Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK CARACCIOLO Św.

  ur. 13 X 1563 wVilla Santa Maria k. Chieti, zm. 4 VI 1608 w Agnone (prow.Campobasso), współzałożyciel zak. —» kleryków regularnychmniejszych, p a t r o n Neapolu.

  Po studiach teol. w Neapolu przyjął 1587 święcenia k a p ł . ;j a k o członek bractwa charytatywnego opiekował się galernikamii więźniami;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - DUCHOWOŚĆ

  F. wiązała się z j e g o o s o b o w o ś ci ą charakteryzującą się silną emocjonalnością, porywczością,wnikliwą inteligencją i swoistym artyzmem; pozbawionyzdolności spekulatywnych i nie ceniący zbytnio nauki, łączyłbystrą intuicję z żywą wyobraźnią poetycką, pozwalającąwyczuwać mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /11 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ

  ur. 7 IV 1 5 0 6 wCastillo de Javier k. Sangiiesy (Nawarra), zm. 3 XII 1 5 5 2 nawyspie Sancian k. Kantonu, apostoł Indii i Japonii, patronmisji.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK COLL y GUITART bł. OP

  ur 18 II1812 w G o m b r e n (prow. Gerona, Hiszpania), zm. 2 IV 1875w Vieh (prow. Barcelona), misjonarz lud., zat. dominikanekZwiastowania NMP.

  Po studiach filoz. i human, w Barcelonie wstąpił 1830do zakonu w Vieh; od 1831 studiował teologię w Geronie;mimo skasowania klasztoru 1835 przez władze państw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - KULT

  Zapoczątkowany przez franciszkanów, mającyswoje centrum w —> Asyżu, niemal od śmierci F. rozwinąłsię w całym Kościele; przyczyniła się do tego rychła kanonizacjadokonana 16 VII 1228 w Asyżu przez pap. Grzegorza IXoraz wzniesienie z j e go inicjatywy przez —> Eliasza z Kortony2-kondygnacyjnej bazyliki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /6 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z FABRIANO, Venimbeni bł. OFM

  ur. 2 IX 1251 w F a b r i a n o , zm. 22 IV 1322 tamże, kaznodzieja,pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił F. (ok. 1267) w Asyżu pod wpływemb r a t a Leona, który zapoznał go z życiem Franciszka orazhistorią —» Porcjunkuli; w Fabriano zbudował kościół pod wezw. Franciszka (zniszczony 1866) oraz konwent...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - PISMA

  Po F. pozostały nieliczne pisma (autografy,wypowiedzi spisane przez innych lub streszczenia), powstałeprzeważnie w ostatnich latach życia (zbierane od p o ł . XIII w.)w języku łac. (stąd najczęściej nazywane opuscula sancii F.).

  Dają się one uporządkować treściowo w 4 grupy (niektórzybadacze, np. A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK ANTONI FASANI Św. OFMConv

  Imionachrzestne Donat, Jan (Giovanillo), ur. 6 VIII 1681 wLucera (Apulia), zm. 29 XI 1742 tamże, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1695; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. (m.in. w Asyżu) przyjął 1705 święcenia kapł.;doktorat teologii uzyskał w kolegium św. Bonawentury wRzymie; od 1707 do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRACHET GÉRARD de OP

  ur. ok. 1205 w Châlus k.Limoges, zm. 4 XI 1271 w Limoges, kronikarz zakonu.

  Do zakonu wstąpił 1225 w Paryżu; po studiach filoz.-teol.i przyjęciu święceń kapł. był 1233-45 przeorem konwentuw Limoges, od 1245 definitorem prow. Prowansji i p r z e o r emw Marsylii, 1251-59 prowincjałem prowansalskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU

  Właśc. Giovanni Bernardone,Św., ur. 1181 (1182?) w Asyżu, zm. 3 X 1226 tamże, założyciel— franciszkanów (I zakon i Trzeci Zakon Regularny),—» klarysek (II zakon) oraz trzeciego zakonu dla świeckich(—» zakony trzecie); na bazie reguły i duchowości F. powstałyteż liczne zgrom. —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt

Do góry