Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FORTIS LUIGI SJ

  ur. 26 II 1748 w W e r o n i e , zm. 27 I1829 w Rzymie, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1762 w Bolonii, gdzie 1767-70 studiowałfilozofię, a nast. uczył przedmiotów human, w Ferrarze (dokasaty zakonu 1773); po studiach teol. i przyjęciu święceńkapł. byt nauczycielem języków klasycznych w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORT PORTAL

  Diecezja w Ugandzie eryg. 21 II 1961z części diec. Mbarara, sufr. Kampali; powierzona kongr.Św. Krzyża; zajmuje 13 553 k m 2 i liczy 1 min mieszk., w tym406 576 katolików, 13 parafii, 42 księży diec. i 14 zak., 31zakonników i 235 sióstr.

   

  AAS 53(1961) 597-599; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORSTER KAROL

  ur. 26 XI 1800 w Warszawie, zm.9 XI 1879 w Berlinie, działacz polit., pisarz, tłumacz, wydawca.

  Od 1817 służył w wojsku Królestwa P o l . , a nast. był urzędnikiemjego organów a d m . ; brał udział w powstaniu listopadowym,po j e g o klęsce udał się do Drezna, a p o t em do Paryża,gdzie rozwinął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORST - BATTAGLIA OTTO

  ur. 21 IX 1889 w Wiedniu,zm. 2 V 1965 tamże, historyk, literaturoznawca, dyplomata.

  Po studiach hist, i prawniczych w Wiedniu uzyska! 1915w Bonn doktorat z filozofii. W okresie międzywojennym mieszkałna przemian w Wiedniu i Paryżu; po zajęciu Austriiprzez A. Hitlera wyjechał do Belgii, a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMULARZ MSZALNY

  Zmienne teksty liturg. dostosowanedo charakteru święta bądź intencji, odmawianeprzez celebransa podczas mszy, obejmujące modlitwy przewodnictwa(kolekta, modlitwa nad darami, modlitwa pokomunii), —» antyfony, czytania, prefacje i uroczyste błogosławieństwa.

  Ustalone teksty f.m. pojawiły się ok. 215...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMGESCHICHTE

  Szkoła historii form (niem. historiaform lit.), hist.-lit. metoda badań tekstów bibl. polegającana wyodrębnieniu w Biblii małych, podstawowychj e d n o s t e k lit., zw. formami lub gatunkami, i odkryciu środowiskaich powstania oraz historii ustnego przekazu w e t a p i eprzedliterackim.

  1. D z i e j e - F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /11 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÖRSTER HEINRICH abp.

  ur. 24 XI 1799 w Głogowie,zm. 20 X 1881 w Javorníku (Śląsk Opawski), działacz k o ś c ,kaznodzieja.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. we Wrocławiu przyjął1825 święcenia kapł. i pracował w Brzeźnicy k. Żaganiai Legnicy; 1829-37 był prob, w Kamiennej Górze, nast. kaznodziejąk a t e d r a l n ym i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /3 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁA

  (ang. form, niem. Formel), wyrażeniejęzykowe, będące ściśle określonym, skończonym ciągiemznaków formalnego języka; najczęściej f. oznacza wyrażeniezawierające przynajmniej jedną zmienną wolną i wtedy używasię też określenia - forma (funkcja) wyrażeniowa.

  F., któreprzechodzą w zdania po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMIA, Formiae

  Dawne bpstwo w środk. Włoszech(prow. Latina); pierwszym bpem był prawdopodobnie św.Erazm; wskutek najazdu Longobardów 590 zniszczone i czasowopołączone z bpstwem Minturno; po najeździe Arabów(856) stolicę biskupią przeniesiono 859 do Gaety, a F. stałosię bpstwem tytularnym.

   

  A. Balducci, F. Negri, BS...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁA ZGODY, Konkordienformel, Formula concordiae

  Księga opracowana 1577 w związku ze sporamizaistniałymi wewnątrz —» luteranizmu (—» ewangelickoaugsburskiKościół I, V 2), włączona do zbioru ksiąg symbolicznychzwanego Księgą zgody (—» Augsburskie wyznaniewiary VI) i ustalająca treść wyznania luterańskiego. Zawiera2 części - Epitome podającą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lubosza Dodano /27.09.2012 Znaków /6 637

  praca w formacie txt

Do góry