Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Selekcja szczepów

  Obecnie większość technicznych preparatów enzymatycznych jest otrzymywana z dwóch gatunków mikroorganizmów: bakterii Bacillus oraz grzybów mikroskopowych Aspergillus. Szczepy selekcjonowane są zarówno pod względem wydajności otrzymywania określonego produktu, jak i innych cech technologicznych takich jak...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwas octowy

  Zgodnie z bilansem chemicznym z 1 mola etanolu (46 g) o gęstości 0,789 g/cm3, tzn. o objętości 58,3 cm3 uzyskuje się 1 mol kwasu octowego (60 g) o gęstości 1,049 g/cm3, tzn. 57,2 cm3. Wynika z tego, że suma stężeń objętościowych etanolu i kwasu octowego w trakcie procesu jest prawie stała. Z tego...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja etanolu z fagii posiarczynowego

  W latach 40-tych i 50-tych wykorzystanie ługu posiarczynowego do produkcji etanolu było bardzo popularne. Na przykład pod koniec lat 40-tych w Szwecji 36 papierni produkowało ok. 114 tys m3 95% etanolu rocznie. W latach osiemdziesiątych pozostało już jedynie 14 papierni wytwarzających etanol z ługów...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorzelnia rolnicza

  Koszty surowca stanowią najważniejszą pozycję kosztów produkcji etanolu (ok. 60%). O efektywności ekonomicznej danego surowca decydują dwa czynniki: jego cena i zawartość skrobi. Zboża zwierają znacznie więcej skrobi niż ziemniaki, zaś cena - zwłaszcza żyta i kukurydzy ~ czyni je...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /6 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etanol

  Tolerancja drożdży na etanol stanowi istotne ograniczenie procesu fermentacji. Etanol działa hamująco na wzrost drożdży oraz fermentację. Maksymalne stężenie etanolu jest różne dla poszczególnych szczepów i może dochodzić nawet do 20%. Dla drożdży browarnianych graniczne stężenie etanolu wynosi...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednie wytwarzanie etanolu z surowców celulozowych

  Klasyczne metody utylizacji surowców celulozowych polegają na odrębnym prowadzeniu procesu hydrolizy surowca (jego scukrzania) i fermentacji powstających cukrów. Idea łącznego prowadzenia tych dwóch procesów wygląda bardzo atrakcyjne. Możliwe jest zwiększenie wydajności etanolu dzięki uniesieniu hamowania...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydzielanie i oczyszczanie etanolu

  Otrzymane w wyniku fermentacji etanolowej roztwory zawierają, w zależności od stosowanego surowca, od 2% do ok 10% etanolu. Aby otrzymać gotowy produkt o wartości handlowej, należy etanol zatężyć oraz oczyścić od niepożądanych składników. Powszechnie stosuje się w tym celu rektyfikację. Jest to...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagospodarowanie wywara gorzelnianego

  Wywar gorzelniany stanowi uciążliwy odpad produkcyjny. Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT5) wywaru wynosi ok. 40000-60000 mg/dm3.

  Przeciętna gorzelnia produkująca 60 m3 etanolu/dobę wytwarza ścield

  o obciążeniu odpowiadającemu milionowemu miastu.

  Świeży wywar melasowy zawiera do ok. 10% suchej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczny proces rektyfikacji

  Proces rektyfikacji brzeczki etanolowej może być prowadzony W aparacie

  o działaniu okresowym bądź w aparacie o działaniu ciągłym. Aparaty o działaniu okresowym, tzw. kolumny odpędowe stosowane są w małych instalacjach, np. w gorzelniach rolniczych. Służą one do otrzymywania spirytusu surowego o...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wino

  Wino jest napojem alkoholowym wyrabiany z winogron (Vitis vinifera\

  o zawartości alkoholu od 9 do 18%. Dojrzałe winogrona mają smak słodko--kwaskowy, zawierają bowiem cukier i pewne ilości kwasów organicznych. Zawartość cukru jest wystarczająca dla fermentacji i surowiec nie wymaga...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014 Znaków /2 584

  praca w formacie txt

Do góry