Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FOLKLOR

  (ang. folk-lore wiedza ludu), składnikduchowej kultury lud., którego istotą jest żywe słowo włączonew mniej lub bardziej zrytualizowane sytuacje, zachowanie,muzykę, taniec i którego funkcjonowanie o p a r t e jestna społecznie uzgodnionej wiedzy o świecie i systemiewspólnie wyznawanych wartości; potocznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /27 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLLEREAU RAOUL

  ur. 17 VIII 1903 w Nevers, zm.6 XII 1977 w Paryżu, p o e t a , pisarz, opiekun trędowatych.

  Studiował filozofię w kolegium St. Cyr w Nevers, a nast.na Sorbonie w Paryżu; uzyska! licencjaty z filozofii (1920)oraz z literatury i prawa (1923). Całą późniejszą działalnośćpoświęcił pomocy opuszczonym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLENGO GIOVANNI BATTISTA USB

  ur. 1490 w Mantui,zm. 5 X 1559 w Rzymie, egzegeta.

  Do zakonu wstąpi! 1506; studia teol. odbył w Padwie, poczym był przeorem w Mantui i o p a t em w S. Maria del Perok. Treviso; od 1540 zajmował się formacją duchową przyszłychbenedyktynów na Monte Cassino; od 1555 z poleceniapap. Pawła IV pełnił funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOGELWEDER STANISŁAW ks.

  ur. 1525, zm. 1603w Miechowie k. Krakowa, humanista, dyplomata.

  Pochodził z osiadłego w Krakowie kupieckiego roduszwajc.; po studiach w College Royal w Paryżu i w Padwiepowrócił 1562 do Krakowa j a k o doktor medycyny i filozofii;

  1564 już j a k o duchowny związał się z kancelarią król.; cieszącsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ, Photios

  ur. ok. 820 w Konstantynopolu,zm. prawdopodobnie 6 II 891 w monasterze Armeniakon,patriarcha konstant., przedstawiciel bizant. humanizmu,inicjator —> bizantyjskiej teologii (II 2); w Kościele prawosł.czczony j a k o święty (święto 6 II ) .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOGGIA

  Archidiecezja w pd. Włoszech; diec. F. erygowana25 VI 1855 przez pap. Piusa IX, podlegała bezpośrednioStolicy Apost.;

  30 IV 1979 podniesiono ją do rangimetropolii z sufr. Ascoli Satriano-Cerignola, Bovino, Lucera,Manfredonia-Vieste, San Severo, Troia; sakr. zabytkiemF. jest k a t e d r a , zbudowana ok. 1179 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ, Photios - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Pochodził z rodziny prześladowanejprzez ces. Teofila za sprzyjanie zwolennikom kultuobrazów (por. PG 102,877.972.1020); po otrzymaniu starannegowykształcenia wykładał filozofię w akademii patriarszejw Konstantynopolu, którą zreorganizował; dzięki małżeństwuswego brata Sergiusza z siostrą Teodory...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOI et LUMIÈRE (frane), Wiara i Światło

  Międzynar.chrześcijański ruch wspólnotowy mający na celu różnorodnąpomoc upośledzonym umysłowo w odnalezieniu właściwegoim miejsca w społeczeństwie, który zainicjował 1971 JeanV a n i e r ; . o s o b a inicjatora i duchowość łączy F . L . z wcześniejukonstytuowanym ruchem l'Arche (franc, a r k a )...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOCJUSZ, Photios - POGLĄDY

  F. był „twórcą humanizmu bizant." (L.Benakis); zasługi i wiedzę F. uznawali nawet jego przeciwnicy,a potomni nadali mu przydomek „Wielki"; przeciwstawiałsię łac. nauce o —> grzechu pierworodnym, jego zaśantropologia stanowi kontynuację nauki gr. ojców Kościoła;j a k o „najbardziej znaczący egzegeta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /12 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOINARD FRÉDÉRIC MAURICE

  ur. 1683 w Conches( N o r m a n d i a ) , zm. 29 III 1743 w Calet, biblista i liturgista.

  Po studiach filoz.-teol. w Paryżu i przyjęciu święceńk a p ł . był prob, w Calet; na polecenie abpa Ch. de Vintimilleopracował projekt reformy brewiarza w duchu gallikańskim,postulując m.in. czytania wyłącznie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt

Do góry