Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Studia filoz. rozpoczął 1 5 2 5na uniw. paryskim (mieszkał wówczas w kolegium św. Barbary wraz z Ignacym Loyola); po uzyskaniu 1 5 3 0 licencjatuwykładał filozofię Arystotelesa w Kolegium Dormans-Beauvaisw Paryżu; równocześnie studiował teologię; 1 5 3 4 , wgronie pierwszych współpracowników Loyoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK de MONTMORENCY - LAVAL bł. bp.

  ur. 30 IV 1623 w Montigny-sur-Avre ( F r a n c j a ) , zm. 6 V 1708w Quebecu, apostoł Kanady.

  W 1647 przyjął święcenia k a p ł . ; 1649 został a r c h i d i a k o n emEvreux; zaangażowany w mis. działalność, był współzał.—> Seminarium Misji Zagranicznych w Paryżu (MEP); 1653został wikariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - BRACTWA

  Pod wezw. NMP i F. powstało ok. 1228bractwo kultowe w Bolonii, zatwierdzone 1257 przez pap.Aleksandra IV; w Perugii przy kościele S. Nicola istniałood 1318 pokutne bractwo F., wyodrębnione ze średniow.bractwa pod wezw. Jezusa Chrystusa, świętych Augustyna,Dominika i F . ;

  wezwanie F. dołączano do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK FERDYNAND CAPILLAS bł. OP

  ur14 VIII 1607 w Baquerín de Campos (prow. Palencia,Hiszpania), zm. 15 I 1648 w prow. Fucien (Chiny), misjonarz,męczennik.

  Do zakonu wstąpił 1623; od 1632 pracowałj a k o misjonarz na Filipinach, a od 1642 w Chinach; w czasieprześladowania chrześcijan za panowania dynastii Ming1647 został uwięziony i nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - W IKONOGRAFII

  Przedstawiany w szaroburymhabicie przewiązanym sznurem o 3 węzłach, z t o n s u r a , boso;w X I I I w. w spiczastym kapturze na głowie, w X I V w habiciez mozettą, w baroku głównie w habicie kapucyńskim; jegoatrybutem indywidualnym są stygmaty (boku, dłoni, stóp),dodatkowymi - krzyż (także krucyfiks) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /45 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK FOGOLLA bł. OFM bp.

  ur. 4 X 1838w Montereggio di Mulazzo, zm. 9 VII 1900 w Tajjüan(Chiny), misjonarz.

  W 1855 wstąpił do zakonu i 1862 przyjąłświęcenia k a p ł . ; 1866 udał się na misje do Szansi (Chiny);odbywał podróże do Europy w celu pozyskania nowychmisjonarzy; 1898 został bpem koadiutorem wikariuszaapost. Szansi, —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z ASYŻU - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Głównie w poezji,rzadziej w dramacie i prozie F. występuje najczęściej w 3typach przedstawień: święty, wyjątkowy człowiek, artysta.

  W o k r e s i e s t a r o p o l s k i m koncepcję postaci warunkowałapokryficzno-legendarny wizerunek F., szczególnienacechowany liryzmem i sentymentalnością, często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /18 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK GARATE bł. SJ

  ur. 3 II 1857 w Loyola(Baskonia), zm. 9 IX 1929 w Deusto k. Bilbao.

  Pochodziłz wielodzietnej rodziny ubogich wieśniaków; 1874 wstąpiłdo zakonu i w Poyanne (Francja) odbył nowicjat; po złożeniupierwszych ślubów (1876) byt przez 10 lat infirmarzem i zakrystianemw Kolegium Santiago Apostolo w La Guardia( P o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK BORGIA, de Borja y Aragon Św. SJ

  ur. 28 X 1510 w Gandii (prow. Walencja), zm. 30 IX 1572 wRzymie, gen. zakonu.

  Był najstarszym synem Jana I I I , księcia Gandii, i JoannyAragońskiej; po śmierci matki (1520) wychowywał się nadworze wuja, Jana z Aragonii, abpa Saragossy, nast. byłpaziem infantki Katarzyny; 1525 rozpoczął w Saragossiestudia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK JAN REGIS Św. SJ

  ur. 31 I 1597 wFontcouverte k. Narbonne, zm. 31 XII 1640 w La Louvesc(Viviers), kaznodzieja, działacz charytatywny.

  Kształcił się u jezuitów w Béziers, gdzie należał do szkolnejsodalicji; 1616 odbyt nowicjat w Tuluzie, a 1622-25 studiafiloz. w Tournon i 1628-30 teol. w Tuluzie; j a k o klerykuczył w kilku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /3 306

  praca w formacie txt

Do góry