Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRĄCKIEWICZ, Frączkiewicz, Fronckiewicz MICHAŁ SchP

  ur. 29 IX 1730 w Wiłkomierzu, zm. 27 XII 1780 w SzczuczynieLitewskim. Do zakonu wstąpił 1747 w Wilnie, śluby zak.złożył 1749 w Lubieszowie k. Pińska.

  Był nauczycielem i kierownikiemszkól, m.in. konwiktu szlacheckiego i studium teol.w Wilnie, gdzie wykładał filozofię i teologię, oraz r e k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASSINETTI GIUSEPPE

  ur. 15 XII 1804 w Genui,zm. 2 I 1868 tamże, działacz k o ś c , pisarz r e i . , stuga Boży.

  Po ukończeniu seminarium diec. w Genui przyjął 1827święcenia kapł.; był proboszczem (kolejno w 3 parafiach)w Genui, gdzie założył 12 organizacji kośc. (dla młodzieży,kobiet, robotników, służących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANZELIN JOHANNES BAPTIST SJ kard.

  ur. 15 IV1 8 1 6 w A l d e i n (Tyrol), zm. 11 XII 1 8 8 6 w Rzymie, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1 8 3 4 w Grazu; studiował początkowow Tarnopolu i Lwowie, a 1 8 4 5 został wysłany do Rzymu;studia teol. na Gregorianum odbywał pod kierunkiem G.Perrone'a i C. Passaglii; w czasie zamieszek przeciw j e z u i t...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRATICELLI

  (zdrobnienie od wł. frati - bracia), popularnanazwa ugrupowania —» spirytuałów w zak. bracimniejszych, którzy broniąc zasady zachowywania bezwzględnegoubóstwa oderwali się od zakonu i Kościoła.

  Spór trwający od 1. poł. XIII w. między spirytuałami, zwolennikamirygorystycznego zachowania reguły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /9 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANZEN FRANS MICHAEL

  ur. 9 II 1 7 7 2 w Uleáborg(Finlandia), zm. 14 VIII 1 8 4 7 w H ä r n ö s a n d (Szwecja), bpluterański, szwedz. poeta i filozof.

  Studiował, a nast. wykładał filozofię w Abo (Turku);1 7 9 5 został t am bibliotekarzem, 1 8 0 8 zaś członkiem akademii;1 7 9 7 otrzymał nagrodę szwedz. Akademii za elegięSüng...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRATRUM ADEST SOLLEMNITAS

  Anonimowy hymnnieszporny o —» pięciu braciach polskich, powstały w XV w.w Czechach.

  Złożony z 4 strof, wzywa do wychwalania TrójcyŚwiętej śpiewem hymnów, psalmów i kantyków, do oddaniaczci Chrystusowi za pośrednictwem braci Polaków oraz douczczenia ciat Świętych za t o , że wzgardziwszy tym, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASCATI, Tuskulum

  Podmiejska diecezja Rzymu,zarządzana do 1 9 6 1 przez kard.-bpa, nast. przez bpa rezydencjalnego,należy do metropolii rzym.; posiada licznepolonika.

  Początki chrześcijaństwa w okolicach F. sięgają czasówapost.; pierwotną stolicą bpstwa było staroż. Labicum; 1 1 1 1bp Bovo przeniósł rezydencję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAWASZI

  W —> mazdaizmie dusze zmarłych pełniąceopiekuńczą rolę wobec swoich potomków i stanowiące dlanich duchowy wzór; f. raz w roku zstępują na swe macierzystetereny, gdzie czczone są przez wierzących (hymn do f. zawierajaszt XIII; —» Awesta 2,4°);

  można je też rozumieć j a k oidee w zamyśle Stwórcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASOBLIWY CHRYSTUS

  Typ ikonograficzny przedstawiającyJezusa Chrystusa medytującego, w pozie siedząceji z głową wspartą na dłoni, wg schematu „melancholijne g o " , stosowanego już w sztuce antycznej (gr., rzym.,etruskiej i azjat.) na oznaczenie fiz. i duchowego stanu człowiekacierpiącego; wyprowadzony z typologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /8 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAYSSINOUS DENIS bp.

  ur. 9 V 1765 w Curièresdep. Aveyron), zm. 12 XII 1841 w Saint-Geniez-d'OltAveyron), apologeta.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium sulpicjanów w Laonprzyjął 1789 święcenia k a p ł . ; od 1800 był prof, teologii dogm.w seminarium sulpicjanów w Paryżu, gdzie, będąc również kaznodzieją,wprowadził i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt

Do góry