też aparaty fluidalne typu ciecz--ciało stałe lub trójfazowe gaz-ciecz-ciało stałe.

  Wybór aparatu do prowadzenia...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLIZACJA

  W procesach biotechnologicznych, w których stosowane są czyste kultury mikroorganizmów, niezbędne jest prowadzenie tych procesów w warunkach sterylnych. Ma to na celu zapobieżenie niekorzystnym zakażeniom. Obecność niepożądanych drobnoustrojów może powodować różnego rodzaju skutki:

  -    obce szczepy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /3 290

  praca w formacie txt

Do góry