Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FRYDERYK JAGIELLOŃCZYK kard.

  ur. 27 IV1468 w Krakowie, zm. 14 III 1503 tamże, prymas.

  Byt najmłodszym z 6 synów króla Kazimierza IV Jagiellończykai Elżbiety Rakuszanki; przeznaczony do stanu duch.,wychowywany był wraz z braćmi m.in. przez J. Długosza.Spełniając życzenia króla, kapituła krak. obrała F. 13 IV1488 bpem; uzyskawszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUDAKOWSKA ZOFIA

  Niepokalanka, imię zak. MariaR e n a t a od Chrystusa, ur. 13 X 1873 w Turbowie ( U k r a i n a ) ,zm. 16 I 1956 w Nowym Sączu, filolog, liturgistka.

  Po studiach human. (1896-1900) we Fryburgu Szwajc.i na Sorbonie wstąpiła 1901 do zgrom, w Jazłowcu; uczyła wśrednich szkołach zak., a także działała w —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYSZTAK

  Parafia i dekanat w diec. przemyskiej.

  Wieś wzmiankowana 1277, otrzymała 1366 prawa miejskie;od 1374 była własnością klasztoru w Koprzywnicy, od pocz.XVI w. - miasto prywatne w posiadaniu m.in. Frysztackich;1932 utraciło prawa miejskie; pierwotny kościół par. NarodzeniaNMP, drewniany, wzniesiony 1422...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK III MĄDRY

  ur . 17 I 1463 w Torgau, zm.5 V 1525 w Lochau, syn elektora E r n e s t a Saskiego, od 1483książę saski.

  Wykształcony w duchu human., założył 1502 w Wittenberdzeuniwersytet; 1507 uzyskał godność namiestnika gen.Rzeszy; po śmierci Maksymiliana I zrzekł się tronu ces.i poparł Karola I Hiszp.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYZOWIE

  Lud - » G e r m a n ó w zach., osiadły V-VI w.na pd. wybrzeżach Morza Pn. między ujściami R e n u i Wezeryoraz na przyległych wyspach.

  Chrześcijaństwo wśród F. szerzyli w VII w. misjonarzez państwa Franków (—» Frankowie) —> Amand i Eligiusz.Większe osiągnięcia mieli Anglosasi —» Wilfryd z Yorku(678)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK SASKI

  ur. 25 X 1474, zm. 14 XII 1510w Rochlitz (Saksonia), książę, wielki mistrz krzyżacki.

  Był synem księcia saskiego Albrechta Odważnego i Sydonu,córki króla Czech Jerzego z Podiebradu; studiowałw Lipsku i Sienie;

  był kanonikiem kolońskim, a 1498 zosta!wielkim mistrzem Zakonu; miał też godność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK II HOHENZOLLERN, Fryderyk Wielki

  ur. 24 I 1712 w Berlinie, zm. 17 VIII 1786 w Poczdamie,syn Fryderyka Wilhelma I, król pruski od 1740.

  Mimo wychowania w surowej ortodoksji protest, hołdowałideom oświecenia, ulegając wpływom P. Bayla, Ch.L. deMontesquieu i V o l t a i r e ' a ; niechętny dogmatyzmowi c h r z ę ś ć , konfesjonalizmowi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK AUGUST

  ur. 23 XII 1750 w Dreźnie, zm.5 V 1827 tamże, od 1763 elektor, od 1806 król Saksonii,1807-15 książę warszawski.

  Rządy objął 1768 po okresie regencji sprawowanej m.in.przez matkę; po wojnie 7-letniej odbudował gospodarkę;z powodu oporu Rosji nie przyjął ofiarowanej mu przezSejm Wielki sukcesji tronu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK I BARBAROSSA, Fryderyk Rudobrody

  ur. 1122 w Waiblingen k. Stuttgartu, zm. 10 VI 1190 w Salef(Gürku w pd. Turcji), syn Fryderyka II Hohenstaufa (zm.1157), król niem. i ces. rzymski.

  Rządy przejął 1146 w Szwabii; 1147-49 uczestniczył w IIwyprawie krzyżowej; jego stryj, król —» Konrad III dopuściłgo do współrządów i wyznaczył na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /5 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK z HESJI kard.

  ur. 28 II 1616 w Homburgu(Hesja), zm. 19 II 1682 we Wrocławiu, duszpasterz, mecenassztuki.

  Najmłodszy syn protest, landgrafa heskiego Ludwika V;1637 przeszedł na katolicyzm; będąc a d m i r a ł em zak. maltańskiegopokonał 1640 Turków pod G o l e t t a (obecnie Haikel-Ued k. Tunisu);

  1646-47 walczył w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 056

  praca w formacie txt

Do góry