Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRĘCHOWICZ TADEUSZ ks.

  ur. 11 X 1906 w RadzyniuPodlaskim, zm. 31 X 1986 w Międzylesiu k. Warszawy,historyk Kościoła.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium diec. w JanowiePodlaskim przyjął 1931 święcenia kapł.; nast. pełnił obowiązkiduszpast. w Żelechowie (1931) i Łukowie (1932);1932-35 odbywa! studia specjalistyczne w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - MUZYKA SAKRALNA

  Stanowi jedną z głównychform muz. w historii kultury europejskiej. Odrębność stylunar. muzyki f r a n c , organicznie związanego z językiem, jegointonacją, rytmiką i kolorytem, zarysowała się już w XIV w.Szczególnie bogate były dzieje muzyki franc. XIII-XVIII w.,kiedy uprawiano wszystkie główne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /18 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDBERG EMIL

  ur. 22 XII 1837 w Chojnicach,zm. 7 IX 1910 w Lipsku, ewang. kanonista.

  Po studiach prawniczych w Heidelbergu i Berlinie wykładałprawo kośc. w Berlinie (1862), Halle (1865), Fryburgu Br.(1868) i Lipsku (1869-1910); opublikował krytyczne wyd.Corpus iuris canonici (L 1876-80, 19283 ) i Quinqué...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - LITERATURA

  Najstarsze teksty to poematy hagiograficzne,m.in. Séquence de sainte Eulalie (X w.), Vie desaint Alexis (XI w.) oraz bibl. La Passion du Christ (X w.);pierwszy świecki gatunek, epopeja rycerska (chanson de geste)przeniknięta jest duchem c h r z ę ś ć , zwł. w najstarszymcyklu, zgrupowanym wokół postaci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /52 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY i WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  Rozwojowi protestantyzmu na terenach dzisiejszej F. sprzyjały:—» gallikanizm (zwł. Jean Laillier), krytyka Kościołaprzez humanistów (m.in. G. Budé), którzy rozwijali równieżkryt. badania Biblii (m.in. J. Faber Stapulensis, G. Farei,J. Vitrier), i znaczne wpływy grup reformacyjnych z Meauxi Paryża;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /22 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - STATYSTYKA

  W 1911 we F. było 17 metropolii,84 archidiec. i d i e c , 33 426 parafii, 56 546 księży diec. oraz38,41 min katolików, 662 000 protestantów, 100 000 żydów1 100 000 bezwyznaniowych i in. wyznań (na 39,6 minmieszk.); 1929 - 17 metropolii, 88 archidiec. i d i e c , 34 833parafie, 48 753 księży diec. oraz 40,01...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Zamykająsię w 3 okresach; pierwszy obejmuje starożytność, drugi -średniowiecze (IV-XV w . ) , trzeci - czasy nowoż. (XVI-XVIIIi XIX-XX w.).

  A. STAROŻYTNOŚĆ - Pierwszymi ośrodkami myśli teol.na t e r e n i e —* Galii były szkoły biskupie w Lyonie (Ireneusz,I I w.), Poitiers (Hilary, IV w.), Agen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /61 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

  We F. działająwspólnoty prawosł. podlegające jurysdykcji —» EkumenicznegoPatriarchatu Prawosławnego w Konstantynopolu,moskiewskiego patriarchatu —» Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego,patriarchatu —> Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego,—* Serbskiego Kościoła Prawosławnego, Ros.Kościoła Prawosł. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /11 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska

  Państwo w zach. Europie nad Oceanem Atlantyckim,M. Północnym i M. Śródziemnym, graniczące z Belgią, Luksemburgiem,RFN, Szwajcarią, Włochami, Monako, Hiszpaniąi Andorą (do F. należy także wyspa Korsyka); zajmuje547 000 km2 i liczy 55,06 min mieszk. (1985), w tym 86%katolików.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - RELIGIE PIERWOTNE

  Z t e r e n ów F. pochodzą j e d n ez najstarszych przejawów religijności człowieka (—» E u r o p aII A ) .

  W okresie p a l e o l i t u środk. (200 000 - 35 000 p r z . C h r . )u człowieka neandertalskiego pozamaterialne przejawymyśli ludzkiej ujawniły łączenie aspektów: uczuciowego,obrzędowego, społ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /30.09.2012 Znaków /12 975

  praca w formacie txt

Do góry