Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Kontemplacyjno--czynne zgrom, zakonne o duchowości franciszkańskiej,o p a r t e na regule III zak. regularnego św. Franciszka lubw mniejszym zakresie na regule II zak. franciszkańskiego,zmodyfikowanej i dostosowanej do ich zadań apost., realizowanychprzez działalność charytatywną, szpitalną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /6 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OSÓB i PRZYMIOTÓW BOŻYCH

  ° f. adoratorki Krzyża Św. (-* krzyż Chrystusa IV);

  ° f.Boskiego Serca Jezusa;

  ° f. Boskiego Serca Jezusa z Padvariai(—> Serce Jezusa V);

  ° f. Bożej Opatrzności z Baldegg(—> Opatrzność Boża IV);

  ° f. Chrystusa Króla z Wenecji(—> Chrystus Król III 3);

  ° f. Chrystusa Króla z Mariboru(—* szkolne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /12 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKA SCHERVIER bł.

  ur. 3 I 1819, w Akwizgranie,zm. 14 XI 1876 tamże, założycielka dzieł charytatywnychi szpitali oraz zgrom, ubogich sióstr św. Franciszkaz Asyżu.

  Pochodziła z wielodzietnej rodziny; jej ojciec był fabryka n t em i wiceburmistrzem Akwizgranu; początkowo zaangażowałasię w działalność świeckich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM)

  Zakon żebrzący, «al. na pocz. XIII w. przez—> Franciszka z Asyżu w celu zachowywania zasad ewangeliii wiernego naśladowania Jezusa Chrystusa, zwl. przez doskonaleubóstwo, —» apostolat (V) osobistego przykładui głoszenia słowa Bożego; w szerokim znaczeniu termin obejmujeobecnie 3 autonomiczne rodziny 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - GENEZA i DZIEJE

  Powstanie f. i ich gwałtownyrozwój był odpowiedzią na rozpowszechnione wówczas wśródmieszczaństwa, jak i wśród środowisk uniw. hasła nawrotudo wzorów pierwotnego Kościoła, ewangelii i czasów apost.,i na napięcie zaistniałe wskutek znacznego umocnienia przez—* gregoriańską reformę organizacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /61 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

  Zainteresowanie rodów książęcych f.oraz dogodne okoliczności, związane z rozwojem miastpol. sprzyjały powstawaniu pierwszych fundacji franciszkańskichjuż w XIII w.

  A. Do 1517 - Na tereny pol. przybyli f. z Czech; pierwszeklasztory założono we Wrocławiu (1236 lub 1234) i w Krakowie(1237); dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /61 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - DUCHOWOŚĆ

  Franciszkańska duchowość czerpieswą inspirację z ewangelii realizowanej za wzorem Chrystusaw sposób radykalny w życiu, postawie i myśli —» Franciszkaz Asyżu ( I I I ) ; wzbogacili ją w ciągu wieków liczni święci,a jej teol. uzasadnienia i systematyzację wypracowali m.in.-* Antoni z Padwy, —» Aleksander...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /27 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ARCHITEKTURA

  Franciszek w realizacji zadań zakonunie przewidywał szczególnej roli dla architektury;nie widział potrzeby wznoszenia specjalnych kościołów zak. -przeciwnie - postulował, aby bracia osiedlali się przy opuszczonychlub zrujnowanych świątyniach (np. S. Damianoi Porcjunkula w Asyżu) i po odbudowaniu używali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /41 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKA RZYMIANKA Św.

  ur. 1384 w Parionek. Rzymu, zm. 9 111 1440 w Rzymie, mistyczka, założycielkabenedyktyńskich oblatek (—» benedyktynki II), patronkaRzymu.

  1. Ż y c i e  i  d z i a ł a l n o ś ć - pochodziła z rzym. patrycjatu,w dzieciństwie pragnęła wstąpić do zakonu, jednakżejuż w 12 roku życia została wydana za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK z VITORII OFM

  ur. na przełomie XIVi XV w. prawdopodobnie w Vitorii (pn. Hiszpania), zm.1553 w Limie, misjonarz. Od 1530 ewangelizował ludyMeksyku, broniąc Indian przed kolonialnym uciskiem konkwistadorów;

  1550 jako komisarz gen. 40-osobowej ekipyfranciszkańskiej przybył do Peru, gdzie uczestniczył w I synodzieplenarnym;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt

Do góry