Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FUDALEWSKI WŁADYSŁAW ks.

  ur. 12 VI 1840 wSkąpem (Kieleckie), zm. 5 XII 1918 w Bałtowie k. OstrowcaŚwiętokrzyskiego, publicysta.

  Po studiach teol. w Sandomierzu i Akademii Duch. w Warszawieprzyjął 1864 święcenia kapł. i został wik. w katedrze,s e k r e t a r z em konsystorza i prof, seminarium duch. w Sandomierzu,gdzie 1864-66 i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULBERT z CHARTRES Św. bp.

  ur. ok. 960 prawdopodobniew pn. Francji (Pikardia), zm. 10 IV 1028 w Chartr e s , filozof i teolog.

  Studiował u G e r b e r t a z Aurillac (późniejszy pap. —> SylwesterII) w Reims; mianowany 990 kanclerzem kapitułyi kierownikiem szkoły w —» Chartres (I), zapoczątkowałokres rozwoju szkoły katedralnej (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYZYJSKIE ZABYTKI

  Najstarsze fragmenty piśmiennictwasłow., których odpisy z X w. odkryto 1803 wopactwie św. Korbiniana we Freisingu, przechowywane wStaatsbibliothek w Monachium.

  Powstanie f.z. wiąże się z prowadzonymi przez iro-szkoc.mnichów misji chrzęść, wśród Słowian w końcu VIII w. wKaryntii lub pn.-zach. Słowenii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDMAN

  Parafia w dek. niedzickim w archidiec.krakowskiej. Wg tradycji kościół istniał już 1073; pierwszahist, wzmianka o F. pochodzi z 1320; od tego roku (do 1920)F. wraz z całym Zamagurzem należał do Węgier;

  1528-89właścicielem F. był Hieronim Łaski i jego syn Olbracht.Z sakr. zabytków F. na uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUCHS ALFRED

  Pseud. Draf, ur. 23 V I 1892 w P r a d z e ,zm. 16 II 1942 w Dachau, publicysta, pisarz.

  Wychowany w rodzinie żyd.; studiował prawo i filozofięna uniw. Karola w Pradze, uzyskując 1915 d o k t o r a t ; od 1918pełnił funkcję sekretarza czeskożyd. ruchu w Cieszyniei zajmował się publicystyką (głównie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDRYCHOWICZ DOMINIK OP

  ur. 1647 w Radomsku,zm. 15 XII 1718 w Oświęcimiu, teolog, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1665 w Krakowie; studia teol. w Rzymiei Akademii Krak. uwieńczył 1690 doktoratem; wykładałjęzyki bibl. i teologię w domin, studium gen. w Krakowie,będąc 1689-92 jego regensem; był wielokrotnie przeoremróżnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUCHS BERNHARD

  ur. 23 I 1814 w Elchingen, zm.6 IV 1852 w Monachium, teolog moralista. W 1844 był wMonachium kaznodzieją w k a t e d r z e , a od 1845 prof, uniwersytetu.

  Pod wpływem idealizmu niem. i J . S . Dreya opowiadałsię za systematyczno-spekulatywną nauką o życiu c h r z ę ś ć ,opartą na teologii późnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDRYCHOWICZ ROMUALD ks.

  ur. 7 II 1850 wTucholi, zm. 29 V 1932 w Pelplinie, historyk Pomorza.

  Po studiach teol. w Pelplinie i filologii klasycznej we Wrocławiu(1875) i Berlinie (1876-80) przyjął 1878 święceniakapł. w Pelplinie; 1880-1930 był prof, w Collegium Mariánům;badania nad historią regionu porn. i diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUCZOU, Foochow

  Metropolia w pd.-wsch. Chinach(prow. Fucien) eryg. 11 IV 1946 z sufraganiami Siapau,Siamen, Czangting z istniejącego tu od 1923 wikariatu apost.;1632 misje na tym obszarze p o w i e r z o n o dominikanom; archidiecezjazajmuje 32 348 km i 1950 liczyła 2,97 min mieszk.,w tym 40 525 katolików, 27 księży diec. i 12...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYGIA

  W starożytności kraina położona na zach.płaskowyżu Azji Mn. pomiędzy Bitynią, Pizydią, Galacjąi Lidią, przecięta dolinami Meandra i Lykosu, z miastamiHierapolis, Laodyceą, Kolosami i Synnadą (obecnie kat.metropolie t y t u ł . ) .

  W XII w. prz.Chr. teren ten zdobyli Frygowie, plemionaindogerm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trofim Dodano /01.10.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt

Do góry