Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FROEWIS GEORG SVD

  ur. 30 I 1865 w Alberschwendek. Bregencji (Austria), zm. 11 XI 1934 w Sinjangczou (prow.Honan, Chiny), misjonarz.

  Do zgromadzenia wstąpił 1884w Steyl (Holandia); ukończywszy studia filoz.-teol. w semina r i um zak. przyjął 1893 święcenia k a p ł . ; 1894 wyjechałdo Chin (pd. Szantung); po objęciu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRINGS JOSEF kard.

  ur. 6 II 1 8 8 7 w Neuss k. Dusseldorfu,zm. 17 XII 1 9 7 8 w Kolonii, teolog.

  W 1 9 1 0 przyjął święcenia kapł. w Kolonii, nast. studiowałw Innsbrucku, Monachium, Bonn, Rzymie i Fryburgu Br.,gdzie 1 9 1 6 doktoryzował się z teologii; od 1 9 2 2 był r e k t o r e mDomu Sierot w Neuss, 1 9 2 4 - 3 7 p r o b...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDHOFF FRANZ

  ur. 22 III 1821 w Appelhülsen(Westfalia), zm. 28 I I I 1878 w Münster, teolog. W 1846przyjął święcenia kapł.; 1848 habilitował się i wykładałteologię w Münster (1859-74 j a k o prof, teologii m o r . ) .

  F. jest a u t o r em prac z zakresu apologetyki (Grundriss derkatholischen Apologetik, Mr 1854;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREUD SIGMUND

  ur. 6 V 1856 we Freibergu (obecniePřibor) na Morawach, zm. 23 IX 1939 w Londynie, austr.neurolog i psychiatra, twórca —» psychoanalizy.F

  . urodził się w żyd. rodzinie wywodzącej się ze wsch.obszarów dawnych ziem pol.; większość życia spędził wWiedniu. W 1885 uzyskał tytuł docenta neuropatologiii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /8 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDRICH CASPAR DAVID

  ur. 5 IX 1774 w Greifswaldzie,zm. 7 V 1840 w Dreźnie, malarz, czołowy r e p r e z e n t a n tniem. pejzażu romantycznego.

  Po studiach w Król. Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze(1794-98) zamieszkał w Dreźnie; od 1816 wykładał wdrezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych i 1824 został jejprof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /3 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREY JEAN BAPTISTE CSSp

  ur. 26 IV 1878 w Ingersheim(Alzacja), zm. 19 III 1939 w Rzymie, biblista.

  Po złożeniu 1899 ślubów zak. studiował 1900-04 filozofięi teologię w Rzymie; 1903 przyjął święcenia k a p ł . ; 1905-06uczył się staroż. języków wsch. w Paryżu; 1910 uzyskałdoktorat z Pisma św. przed —» Papieską Komisją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIENDS WORLD COMMITTEE for CONSULTATION, Światowy Komitet Doradczy Religijnego Towarzystwa Przyjaciół

  Międzynar. przedstawicielstwo —» kwakrów,powstałe 1937 z siedzibą w Filadelfii. Koordynuje współpracęRei. Towarzystwa Przyjaciół w płaszczyźnie wewn.,ekum. i społ., reprezentując je od 1963 w Światowej RadzieKościołów.

   

  Handbook of the Religious Society of Friends, Ph 1952, 19675; D.E. Trueblood...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREYER AUGUST

  ur. 15 XII 1803 w Oberschaar k.Freibergu (Saksonia), zm. 28 V 1883 w Górze Kalwarii k.Warszawy, organista, pedagog, kompozytor.

  Muzyki uczył się w Muldzie i Warszawie, gdzie ukończyłkonserwatorium pod kierunkiem A. Lenza i J. Elsnera;dawał tu lekcje (m.in. z końcem 1827 8-letniemu S. Moniuszce),grał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREYTAG WALTER

  ur. 28 V 1899 w Neudietendorf k.Erfurtu, zm. 24 X 1959 w Heidelbergu, misjolog p r o t e s t . ,działacz mis. i ekumeniczny.

  Studiował filozofię i teologię na uniw. w Tybindze, Marburgui Halle; 1928 był dyr. Deutsche Evangelische Missions-Hilfe w Berlinie, a 1929-53 - Hanseatische Missions--Gesellschaft; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA, République Française, Republika Francuska - SZTUKA SAKRALNA

  W historii franc, sztukis a k r . , datowanej od czasów Merowingów i Karolingów,ścierały się upodobania tkwiące w rodzimej tradycji celt.i germ, z tradycją artyst. kręgu śródziemnomorskiego; ówczesneośrodki twórcze Reims, Saint-Denis, Metz i Tourszapewniły sztuce ciągłość rozwoju w nast. okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /44 696

  praca w formacie txt

Do góry