Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FÜRSTENWALDE

  Miasto we wsch. części NRD,1373-1565 stolica bpstwa lubuskiego. F. założyli w miejscuosady słow. 1213 (wg S.W. Wohlbriicka) lub 1252-58 ( H . Rachela)margrabiowie brandenburscy; równocześnie powstałatu par. i zbudowano got. 3-nawowy kościół par. NMP; pozniszczeniu 1373 Lubusza przez wojska ces. Karola IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABON, Republika Gabońska, République Gabonaise

  Państwo w środk. Afryce nad Oceanem Atlantyckim; w poł.XVIII w. osiedli tu Francuzi, którzy po wyprawach P.S. deBrazza (1874-83) zajęli całe t e r y t o r i um G.; 1886 zostało onoprzyłączone do Konga F r a n c , 1910 weszło w skład Franc.Afryki Równikowej; od 17 VIII 1960 G. stanowi niepodległepaństwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA

  (łac. functio czynność, rola), związek, zależność,przyporządkowanie 2 lub więcej wielkości (u G.P e a n o - przedmiotów dowolnego rodzaju) wyrażane wzorem,tabelką, wykresem lub równaniem.

  W l o g i c e występują f. (formy, —» formuły) wyrażeniowe(zdaniowe, np. p lub nie p, x jest identyczne z y;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENTALNA TEOLOGIA - W POLSCE

  W XX w. t.f. rozwijała się głównie w ramachuniw. wydziałów i zakładów t e o ł . (seminaria d u c h . ) .

  Ośrodki teologiczne związane z uniwersytetami: l w o w sk i m (do 1944) - S. Szydelski, K. Wais, J. Teodorowicz;k r a k o w s k i m (od 1952 PAT) - M. Morawski, J. Pawlicki,F. Gabryl, M. Sieniatycki, E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /18 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDATOR

  (fac. fundare zakładać), twórca, założycielinstytucji k o ś c , dający jej podstawy duchowe lub materialne;termin f. Kościoła galijskie księgi liturg. diecezji państwa—> Franków odnoszą do założyciela bpstwa (1), a prawodawstwokośc. do osoby finansującej budowę pomieszczeńsakr. lub dawcy —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /6 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDE DE CAELESTIBUS

  Sekwencja o św. JackuOdrowążu anonimowego autora z zak. dominikanów (prawdopodobnieniepolskiego pochodzenia); w Polsce zachowanajedynie w antyfonarzu dominikanów krak. z 2. poł. XVI w.;składa się z 7 podwójnych strof i jednej końcowej; nawiązujedo sekwencji o św. Stanisławie Bpie —> Laudes Dei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNERALNA LITERATURA

  Utwory ż a ł o b n e , najczęściejtypu okolicznościowego, formułujące (we właściwejepoce konwencji) określone poglądy eschatol.; genologicznieuzależnione również od stylu religijności.Starożytność ukształtowała główne funeralne gatunki typuelegijnego, noszące znamiona pieśni lamentacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /12 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNK FRANZ XAVER

  ur. 12 X 1840 w Abtsgmünd(Badenia-Wirtembergia), zm. 24 II 1907 w Tybindze, historykKościoła.

  Studiował filozofię w Tybindze, gdzie 1863 uzyskał doktora t ; 1864 przyjął święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie;jednocześnie kontynuował studia w Paryżu, interesującsię zagadnieniami ekon. i mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENTALNA TEOLOGIA - METODY

  T.f. stosuje metody podmiotowe i przedmiotowe.

  1. Zwolennicy metod typu podmiotowego uważają, iż należyuwzględniać uwarunkowania i potrzeby konkretnegoczłowieka, dzięki czemu można łatwiej uzasadnić jego wiaręj a k o decyzję osobową; konstruowanie metod rozpoczynająoni od analizy osoby ludzkiej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDAMENT

  W Biblii, poza znaczeniem realnym(1 Kri 7,9; Łk 6,48-49; Dz 16,26), częsty obraz działaniaBożego i ludzkiego, symbol dobrego początku (Hbr 6,1),podstawy i trwałości dzieła (Prz 10,25); w tekście hebr.idee te wyraża rdzeń jsď (oznaczający, podobnie j a k akadyjskieiszdu i arab. mwśd, umocnienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012 Znaków /4 502

  praca w formacie txt

Do góry