Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FOCJUSZ DIAKON

  Żył prawdopodobnie w IX w. wKonstantynopolu, bizant. hagiograf. Był diakonem i kustoszemprzy kościele Apostołów w Konstantynopolu; w Encomium(ASanc l u n I 270-279) opisał życie i śmierć męczeńskąśw. Lucyliana; utwór F. na cześć Łukasza nie został jeszczeopublikowany.

   

  Beck 526. 570; O. Volk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOKOLARINI, Movimento dei Focolari

  (wł. focolareognisko domowe), kat. ruch międzynar. powstały we Włoszechw okresie II wojny świat, dla ożywienia jedności wKościele, a także (w wymiarze ekum.) dialogu z in. religiamii niewierzącymi; od 1962 publiczne stow, wiernych o nazwieOpera di Maria (Dzieło Maryi).

  1. G e n e z a i r o z w ó j -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /8 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOERSTER FRIEDRICH WILHELM

  ur. 2 VI 1869 wBerlinie, zm. 9 I 1966 w Kilchbergu k. Zurychu, niem. pedagog,socjolog i polityk.

  Studiował filozofię i ekonomię społ. na uniw. w Berlinie,a nast. we Fryburgu Badeńskim, gdzie 1893 uzyskał doktoratza pracę Die Entwicklung der Kantischen Ethik (B 1894);1895 objął redakcję czasopisma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /6 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOBIA

  (gr. fobos strach), w psychologii stan silnego, napadowego,nieuzasadnionego —> lęku lub odrazy, występującyw związku z określonymi przedmiotami lub sytuacjami.

  F. wyraża się wzmożonymi odczynami wegetatywnymi(przyspieszona akcja serca, drżenie, poty i in.) oraz niekiedywyobrażeniami lub myślami o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOKS, Fox JAN ks.

  ur. 1566 w Kazimierzu pod Krakowem,zm. 21 II 1636 tamże, kanonista, mówca.

  Pochodził z rodziny szkoc. osiadłej w Polsce w XV w.;1581-88 studiował w Akademii Krak., a 1590-93 prawow Padwie; po powrocie został 1594 —» audytorem (6) krak.kurii; od 1615 jako archidiakon krak. wizytował parafiei klasztory; 1616...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOGAZZARO ANTONIO

  ur. 25 III 1842 w Wenecji,zm. 7 III 1911 tamże, poeta i powieściopisarz.

  Pochodził z zamożnej rodziny weneckiej, która po wojnie1859 aż do wyzwolenia Wenecji 1866 przebywała w Turynie;tutaj ukończywszy 1864 studia prawnicze, poświęcił się całkowicietwórczości lit.; 1896 został senatorem. Wychowanyw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJAŃSKI SYNOD

  Nazwa synodu konstant, obradującego17 XI 8 7 9 - 13 III 8 8 0 w bazylice Hagia Sofia, którydoprowadzi! do rehabilitacji patriarchy —> Focjusza orazdo pojednania między stolicą rzym. a konstant, w sprawachdoktrynalnych i dyscyplinarnych; w dialogu ekum. z Kościołemwsch. jest uważany za pierwszy sobór unijny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /15 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FO, Fo - t' o

  (ten, który jest oświecony - chiń. transpozycjasanskryckiego buddha), w buddyzmie chińskim pierwszyelement triratna, najwyższy stopień świętości oraz każdaosoba, która przełamała barierę zmysłów i gotowa jest wstąpićdo — nirwany;

  nazwa f. występuje w chiń. traktatachdogm. jako określenie wielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLOROVSKY GEORGES

  Właśc. Fłorowskij GieorgijWasiljewicz, ur. 9 IX 1 8 9 3 w Odessie, zm. 11 VIII 1 9 7 9w Princeton (New Jersey) , patrolog, historyk, teolog i ekum.działacz Kościoła prawosławnego.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORENSKI PAWIEŁ ALEKSANDROWICZ

  ur. 9 I 1882 wJewlach (Azerbejdżan), zm. 15 XII 1943 na Wyspach Sołowieckich,prawosł. teolog, filozof, historyk sztuki, fizyki matematyk.

  1. Ż y c i e i d z i a 1 a 1 n o ść - Po ukończeniu 1904 wydz.matematyczno-fizycznego Uniw. Moskiewskiego (równocześnieuczęszczał na wykłady filozofii prowadzone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /9 763

  praca w formacie txt

Do góry