Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRASSATI PIER GIORGIO

  ur. 6 IV 1901 w Turynie,zm. 4 VII 1925 tamże, sługa Boży.

  Był synem Alfreda F . , senatora i założyciela wł. dziennika„La Stampa" oraz Adelaidy Ametis F . ; j a k o uczeń m.in. jez.I s t i t u to Sociale w Turynie należał do szkolnych stowarzyszeńrei. (Sodalicja Mariańska, Apostolstwo Modlitwy,Koło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANZ ADOLF

  ur. 21 XII 1 8 4 2 w Bielawie k. Dzierżoniowa,zm. 6 XI 1 9 1 6 w Baden-Baden, historyk Kościołai liturgii.

  Po studiach teol. na uniw. we Wrocławiu i Münster przyjął1 8 6 7 święcenia k a p ł . ; nast. pracował w Szprotawie jakowikariusz; od 1 8 7 0 studiował historię Kościoła, a 1 8 7 3 uzyskałw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAZER JAMES GEORGE

  ur. 1 I 1854 w Glasgow, zm.7 V 1941 w Cambridge, antropolog s p o ł . , religioznawca.

  Syn prezbiteriańskiego pastora; od 1869 studiował wGlasgow (prawo, filologię klasyczną i orientalną, folklorystykęi a n t r o p o l o g i ę ) , a od 1873 w Cambridge; 1907 został profesoremspoł. antropologii (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKO z KOLONII, Franko z Paryża

  Żył w X I I I w.,t e o r e t y k muzyki okresu — ars antiqua. Jako komtur zak.j o a n n i t ów działał w Kolonii i Paryżu. W traktacie Ars cantusmensurabilis (ok. 1280) stworzył uporządkowany systemnotacji muz., który stał się p u n k t em wyjścia dla teorii muzykiwielogłosowej w zakresie melodyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKFURT nad ODRĄ, Frankfurt an der Oder

  Miasto w N R D , siedziba parafii protest., dekanatu i parafiikat. w diecezji berlińskiej, a 1506-1811 także uniwersytetu.

  Na miejscu słow. osady z kościołem św. Mikołaja, należącejpoczątkowo do Ziemi Lubuskiej, a od 1250 do Brandenburgii,1253 margrabia Jan I lokował miasto; w okresieśredniow. rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /4 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOŃSKIE SYNODY

  Zapoczątkowane przez ->Chlodwiga nar. synody VI-IX w. w państwie Franków (—»Frankowie), których ustalenia wywarły wpływ na rozdzieleniepaństwa od Kościoła oraz wniosły znaczny wkład w uporządkowanieorganizacji kośc. i ożywienie życia religijnego.

  J e d n ym z najważniejszych był synod 506 w —> Agde...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKIŚCI

  Zwolennicy żyd. sekty rei. założonej 1755przez J.J. —> Franka i istniejącej (do ok. 1820) głównie nat e r e n a c h pd. Polski, a także w Rumunii, Czechach i pd. Niemczech(-» E u r o p a II B).

  Doktryna f. wyrosła z —> sabataizmu i -» mesjanizmuXVII i XVIII w., opierała się na —* kabale (księga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWIC MARCIN ks.

  zm. 1718, hagiograf. Studiana UJ ukończy! 1672; był m.in. kustoszem przy kolegiacienowosądeckiej i prob, w Łącku; jego Forts minimus (1671)poświęcony jest życiu bł. Jana Kantego; w Wizerunku świętejdoskonałości (Kr 1718, 17442 ) opisał dzieje kultu bt. Kingiw latach 1522-1714, jak również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKL STANISŁAW ks.

  ur. 15 I 1903 w Tłustemk. Tarnopola, zm. 26 VI 1944 we Lwowie, dogmatyk.

  Studiował teologię od 1924 na uniw. Jana Kazimierza weLwowie, a od 1926 w Innsbrucku, gdzie 1929 przyjął święceniakapł., a 1931 otrzymał doktorat; 1932-34 studiowałdogmatykę na Gregorianum; od 1934 kierował katedrą dogmatykina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOWIE, Państwo Franków

  Zespół plemion germ.(—» G e r m a n i e ) , zamieszkujących w V w. po Chr. ziemie poobu brzegach dolnego Renu i całego dorzecza Mozy i Mozeli,dzielących się na F. Rypuarskich - Środkowych (nadśrodk. Renem) i F. Salickich - Dolnych (nad dolnym Renem),k t ó r e po podbiciu Galii i podporządkowaniu wielu ludów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /16 223

  praca w formacie txt

Do góry