Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zagęszczanie termiczne

  Z uwagi na termiczną wrażliwość wielu produktów biotechnologicznych, zagęszczanie termiczne możliwe jest w aparatach o krótkim czasie kontaktu zagęszczanego roztworu z powierzchnią grzejną lub aparatach próżniowych, w których proces prowadzony jest w niezbyt wysokich temperaturach. Często stosowane są...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrobiologicznie reaktory membranowe

  Najczęściej wykorzystywaną funkcją membran w mikrobiologicznych reaktorach membranowych jest zatrzymywanie biomasy drobnoustrojów. Uzyskuje się dzięki temu zwiększenie stężenia drobnoustrojów w reaktorze, co zwiększa szybkość procesów biochemicznych oraz przeciwdziała wymywaniu biomasy, prowadząc do...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /3 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultrafiltracja

  Ultrafiltracja jest membranową metodą separacji, stosowaną do rozdzielania"! oczyszczania roztworów ciekłych. Siłą napędową procesu jest różnica ciśnień hydrostatycznych panujących po obu stronach membrany. Podczas przepływu roztworu wzdłuż membrany, pod wpływem różnicy ciśnień i dzięki...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrobiologicznie reaktory membranowe

  Na rysunku 8.8 przedstawiono ogólną Idasyfikację membranowych reaktorów enzymatycznych. Wyróżniamy reaktory, w których membrana służy do zatrzymywania materiału biologicznego w przestrzeni reakcyjnej i separacji produktów reakcji oraz reaktory, w których membrana służy jako nośnik unieruchomionego...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwrócona osmoza

  Odwrócona osmoza jest techniką membranową, podobną do opisanej ultrafiltracji, przy czym stosuje się membrany umożliwiające wydzielanie z roztworu składników o bardzo małej masie cząsteczkowej, takich jak rozpuszczone sole i cukry. Różnice ciśnień w aparatach dochodzą do 10 MPa. Przez membranę...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDZIELANIE I OCZYSZCZANIE PRODUKTÓW FERMENTACJI

  Produktami procesów biotechnologicznych mogą być: biomasa drobnoustrojów bądź produkt metabolizmu wydzielany do środowiska hodowlanego. Biomasa mikroorganizmów może być gotowym produktem, np. drożdże pie-karnianie, bądź surowcem do dalszego przerobu np. w produkcji' enzymów wewnątrzkomórkowych, witaminy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krystalizacja

  Krystalizacja jest stosowana do oczyszczania związków o małej masie cząsteczkowej, takich jak kwasy organiczne, aminokwasy, antybiotyki. Dla przykładu, kwas cytrynowy krystalizowany jest z roztworu wodnego. Penicylina G z kolei krystalizowana jest z alkoholu, w wyniku dodania octanu potasu.

  Enzymy o wysokiej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydzielanie biomasy mikroorganizmów

  We wgłębnych hodowlach drobnoustrojów, podstawowym procesem technologicznym po zakończeniu hodowli jest wydzielenie biomasy z płynu pohodowlanego. W praktyce przemysłowej stosuje się następujące metody rozdzielania:

  -    filtrację,

  -    fłokulację i sedymentację,

  -    wirowanie.

  Rozmiary bakterii...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /5 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody membranowe

  W praktyce, oczyszczenie preparatu od precypitantu polega na odsoleniu roztworu. Stosuje się głównie techniki membranowe.

  Diafllfcracja polega na zastosowaniu układu ultrafiltracyjnego z cyrkulacją roztworu oczyszczanego i stałym uzupełnianiu tego roztworu czystą wodą. Siłą napędową procesu jest...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /7 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirowamie

  Zastosowanie siły odśrodkowej umożliwia zwiększenie efektu separacyjnego, nawet przy nieznacznych różnicach gęstości między cząstkami stałymi i cieczą. Wirowanie jest skuteczną metodą oddzielania drobnoustrojów od płynu pohodowlanego, jednakże nie we wszystkich technologiach jest ona uzasadniona...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /680

  praca w formacie txt

Do góry