Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Alternatywnie procesy wydzielania etanole

  Rektyfikacja jest procesem powszechnie stosowanym do zatężania i oczyszczania etanolu. Jest to proces energochłonny i z tego względu prowadzone są badania nad alternatywnymi metodami wydzielania etanolu z brzeczki pofermentacyjnej. Dalej omówiono w skrócie najważniejsze z tych metod.

  Ekstrakcja

  Nie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja etanolu z melasy

  Roztwory cukrów otrzymywane w przemyśle rolno-spożywczym stanowią atrakcyjny surowiec do produkcji etanolu, z uwagi na możliwość bezpośredniego wykorzystania w procesie fermentacyjnym. Zwykle zawartość cukrów w naturalnych sokach z trzciny czy buraków nie jest wysoka. Roztwory te bardzo łatwo ulegają...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substrat

  Drożdże mogą, obok glukozy, fermentować także inne cukry proste i złożone. Poszczególne szczepy wykazują różne zdolności w tym zakresie, co jest związane z występowaniem w komórkach odpowiednich enzymów, umożliwiających przekształcenie różnych cukrów.

  W zdecydowanej większości przypadków...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomasa mikroalg

  Specyficzną dziedziną produkcji biomasy mikroorganizmów jest hodowla mikroalg. Proces polega na zastosowaniu fototrofów — mikroorganizmów wykorzystujących promieniowanie słoneczne jako źródło energii oraz dwutlenek węgla jako źródło węgla.

  Mikroalgi obejmują kilkaset rodzajów drobnoustrojów należących...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja probiotyków

  W technologiach produkcji biomasy mikroorganizmów dla celów paszowych celem jest otrzymanie odpowiedniej ilości biomasy mikroorganizmów, głównie z uwagi na zawarte w biomasie białka. Z tego względu nie jest wymagane aby drobnoustroje zachowały aktywność życiową. Możliwe jest także takie wykorzystanie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etanol — surowiec chemiczny i paliw

  Etanol jest bezbarwną cieczą o gęstości 789,4 lcg/m3, wrzącą w temperaturze 78,4°C pod normalnym ciśnieniem (0,1013 MPa). Ciepło spalania etanolu wynosi ok. 27 MJ/lcg.

  Etanol jest bardzo ważnym surowcem w przemyśle chemicznym oraz rozpuszczalnikiem o szerokim zastosowaniu. Etanol jest także...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroorganizmy

  Podobnie jak w większości procesów biotechnologicznych, dobór właściwego mikroorganizmu ma podstawowe znaczenie dla efektywności procesu fermentacji etanolowej. Wymagania dotyczące mikroorganizmów wykorzystywanych w fermentacji etanolowej obejmują, obok wysokiej wydajności konwersji substratu oraz dużej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka procesu wzrostu

  (.Głównymi mikroorganizmami używanymi do utylizacji węglowodanów są drożdże piekamiane (Saccharomyces cerevisiae) bądź pastewne (Candida jutilis). Mogą one rosnąć w warunkach tlenowych lub beztlenowych, jednak wydajność biomasy w procesie tlenowym jest znacznie większa. W_warunkach tlenowych drożdże...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla na serwatce

  Serwatka jest wartościowym produktem ubocznym przemysłu mleczarskiego. Jest to żółtawa ciecz otrzymywana po wytrąceniu kazeiny mleka. Duże ilości serwatki otrzymuje się w wytwórniach serów i twarogów, w zakładach produkujących kazeinę i precypitaty białkowe.

  Rocznie wytwarza się na świecie ok 36-45...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /4 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystanie odpadowych substancji organicznych

  Produkcja biomasy mikroorganizmów może być efektywnym sposobem wykorzystania różnego typu odpadowych substancji organicznych. Można wskazać na następujące grupy surowców:

  -    Odpady rolne - jest to duża grupa obejmująca odpady z hodowli zwierzęcej i roślinnej. Zwykle zawierają względnie mało...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 323

  praca w formacie txt

Do góry