Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKIE MISJE - Po 1517

  Odkrycia geogr. XVI w. przyczyniły się dorozszerzenia terenów mis. braci mniejszych (podczas gdyfranciszkanie konwentualni ograniczyli swą działalność doE u r o p y ) .

  A. BRACIA MNIEJSI - Poza dotychczasowymi misjami(—» franciszkańskie misje I) bracia mniejsi prowadzili dziełoewangelizacji Ameryki L a c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /34 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCK CÉSAR

  ur. 10 XII 1822 w Liège, zm. 9 X1890 w Paryżu, franc, organista i kompozytor flamandzkiegopochodzenia.

  Jako 11-letni chłopiec odbył t o u r n é e koncertowe po Belgii;po przeniesieniu się rodziny 1835 do Paryża kształcił się wkonserwatorium paryskim; decydujący wpływ na jego rozwójmuz. wywarły prywatne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCK KASPAR

  ur. 2 XI 1543 w Ortrand k. Miśni,zm. 12 III 1584 w Ingolstadt, teolog.

  Pochodził z rodzinyl u t e r a ń s k i c j ; był kaznodzieją w Haag k. Monachium; 1566udał się do Ingolstadt, gdzie studiował ojców Kościoła (podkierownictwem M. Eisengreina) i złożył kat. wyznanie wiary;po przyjęciu 1568...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA REGUŁA

  Zbiór zasad ogólnychzredagowany przez —> Franciszka z Asyżu i jego współpracownikównormujący życie zak. rodzin franciszkańskichI zakonu (—» franciszkanie).

  1. G e n e z a i r o z w ó j - Zainicjowana przez Franciszkapierwotna wspólnota ubogich pokutników nie kierowała siężadną z istniejących reguł zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /9 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA

  Wspólna nazwa naukfiloz.-teol. zainicjowanych w XIII w. przez mistrzów scholastycznychzak. franciszkańskiego —> Aleksandra z Hales,—» J a n a z La Rochelle i —> Bonawenturę w Paryżu oraz R.—* Grosseteste w Oksfordzie (wczesna sz.f.), rozwijana przezich uczniów także w Rzymie (średnia sz.f.), a nast. ujęta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA - ŚREDNIOWIECZE

  Nauka w zak. franciszkańskim (mimozastrzeżeń Franciszka z Asyżu, który widział w niej, obokwładzy i posiadania, pokusę dla ludzkiej pychy) stała sięszybko niezbędnym środkiem formacji przygotowującejdo głoszenia słowa Bożego i wypełniania różnorodnychzadań w Kościele (funkcje kapelanów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA - CZASY NOWOŻYTNE

  W zak. franciszkanów nawiązywanoprzede wszystkim do nauki Dunsa Szkota i Bonawentury,komentując i rozwijając w ramach studiów zak. czyuniw. ich doktryny i style myślenia; dążono do tego, bybonawenturianizm, a zwł. szkotyzm, zostaty uznane przezwładze kośc. za doktrynę obowiązującą dla całego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /11 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA - W POLSCE

  Sz.f. obejmowała środowiska zak. prowadząceod początku swej działalności własne studia dla kleryków(od 1236 konwentualni, od 1453 bernardyni, od 1622reformaci i od 1681 kapucyni) oraz uniw. (Akademia Krak.i Zamojska). Sz.f. w obrębie doktryny filoz.-teol. określałszkotyzm, a jako naukę życia wewn. -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /4 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - STOWARZYSZENIA

  Różne wspólnoty o duchowościfranciszkańskiej zaangażowane w działalność apost. i społ.,realizujące ideał ewangeliczny zgodnie ze wskazaniamireguły tercjarskiej, nie mające jednak prawnego statusuzgrom, zakonnego:

  ° f. adoratorki Najśw. Serca, Franciscaines Adoratricesdu Sacré-Coeur, pobożna unia na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /9 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKI RYT

  Jedna z form rzymskiejliturgii oparta na franciszkańskich księgach i kalendarzuliturgicznym.

  1. Franciszkanie na podstawie Reguły (—> franciszkańskareguła) zatwierdzonej 1223 przez pap. Honoriusza III posługiwalisię liturgią rzym.; 1227 pap. Mikołaj III narzuciłfranciszkańskie księgi liturg. wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 405

  praca w formacie txt

Do góry