Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRANKLIN BENJAMIN

  ur. 17 I 1706 w Bostonie, zm.17 IV 1790 w Filadelfii, mąż stanu, współtwórca niepodległościStanów Z j e d n . , filozof, fizyk.

  W 1724-26 przebywał w Anglii, gdzie doskonalił się wsztuce drukarskiej i pisał artykuły do gazet; wiele czasupoświęcał samokształceniu (uznany został za j e d n e g o z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURCKA SZKOŁA

  Grupa myślicieli skupionychwokół uniw. we Frankfurcie n. Menem, powstała wokresie międzywojennym, wpływowa zwł. w latach 60-tych;wychodząc z teor. inspiracji marksizmu i częściowo neoheglizmuoraz przyjmując neopsychoanalizę i tzw. dialektykęneg. jako narzędzie, stworzyła kryt. teorię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /18 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWSKI JAN

  ur. 2 1 IV 1 9 1 2 w Sandomierzu,zm. 7 II 1 9 7 6 w Warszawie, chrzęść, działacz s p o ł . , publicysta.

  Podczas studiów prawniczych na Uniw. Poznańskim byłdziałaczem kat. ruchu młodzieżowego; współpracował z pismamimłodych konserwatystów „Bunt Młodych" i „Polityka",podejmując m.in. problematykę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO bp.

  Żył w 2. poł. XI w. Wg Galla Anonimaj a k o bp „polski" F. był inicjatorem wysłania przez WładysławaHermana poselstwa do opactwa Saint-Gilles w Prowansjicelem uproszenia potomstwa (przyjmuje się, że „polski"znaczy wlkp., czyli pozn.).

  Pogląd, że przed objęciem diec.poznańskiej F. był bpem nieznanej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURCKI RECES

  Ugoda podpisana 18 III 1558we Frankfurcie n. Menem przez 6 protest, książąt Rzeszyw celu zakończenia wewn. sporów w luteranizmie.

  Podstawę dla f.r. stanowił projekt uchwały przygotowanyprzez J. Brenza na podstawie pism Ph. Melanchtona; wyrażonaw nim wierność dla Pisma Św., 3 symboli wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANSEN PIET SJ

  ur. 10 XII 1 9 1 3 w Tournai (Belgia),zm. 2 XII 1 9 8 3 w Lowanium, teolog dogmatyk.

  Do zakonu wstąpił 1 9 3 0 ; po studiach filoz.-teol. w Lowaniumprzyjął 1 9 4 3 święcenia kapł.; nast. studiował naG r e g o r i a n um w Rzymie (pod kierunkiem H. Lennerza),gdzie 1 9 4 7 uzyskał d o k t o r a t ; o d 1 9...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO IWAN

  ur. 27 VIII 1856 w Nahujowicachk. Drohobycza, zm. 28 V 1916 we Lwowie, poeta, prozaik,publicysta.

  Urodził się w rodzinie polsko-ukraińskiej; gimnazjum pol.ukończył w Drohobyczu i 1875 wstąpił na wydz. filozofiiUniw. Lwowskiego; 1878 wchodził w skład lwowskiego Komite tu Socjalist.; trzykrotnie był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURT nad MENEM, Frankfurt am Main

  Miastow środk. części RFN (Hesja), ważny ośrodek życia rei.i kulturalnego.

  1. M i a s t o - Gród frankijski Frankonofurd (od 794)stanowił rezydencję Karola Wielkiego; znajdowała się tukaplica palatynacka (konsekrowana 852), która po przebudowiezostała 1239 kościołem pod wezw. św. Bartłomieja;od 1147...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANGIPANI, Fragipane, Frankapani

  Arystokratycznarodzina rzym., która w XI-XIII w. odegrała znaczącą rolęw dziejach Rzymu i papiestwa, zwł. przez wpływ na wybórpapieży; w przeciwieństwie do in. możnych rodów rzym.(zwł. Pierleonich i Annibaldich) F. należeli do stronnictwapap. bądź ces. (—* gibelini i gwelfowie); w czasach nowoż.znane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /9 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANK JAKUB JOSEF

  ur. 1726 w Korolówce na Podolu,zm. 10 XII 1791 w Offenbachu k. Frankfurtu n. Menem,twórca sekty żyd. -> frankistów.

  Syn żyd. bakałarza; usunięty z gminy za sprzyjanie doktrynieSabataja Cwi (—* sabataizm), udał się do Turcji, gdziestudiował —* kabałę; 1755 przybył do Polski i ogłosił sięmesjaszem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt

Do góry