Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FREJR, Frey

  Szwedz. Fricco, germ, i skand, bóg pokoju , szczęścia, bogactwa, żyzności; syn Njorda, króla —> Wanów;do p a n t e o n u —» Azów wszedł, by umocnić z nimi pokój ;podlegały mu deszcz i słońce;

  był także czczony jako bógpłodności, szczególnie w Uppsali (— falliczne kulty), gdziew świątyni występował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDRO ALEKSANDER ANTONI bp.

  ur. 1674, zm.26 IV 1 7 3 4 w Radymnie k. Przemyśla.

  Po studiach w kraju i zagranicą otrzyma! wiele beneficjów; był kanonikiem kapitułygnieźn., proboszczem w Międzyrzeczu i Lubaczowie, prepozytemkolegiaty w Jarosławiu; w Trybunale Koronnym sprawowałteż funkcję sekretarza wielkiego koronnego; mianowany1 7...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĄŚ LUDWIK CSSR

  ur. 16 VIII 1901 w Ujściu Solnymk. Bochni, zm. 12 IV 1953 w Krakowie, historyk, pisarzascetyczny.

  Do zgromadzenia wstąpi! 1918; studia filoz.-teol. odbył1922-27 w Tuchowie k. Tarnowa i t am 1926 przyjął święceniakapł.; rozpoczęte 1928 studia hist, na UJ, uwieńczył1932 d o k t o r a t e m ; do 1939 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDRO ANDRZEJ MAKSYMILIAN

  ur. ok. 1 6 2 0 , zm.15 VI 1 6 7 9 w Przemyślu, pisarz historyczny.

  Od 1637 studiował w Akademii Krak.; 1 6 4 6 - 7 0 byłposłem na sejm i 1 6 5 2 marszałkiem sejmu (zerwanegoprzez W. Sicińskiego); 1 6 5 4 został kasztelanem lwowskim,a 1 6 7 6 wojewodą podolskim; w czasie najazdu szwedz.pozostał wierny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRECHT MARTIN

  ur. 1494 w Ulm (Badenia-Wirtembergia),zm. 24 IX 1556 w Tybindze, teolog luterański.

  Studiował od 1513 w Heidelbergu i tam 1517 został magistremteologii; 1518 podczas — dysputy teologicznej (III)zetknął się z M. Lutrem, który pozyskał go dla swych poglądów;1529 został prof, teologii i 1530 r e k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREETOWN - BO

  Metropolia w Sierra L e o n e eryg. 11 XI1 9 7 0 z sufraganiami Kenema i Makeni; 1 8 5 8 utworzono wikariatapost. Sierra Leone, w którym pracę mis. prowadziliduchacze; 1 9 5 0 przekształcono go w diec. F., podlegającąbezpośrednio Stolicy Apost.; miasto F., zał. 1 7 8 8 przezAnglików, jest stolicą kraju;

  1 8...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDEGAR

  Żył w VII w., kronikarz frankijski. CzęśćI kroniki F. stanowi kompilację kronik późnorzym. i wczesnośredniow.;obejmuje dzieje powsz. i Galii do 584; część IIopisuje dzieje Frankonii merowińskiej (584-643) i będąc -w świetle nowych badań - dziełem jednego pisarza, zawieratakże wiele wtórnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRĄCKIEWICZ - RADZIMIŃSKI WIKTOR ks.

  ur.18 XI 1835 w okolicach Zawilejki k. Wilna, zm. 24 XII 1910w Wilnie.

  Teologię studiował w wił. seminarium duch. i petersburskiejAkademii Duch.; po przyjęciu 1861 święceńkapł. był wik. w Wilnie; 1863 został kapelanem bpa A . S .Krasińskiego, towarzysząc mu na wygnaniu w Wiatce; wróciwszydo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASSINELLO CAMBIAGIO BENEDYKTA bł.

  ur.2 X 1791 w Langasco k. Genui, zm. 21 III 1858 w RoncoSeri via k. Pawii. założycielka zgrom. Sióstr MB Opatrzności(—» Opatrzności Matka Boża I I I ) .

  F. ukończyła w Pawii (dokąd przeniosła się jej rodzina)3 klasy szkoły e l e m e n t a r n e j ; 1806 wbrew woli rodziców schroniłasię w eremie k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANZ WOLFGANG

  ur. X 1 5 6 4 w Plauen, zm. 26 X1 6 2 8 w Wittenberdze, teolog luterański.

  Studiował we Frankfurcie n. Odrą i od 1 5 8 5 w Wittenberdze,gdzie 1 5 8 7 uzyskał magisterium, a nast. doktorat teologii;1 5 9 8 został prof, historii w Wittenberdze, a 1 6 0 1 prob,w Kembergu; od 1 6 0 5 był prof, teologii w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Paschalis Dodano /28.09.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt

Do góry