Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Problemy pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi

  Niedowład bądź porażenie typu ośrodkowego (spastycznego) charakteryzuje się wzmożonym napięciem mięśniowym, a wynika z uszkodzenia neuronu ruchowego ośrodkowego w korze mózgowej lub drogi korowo--rdzeniowej. Niedowłady lub porażenia wiotkie natomiast charakteryzują się obniżonym napięciem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz neurogenny

  We wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego dochodzi do zaburzenia lub całkowitego zahamowania czynności ośrodków nerwowych, wskutek czego występuje niemożność wydalania moczu. W okresie tym odpływ moczu zapewnia się przez założenie cewnika Foleya. Zalecane jest jednak jak najwcześniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherz neurogenny

  Schorzenia neurologiczne zaburzają czynności dolnego odcinka układu moczowego, co stanowi istotny problem dla pacjentów, ich najbliższych oraz ludzi profesjonalnie sprawujących opiekę medyczną. Dysfunkcja ta powoduje dyskomfort higieniczny, towarzyski, ogranicza codzienną aktywność. Jest czynnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie usprawniające w chorobach narządu ruchu

  W leczeniu schorzeń zwyrodnieniowych i zapalnych narządu ruchu bardzo ważne miejsce zajmuje usprawnianie.

  Do najważniejszych metod rehabilitacji schorzeń narządu ruchu można zaliczyć:

  1. Ćwiczenia izometryczne - uszkodzenie chrząstek stawowych przy umiarkowanym procesie zapalnym nie stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia przyjmowania posiłków

  U pacjentów chorych neurologicznie istotne znaczenie ma właściwe odżywianie, ponieważ niedobory pokarmowe mogą sprzyjać powstawaniu powikłań, m.in. odleżyn. Zaburzenia przyjmowania posiłków mogą towarzyszyć wielu ostrym (udary mózgu) i przewlekłym chorobom neurologicznym (choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział cukrzycy

  Cukrzyca typu I - insulinozależna

  Cukrzyca typu I ma postać choroby uwarunkowanej genetycznie, związanej z zaburzeniami zgodności tkankowej w wytwarzaniu przeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych, jak również cząsteczkom insuliny. Wymaga bezwzględnie leczenia insuliną, najczęściej dotyka ona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /10 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy emocjonalne

  Ostre i przewlekłe choroby neurologiczne poza deficytem neurologicznym powodują także zaburzenia emocjonalne. Następstwem udarów mózgu i stwardnienia rozsianego jest niekiedy nagła i trwała zmiana sytuacji zdrowotnej oraz psychospołecznej człowieka, spowodowana szczególnie niepełnosprawnością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady leczenia cukrzycy u osób starszych

  Współczesne metody leczenia cukrzycy oparte są na kompleksowej terapii obejmującej leczenie dietetyczne, działania fizjoterapeutyczne oraz farmakoterapię. Leczenie dietetyczne jest to racjonalne żywienie oparte na: ograniczeniu spożycia cukrów prostych (dżemy, słodycze, soki owocowe, cukier) przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy kręgosłupa

  Najczęstszą przyczyną urazów kręgosłupa na całym świecie są: wypadki komunikacyjne (35-75%), upadki z wysokości (12-44%) oraz urazy sportowe (4-18%). Mężczyźni znacznie częściej (5-6-krotnie) niż kobiety ulegają uszkodzeniom kręgosłupa, a wynika to z większej ich aktywności fizycznej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /4 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad pacjentami po amputacji kończyn

  Amputacja jest zabiegiem operacyjnym polegającym na usunięciu części lub całego narządu. Problem amputacji kończyn dolnych dotyczy coraz większej liczby osób, szczególnie w wieku starszym. Amputacje kończyn górnych częściej dotyczą mężczyzn i są konsekwencjami urazów.

  Wskazania do amputacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 862

  praca w formacie txt

Do góry