Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA KWESTIA

  Problemy kryt.hist,i lit. ustalenia autentyczności, genezy i wzajemnych zależnościźródeł do biografii —» Franciszka z Asyżu i początkówhistorii zak. —> franciszkanów; w znaczeniu niewłaściwymp r o b l em interpretacji ubóstwa franciszkańskiego (—> franciszkańskar e g u ł a ) .

  F.k. była wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /6 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKIE CZASOPISMA

  Periodyki urzędowe,nauk. i popularne, wydawane przez franciszkanów,poświęcone zagadnieniom związanym z ich życiem, historiąi duchowością.

  1. U r z ę d o w e cz.f. - wydawane przez naczelne władzemęskich zak. franciszkańskich zawierają: wyciągi z akt StolicyApost., kurii gen., sprawozdania z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD RÓŻNYMI WEZWANIAMI

  ° f. adoratorki, FrancescaneAdoratrici, na prawie d i e c , zał. 1921 w Riccionek. Rimini (Włochy) przez Eleonorę Foresti (imię zak.Maria Franciszka, zm. 1953) dla nieustającej adoracji wynagradzającejNajśw. Sakramentu oraz opieki nad dziewczętami;prowadzą sierocińce, bursy, pracownie; 1942...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /25 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM TYTUŁÓW i PRZYWILEJÓW MATKI BOŻEJ

  ° f. konwentualne misji Dziewicy Niepokalanej,Franciscan Sisters Conventual of the Mission of t h e ImmaculateVirgin, na prawie d i e c , eryg. 1923 w Nowym Jorku zdomu zał. tam 1882 przez f. z Buffalo (—> franciszkanki IID 8°), który 1893 otrzymał autonomię; celem jest opieka naddziećmi, kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /25 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ZGROMADZENIA i WSPÓLNOTY ZAKONNE

  Przeważnie laickie (choć także kapłańsko-laickie) na prawiepap. lub d i e c , oparte na ustawodawstwie franciszkańskimi formowane wg duchowości franciszkańskiej; także stow,lub pobożne związki kat. (—» zakony trzecie) oraz wspólnotyanglik, i ewangelickie:

  ° f. pokutnicy, bracia pokutnicy św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /13 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH

  ° f. bł. Kingi (Kunegundy),Congregation of the Franciscan Sisters of BlessedKunegonde, od 1976 - f. z Chicago, zgrom. III zak. regularnegona prawie p a p . , o ślubach prostych, zał. 8 XII 1894w Chicago przez J. Dudzik przv współudziale Róży Wisińskiej(1850-1917) i M.W. Barzyńskiego CR; 1925 zgrom,afiliowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /12 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANIZM

  Termin używany przez historykówruchu franciszkańskiego (A. Gemelli, A. Blasucci, T. Lombardi,L. Iriarte) na określenie poglądów i postaw podkreślanychprzez — Franciszka z Asyżu i franciszkanów; wyraziłysię one w szczególny sposób we franciszkańskiej duchowości(— franciszkanie I I I ) , a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /8 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OKREŚLAJĄCYM MIEJSCE ZAŁOŻENIA lub AKTUALNĄ SIEDZIBĘ DOMU GENERALNEGO

  ° f. zAiterhofen, Franziskanerinnen von Aiterhofen, na prawied i e c , zał. 1846, otrzymały 1899 zatwierdzenie d i e c ; 1906zostały agregowane do braci mniejszych; zajmują się wychowywaniemubogich i opuszczonych dzieci oraz opieką nadstarcami i chorymi; 1935 rozpoczęły pracę mis. w Brazylii;1967 liczyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /21 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI

  Mniszki oraz żeńskie zgrom, zakonne,stowarzyszenia i tercjarki świeckie, realizujące wswoim życiu ideały ewangeliczne w oparciu o jedną z regułfranciszkańskich (—» franciszkańska reguła); w szerszym,niewłaściwym znaczeniu nazwa f. przypisywana jest członkiniomróżnych instytutów agregowanych (wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - MNISZKI

  F. kontemplacyjne o ślubach uroczystychi klauzurze p a p . , należące do II zak. franciszkańskiego, zw.też z a k o n em św. Klary (—* klaryski), lub do zak. NiepokalanegoPoczęcia NMP (—* koncepcjonistki) oraz do zak.Dziewicy Maryi, zw. zakonem 10 cnót NMP (—> annuncjatki2 ) ; należą do nich także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt

Do góry