Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRYDERYK III (IV), Fryderyk Piękny

  ur. 21 IX 1415w Innsbrucku, zm. 19 VIII 1493 w Linzu, syn księcia austr.E r n e s t a I Żelaznego i Cymbarki, córki księcia mazowieckiegoZiemowita IV, król niem. i ces. rzymski.

  Wybrany 1440 następcą króla niem. Albrechta II, zostałkoronowany 1442; w konflikcie między Soborem —» Bazylejskima pap. —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDE LUDWIK

  ur. 6 I V 1912 w Łodzi, zm. 1942 wZdzięciole (Białoruska S R R ) , krytyk lit., eseista.

  Ukończył gimnazjum Teofila Szadkowskiego w Warszawie;1929-34 studiował polonistykę na UW, gdzie zorganizowałwokół siebie (zwł. w uniw. Kole Polonistów) grupę młodychkrytyków; 1938 założył (razem z J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRY ELIZABETH

  ur. 21 V 1780 w Norwich (hrabstwoNorfolk), zm. 12 X 1845 w Ramsgate k. Canterbury, filantropka.

  Wychowywała się wśród —» kwakrów; od 1816 poświęciłasię zreformowaniu życia więziennego kobiet; w Newgatezorganizowała szkołę dla dzieci więźniów i zajęła sięrei.-mor. dokształcaniem więźniarek;

  od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRÜHWIRTH ANDREAS OP kard.

  Imię chrzestneFranciszek, ur. 21 VIII 1845 w Sankt Anna (Styria), zm.9 II 1933 w Rzymie, działacz k o ś c , dyplomata.

  Do zakonu wstąpił 1863 w Grazu; po studiach filoz.-teol.w Wiedniu i Rzymie przyjął 1868 święcenia kapł.; specjalizacjęteol. w Rzymie uwieńczył 1870 d o k t o r a t e m ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROMM ERICH

  ur. 23 III 1 9 0 0 we Frankfurcie n. Menem,zm. 18 III 1 9 8 0 w Ciudad de México, psycholog, filozof,współtwórca społ. —» psychoanalizy.

  Urodził się w rodzinie żydowskiej. Po studiach socjol.i psychol. uzyskał 1 9 2 2 doktorat z filozofii na uniw. w Heidelbergu;psychoanalizę poznał w Instytucie Badań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /8 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUKTUOZ Św. bp.

  ur. na pocz. VII w., zm. ok. 665k. Bragi, organizator życia zak. w Hiszpanii i Portugalii.

  Pochodził z rodziny wizygockiej; studiował u bpa Konancjuszaw Walencji; po przyjęciu święceń kapł. żył j a k o pustelnik;wokół niego gromadzili się uczniowie, dla którychzałożył klasztory, m.in. w Alcalá de H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONCZAK FRANCISZEK EUSTACHY

  ur. 20 X 1874w Buffalo (Stany Z j e d n . ) , zm. 12 IX 1955 tamże, kat. działaczpolonijny.

  Na uniw. w Buffalo ukończył 1897 studia med. i 1899 prawnicze;dzięki nauk. publikacjom zyskał w Stanach Zjedn.autorytet w dziedzinie medycyny; 1894 zorganizował KlubMłodzieży Pol., a 1898 stanął na czele komitetu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUMENCJUSZ, Selama Oświeciciel Św. bp.

  Żył wIV w., apostoł —* Etiopii (II). Wg relacji Rufina z Akwilei(HE IX; PL 21,478-480) F. będąc uczniem Meropiusza (filozofaz Tyru) towarzyszył mu w podróży do Indii, podczasktórej został uprowadzony wraz ze swym b r a t em Edezjuszemdo niewoli w Etiopii; zatrzymany na dworze ces. Aksum wcharakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONT ODRODZENIA POLSKI (FOP)

  Konspiracyjnaorganizacja katolików, zał. przez Z. —* Kossak-Szczuckąi ks. E. —» Krauzego CM, działająca 1941-44 w Warszawie,Polsce Centr, i w Poznańskiem.

  Rolę inspiratorską i opiniotwórczą pełniło w F O P tzw.Credo - kilkunastoosobowy zakonspirowany zespół najaktywniejszychuczestników organizacji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /5 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUSIUS, Des Freux ANDRÉ SJ

  ur. na pocz. XVI w.w C h a r t r e s , zm. 26 X 1556 w Rzymie, teolog, humanista.

  Po przyjęciu święceń kapł. byt proboszczem w Thiverval(dep. Seine-et-Oise); do zakonu wstąpił 1541 w Rzymie,dokąd przybył słuchać kazań św. Ignacego Loyoli; 1542-47uzupełniał studia teol. w Padwie; 1548-49 uczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt

Do góry